לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ל 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
לולאה שורקת (מחשבים ומערכות מידע) hoot stop -
ל"י (ראשי תיבות עבריים) -
לוליין (מקרקעין) acrobat -
ל"נ (בנקאות ושוק ההון) NM -
לומדה (משאבי אנוש) courseware -
ל"נ (ראשי תיבות עבריים) -
לומדה (מחשבים ומערכות מידע) courseware -
ל"ת (ראשי תיבות עבריים) -
לומה, ועידת (כלכלה וסטטיסטיקה) Lome convention -
ל' (ראשי תיבות עבריים) -
לומן (מידות ומשקלות) lumen -
לא למטרות רווח (בנקאות ושוק ההון) not-for-profit -
לונג (בנקאות ושוק ההון) long -
לא לעניין (תיקשורת) off topic -
לונגשיפ (תחבורה) longship -
לא מוחשי (בנקאות ושוק ההון) incorporeal -
לונט (מקרקעין) lunette -
לא מחיר (שיווק ופירסום) no price -
לוע (בנקאות ושוק ההון) throat -
לא ממשי (בנקאות ושוק ההון) incorporeal -
לוציט (מקרקעין) lucite -
לא נזיל (בנקאות ושוק ההון) illiquid -
לוקהיד, מודל (ייצור ותיפעול) -
לא ניתן להמחאה (בנקאות ושוק ההון) non-assignable -
לוקו (בנקאות ושוק ההון) loco -
לא ניתן להעברה (ביטוח וניהול סיכונים) non-transferable -
לוקו (שיווק ופירסום) loco -
לא ניתן להעברה (בנקאות ושוק ההון) non-transferable -
לוקט הזמנות (שיווק ופירסום) canvasser -
לא ניתן לתביעה (בנקאות ושוק ההון) non-claim -
לוקט הזמנות (משאבי אנוש) canvasser -
לא נסחר (בנקאות ושוק ההון) non-marketability -
לוקיישן (תיקשורת) location -
לא נפרע (בנקאות ושוק ההון) outstanding -
לוקלי (מחשבים ומערכות מידע) local -
לא סחיר (בנקאות ושוק ההון) not negotiable -
לוקליזציה (ייצור ותיפעול) localization -
לא סחיר (ביטוח וניהול סיכונים) non-negotiable -
לוקליזציה (שיווק ופירסום) localization -
לא רשום (בנקאות ושוק ההון) unlisted -
לוקס (מידות ומשקלות) lux -
לא שוטף (בנקאות ושוק ההון) non current -
לא"י (ראשי תיבות עבריים) -
לורי (תחבורה) lorry -
לא־וגם (מחשבים ומערכות מידע) not-and -
לורן (תחבורה) loren -
לא־חוקי (מחשבים ומערכות מידע) illegal -
לזבז (מקרקעין) clamp -
לא־כרוכה (מחשבים ומערכות מידע) unbundled -
לזמ"פ (ראשי תיבות עבריים) -
לא־מאותחל (מחשבים ומערכות מידע) uninitialized -
לח"ז (ראשי תיבות עבריים) -
לא-מהותי (חשבונאות וביקורת) immaterial -
לחו"ל (ראשי תיבות עבריים) -
לא-מהותי (ארגון וניהול עסקים) immaterial -
לחוד (בנקאות ושוק ההון) severalty -
לא־מוגדר (מחשבים ומערכות מידע) undefined -
לחוד ולא ביחד (בנקאות ושוק ההון) severally but not jointly -
לא-מנותב (תחבורה) un-laned -
לחיץ (מחשבים ומערכות מידע) push key -
לא־מקוון (מחשבים ומערכות מידע) off-line -
לחיץ (ארגון וניהול עסקים) push key -
לא-נזיל (חשבונאות וביקורת) illiquid -
לחיצת מגע (תחבורה) contact pressure -
לא־עבודה (יחסי עבודה) non-work -
לחיצת־יד (מחשבים ומערכות מידע) handshake -
לא-עביר (תחבורה) unpassable -
לחץ אינפלציוני (כלכלה וסטטיסטיקה) inflationary pressure -
לא־פנאי (משאבי אנוש) no-leisure -
לחץ דפלציוני (כלכלה וסטטיסטיקה) deflationary pressure -
לא-פעיל (מחשבים ומערכות מידע) No Operation (no-op) -
לחץ הצמיג (תחבורה) tire pressure -
לא-תושב (בנקאות ושוק ההון) non resident -
לחצן להולכי רגל (תחבורה) pedestrian push button -
לא-תפעולי (חשבונאות וביקורת) non operating -
לחתוך קופון (בנקאות ושוק ההון) coupon cutting -
לא־תקף (מחשבים ומערכות מידע) invalid -
לטיפונדיה (כלכלה וסטטיסטיקה) latifundium -
לאחר הצגה (בנקאות ושוק ההון) after sight -
לי"מ (ראשי תיבות עבריים) -
לאחר מועד (בנקאות ושוק ההון) after date -
לי"ש (ראשי תיבות עבריים) -
לאחר מס (בנקאות ושוק ההון) after tax -
ליאות רוחנית (משאבי אנוש) mental fatigue -
לאחר מס, גורם (דיני עסקים) after tax effect -
ליבה (משאבי אנוש) core -
לאחר מס, גורם (ארגון וניהול עסקים) affer tax errect -
ליבה (מחשבים ומערכות מידע) kernel -
לאחר מעשה (בנקאות ושוק ההון) ex-post facto -
ליבה (תיקשורת) hard core -
לבד (מקרקעין) felt -
ליבה מבצעית (משאבי אנוש) operating core -
לבד גגות (מקרקעין) roof felt -
ליבה מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) magnetic core -
לבי"ת (ראשי תיבות עבריים) -
ליבה מגנטית דו־יציבה (מחשבים ומערכות מידע) bistable magnetic core -
לביא (תחבורה) Lavi (lion) -
ליבה מגנטית מלופפת סרט (מחשבים ומערכות מידע) tape wound core -
לביד (מקרקעין) plywood -
ליבו"ר (בנקאות ושוק ההון) London Interbank Offered Rate [LIBOR] -
לבלר (ארגון וניהול עסקים) clerk -
ליבו"ר (כלכלה וסטטיסטיקה) London inter-bank offered rate (LIBOR) -
לבלרות (ארגון וניהול עסקים) clerical work -
ליבורנה (תחבורה) liburna -
לבנה (מקרקעין) building block / brick -
ליברה (מידות ומשקלות) pound -
לבנה חלולה (מקרקעין) hollow brick -
ליברה טרוי (מידות ומשקלות) pound troy -
לבנה חסינת-אש (מקרקעין) fireproof brick -
ליברטי (בנקאות ושוק ההון) liberty -
לבנה קושרת (מקרקעין) wall tie closer -
ליברליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) liberalism -
לבנת טיט (מקרקעין) mud brick -
ליברליזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic liberlism -
לבנת מזוזה (מקרקעין) doorpost brick -
ליברליזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) liberalization -
לבנת סיליקט (מקרקעין) silicate brick -
ליבת סרט מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) tape core -
לגולגולת (כלכלה וסטטיסטיקה) per capita -
ליבת פריט (מחשבים ומערכות מידע) ferrite core -
לגיטימציה (בנקאות ושוק ההון) legitimation -
ליגה (מידות ומשקלות) league -
לגליזציה (דיני עסקים) legalization -
ליגה ימית (תחבורה) sea league -
לדפוק שעון (יחסי עבודה) to punch the clock -
ליגה ימית (מידות ומשקלות) sea league -
לה"ר (ראשי תיבות עבריים) -
לידיעתך (בנקאות ושוק ההון) for your information [FYI] -
להב (תחבורה) blade -
ליהוק (תיקשורת) casting -
להב"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ליהוק דמות (תיקשורת) typecasting -
להיטות מודרכת (תיקשורת) astroturfing -
ליווח (מחשבים ומערכות מידע) tabulation -
להכות את השוק (בנקאות ושוק ההון) beating the market -
ליווח (ייצור ותיפעול) scheduling -
להלכה (בנקאות ושוק ההון) de-jure -
ליווח (כלכלה וסטטיסטיקה) scheduling -
להלכה (דיני עסקים) de jure -
ליווח (חשבונאות וביקורת) scheduling -
להפקדה בלבד (בנקאות ושוק ההון) for deposit only -
ליווח הצעות מכרז (ארגון וניהול עסקים) bid tabulation -
לו"ז (ראשי תיבות עבריים) -
ליווח פעילות (ארגון וניהול עסקים) activity scheduling -
לו"ז מעלית (ייצור ותיפעול) elevator`s time-table -
ליווח פעילות (ייצור ותיפעול) activity scheduling -
לוג (מידות ומשקלות) log -
ליווח ציוני דרך (ייצור ותיפעול) milestone scheduling -
לוגו (מחשבים ומערכות מידע) Logo -
ליווי פיננסי (מקרקעין) construction loan -
לוגי (מחשבים ומערכות מידע) logical -
ליום (חשבונאות וביקורת) as at -
לוגי לעומת פיסי (מחשבים ומערכות מידע) logical vs. physical -
ליחוצית (תחבורה) squssze device -
לוגיסטיקה (ייצור ותיפעול) logistics -
ליטר (מידות ומשקלות) liter -
לוגיסטיקה (ארגון וניהול עסקים) logistics -
ליטרא (מידות ומשקלות) literary -
לוגיסטיקה עסקית (ארגון וניהול עסקים) business logistics -
ליטרל (מחשבים ומערכות מידע) literal -
לוגיקה (מחשבים ומערכות מידע) logic -
לייוו-טו-טייפ (תיקשורת) live to tape -
לוגיקה בוליאנית (מחשבים ומערכות מידע) boolean logic -
לייזר (מחשבים ומערכות מידע) laser -
לוגיקה חיצונית (מחשבים ומערכות מידע) external logic -
לילה (מידות ומשקלות) night -
לוגיקה מטשטשת (מחשבים ומערכות מידע) fuzzy logic -
לילה (דיני עסקים) night -
לוגיקה מכללית (מחשבים ומערכות מידע) macrologic -
לילה (יחסי עבודה) night -
לוגיקה מתמטית (מחשבים ומערכות מידע) mathematical logic -
לילה (בנקאות ושוק ההון) night -
לוגיקה נוזלית (מחשבים ומערכות מידע) fluid logic -
לימוד בעזרת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer assisted instruction -
לוגיקה סמלית (מחשבים ומערכות מידע) s mbolic logic -
לימוד מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine learning -
לוגיקת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer logic -
לימוד עקיף (שיווק ופירסום) vicarious learning -
לוגר (תחבורה) lugger -
לימוזין / לימוזינה (תחבורה) limousine -
לודיטים (כלכלה וסטטיסטיקה) Luddites -
לימיט (בנקאות ושוק ההון) limit -
לווה (מקרקעין) borrower -
לימנוגרף (תחבורה) limnograph -
לווה (בנקאות ושוק ההון) borrower -
לימנוגרף (מידות ומשקלות) limnograph -
לווה הדדי (בנקאות ושוק ההון) mutual borrower -
לימנימטר (מידות ומשקלות) limnometer -
לווה כשיר (בנקאות ושוק ההון) eligible borrower -
לימנימטר (תחבורה) limnometer -
לווה נלווה (בנקאות ושוק ההון) silidarity borrower -
לינה, הוצאות (יחסי עבודה) staying expenses -
לווה סולידרי (בנקאות ושוק ההון) solidarity borrower -
ליניארי (כלכלה וסטטיסטיקה) linear -
לווה פרטי (בנקאות ושוק ההון) private lender -
ליספ (מחשבים ומערכות מידע) LISP -
לווה שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal borrower -
ליפט (תחבורה) lift -
לוויין אקטיווי (תיקשורת) active setellite -
ליפט (2) (תחבורה) shipping container -
לווין תקשורת (תיקשורת) communication satellite -
ליקוט הזמנות מראש (שיווק ופירסום) advance canvass -
לווין תקשורת (מחשבים ומערכות מידע) communication satellite -
ליקוט מנייות (בנקאות ושוק ההון) stock picking -
לוח (חשבונאות וביקורת) schedule -
ליקוי (בנקאות ושוק ההון) infirmity -
לוח (כלכלה וסטטיסטיקה) table -
ליקויים בדירה (מקרקעין) defects in an appartment -
לוח א (בנקאות ושוק ההון) table a -
ליקוק (משאבי אנוש) apple polishing -
לוח אם (מחשבים ומערכות מידע) motherboard -
לישכת מיסחר (ארגון וניהול עסקים) chamber of commerce -
לוח ביעור (ארגון וניהול עסקים) disposition schedule -
לישכת מיסחר בינלאומית (ארגון וניהול עסקים) international chamber of commerce -
לוח ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand schedule -
לישכת מיסחר דו-לאומית (ארגון וניהול עסקים) bi national chamber of commerce -
לוח בקרה (חשבונאות וביקורת) control chart -
לישכת מיסחר מקומית (ארגון וניהול עסקים) local chamber of commerce -
לוח בקרה (ייצור ותיפעול) control chart -
ליתוגרפיה (תיקשורת) lithography -
לוח בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control panel -
לך בעקבות הגדולים (בנקאות ושוק ההון) follow the bigs -
לוח ברר (ביטוח וניהול סיכונים) select table -
לכאורה (בנקאות ושוק ההון) pro-forma -
לוח גאנט (ייצור ותיפעול) Gant table -
לכב' (ראשי תיבות עבריים) -
לוח גרפי (ייצור ותיפעול) graphic table -
לכידה (מחשבים ומערכות מידע) trappung -
לוח גרפי (מחשבים ומערכות מידע) graphic panel -
לכידות קבוצתית (יחסי עבודה) group cohesion -
לוח דרגת נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disablement table -
לכידת נתוני מקור (מחשבים ומערכות מידע) source data capture -
לוח הטייה (תיקשורת) baffle -
לכסון (מחשבים ומערכות מידע) skew -
לוח היצע (כלכלה וסטטיסטיקה) supply schedule -
ללא הסתייגות (שיווק ופירסום) without reserve -
לוח הנפקות (בנקאות ושוק ההון) calendar of issues -
ללא העדה (בנקאות ושוק ההון) no protest -
לוח הפחתה (חשבונאות וביקורת) amortization schedule -
ללא השתתפות (ביטוח וניהול סיכונים) noncontributory -
לוח הפחתה (מקרקעין) amortization schedule -
ללא התחייבות (בנקאות ושוק ההון) uncommitted -
לוח הפחתה (בנקאות ושוק ההון) amortization schedule -
ללא זכות חזרה (בנקאות ושוק ההון) without recourse -
לוח הפחתה (ייצור ותיפעול) amortization schedule -
ללא מיעון (מחשבים ומערכות מידע) nonaddressable -
לוח השמעה (תיקשורת) play list -
ללא ערך מסחרי (שיווק ופירסום) no commercial value -
לוח השקעה שנתית מצטברת (בנקאות ושוק ההון) annual investment accumulation table -
ללא שיעור הוספה (בנקאות ושוק ההון) no-load -
לוח השקעה שנתית מצטברת (ביטוח וניהול סיכונים) annual investment accumulation table -
ללא תמורה (שיווק ופירסום) no charge -
לוח התוויה (מחשבים ומערכות מידע) plotting board -
ללא תנאי (בנקאות ושוק ההון) unconditioned -
לוח זמנים (ייצור ותיפעול) time table -
ללא תקדים (בנקאות ושוק ההון) without precedent [W.P.] -
לוח זמנים (בנקאות ושוק ההון) time table -
למ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
לוח זמנים (ארגון וניהול עסקים) time table -
למ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
לוח זמנים [לו"ז] (תחבורה) schedule / timetable -
למה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
לוח זמנים קצבי (תחבורה) interval timetable -
למוטב בלבד (בנקאות ושוק ההון) payee only -
לוח חשבונות (בנקאות ושוק ההון) chart of accounts -
למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer -
לוח חשבונות (חשבונאות וביקורת) chart of accounts -
למוכ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
לוח מדיניות (ארגון וניהול עסקים) policy keyboard -
למטה מן הנקוב (בנקאות ושוק ההון) below par -
לוח מודעות (שיווק ופירסום) billboard -
למידה (משאבי אנוש) learning -
לוח מודעות (יחסי עבודה) bulletin Board -
למידה (מחשבים ומערכות מידע) Tearniny -
לוח מודעות (תיקשורת) bulletin board -
למידה, תאורית (שיווק ופירסום) learning theory -
לוח מודעות אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) Bulletin Board System (BBS) -
למידה, תאורית (משאבי אנוש) learning theory -
לוח מועדים (בנקאות ושוק ההון) dates table -
למידה, תורת (משאבי אנוש) -
לוח מוקצף (שיווק ופירסום) foamed board -
למינציה (תיקשורת) lamination -
לוח מחוונים (תחבורה) control desk / instrument board panel -
למינציה (שיווק ופירסום) lamination -
לוח מלא (מחשבים ומערכות מידע) full populated -
למעשה (בנקאות ושוק ההון) defacto -
לוח מספרים מקריים (כלכלה וסטטיסטיקה) random numbers schedule -
למפה (בנקאות ושוק ההון) lampa -
לוח מספרת (מחשבים ומערכות מידע) digitizing pad -
לנדו (תחבורה) landu -
לוח מעגלים מודפסים (מחשבים ומערכות מידע) printed circuit board -
לנפרע בלבד (בנקאות ושוק ההון) payee only -
לוח מקדמי ערך נוכחי (בנקאות ושוק ההון) present value coefficients tables -
לנפש (כלכלה וסטטיסטיקה) per capita -
לוח מקדמי ערך נוכחי (חשבונאות וביקורת) present value coefficients tables -
לסה פייר (כלכלה וסטטיסטיקה) laissez faire -
לוח מקשים (מחשבים ומערכות מידע) keyboard -
לע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
לוח משאב (מחשבים ומערכות מידע) clipboard -
לע' (ראשי תיבות עבריים) -
לוח נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disability table -
לפי דרישה (בנקאות ושוק ההון) on demand -
לוח נתונים (מחשבים ומערכות מידע) digitizing pad -
לפי מידה (ייצור ותיפעול) custom built -
לוח סיכות (מחשבים ומערכות מידע) pinboard -
לפי מידה (שיווק ופירסום) custom built -
לוח סילוק משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage amortization schedule -
לפמה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
לוח סילוקין (חשבונאות וביקורת) amortization schedule -
לפנים משורת הדין (דיני עסקים) as an act of grace -
לוח סילוקין (בנקאות ושוק ההון) amortization schedule -
לפק' (ראשי תיבות עבריים) -
לוח סילוקין (כלכלה וסטטיסטיקה) payoff table / amortization schedule -
לצורך הערכה בלבד (בנקאות ושוק ההון) for valuation only -
לוח סילוקין (מקרקעין) amortization schedule -
לק' (ראשי תיבות עבריים) -
לוח עלילה (תיקשורת) picture board -
לקוח (ביטוח וניהול סיכונים) customer -
לוח עמלות (בנקאות ושוק ההון) commission schedule -
לקוח (מחשבים ומערכות מידע) customer -
לוח פיצויים (ביטוח וניהול סיכונים) schedule of benefits -
לקוח (דיני עסקים) customer -
לוח פירעון (בנקאות ושוק ההון) amortization schedule -
לקוח (בנקאות ושוק ההון) client -
לוח פרט (ייצור ותיפעול) (program evaluation and review technique (pert)) -
לקוח (ארגון וניהול עסקים) client -
לוח פרט / עלויות (ייצור ותיפעול) PERT table / cost -
לקוח (שיווק ופירסום) customer -
לוח קיום (חשבונאות וביקורת) life table -
לקוח (2) (מחשבים ומערכות מידע) client -
לוח קיום (מקרקעין) life table -
לקוח בנק (בנקאות ושוק ההון) bank's client -
לוח ראשי (מחשבים ומערכות מידע) mother board -
לקוח כשיר (שיווק ופירסום) qualified lead -
לוח ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest table -
לקוח מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited client -
לוח שומה (מקרקעין) assessment schedule -
לקוח משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage customer -
לוח שיעורי מס (דיני עסקים) tax rates schedule -
לקוח פוטנציאלי (בנקאות ושוק ההון) potencial customer -
לוח שנה (שיווק ופירסום) calander -
לקוח פוטנציילי (שיווק ופירסום) potential customer -
לוח שערי חליפין (בנקאות ושוק ההון) rate of exchange schedule -
לקוח פנימי (ארגון וניהול עסקים) internal customer -
לוח שערי ריבית (בנקאות ושוק ההון) rate of interest schedule -
לקוח פנימי (שיווק ופירסום) internal customer -
לוח שערים (בנקאות ושוק ההון) quotation board -
לקוחה (תחבורה) ridership -
לוח שפיצר (מקרקעין) Shpitzer table -
לקוחות מטרה (שיווק ופירסום) target customers -
לוח שפיצר (בנקאות ושוק ההון) Shpizer table -
לקונה (דיני עסקים) lacuna -
לוח תחלואה (ביטוח וניהול סיכונים) morbidity table -
לקוניות (תיקשורת) laconism -
לוח תעריפים (ביטוח וניהול סיכונים) schedule rates -
לקחים, עקומת (משאבי אנוש) learning curve -
לוח תעריפים (שיווק ופירסום) rate card -
לקחים, עקומת (ייצור ותיפעול) learning curve -
לוח תפקידים (כלכלה וסטטיסטיקה) function table -
לקט / אבן לקט (מקרקעין) unrefind stone -
לוח תקעים (מחשבים ומערכות מידע) plugboard -
לקט גיזרי עיתונות (שיווק ופירסום) press cuttings -
לוח תקצוב (חשבונאות וביקורת) budget calendar -
לקטיקא (תחבורה) sedan chair -
לוח תקצוב (כלכלה וסטטיסטיקה) budget calender -
לקטנית (תחבורה) jitney -
לוח תרחישים (בנקאות ושוק ההון) scenario table -
לקיחה (בנקאות ושוק ההון) take -
לוח תשלומים (מקרקעין) payments table -
לקיחת אמבטיה (בנקאות ושוק ההון) take a bath -
לוחות טיילור ראסל (משאבי אנוש) Taylor-Russell tables -
לקיחת תנופה (בנקאות ושוק ההון) take a flier -
לוחות מקדמי ערך נוכחי (כלכלה וסטטיסטיקה) present value coefficient tables -
לשון הרע (דיני עסקים) slander / lible -
לוחות ניכיון (חשבונאות וביקורת) discount tables -
לשון הרע בתגוביות (תיקשורת) slander in talkbacks -
לוחות ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount tables -
לשיעורין (בנקאות ושוק ההון) installments -
לוחות ניכיון (כלכלה וסטטיסטיקה) discount tables -
לשיעורין (חשבונאות וביקורת) instaliments -
לוחות סטטיסטיים (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical tables -
לשכה (מקרקעין) chamber -
לוחות תמותה (ביטוח וניהול סיכונים) mortality table -
לשכה (ארגון וניהול עסקים) bureau -
לוחי (בנקאות ושוק ההון) tabular -
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) central bureau of statistics -
לוחית זיהוי (תחבורה) number plate -
לשכת המהנדסים והארכיטקטים (מקרקעין) engineers and architects bureau -
לוחמה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing warfare -
לשכת המס המרכזית (יחסי עבודה) central union dues office -
לוחמת גרילה, אסטרטגית (שיווק ופירסום) guerilla warfare strategy -
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (יחסי עבודה) coordinating body of economic organization -
לוטוס (מקרקעין) lotus -
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (ארגון וניהול עסקים) coordinating body of economic organization -
לוייד'ס (ביטוח וניהול סיכונים) lloyd`s -
לשכת מדען ראשי (ייצור ותיפעול) chief scientist bureau -
לויידס אמריקני (ביטוח וניהול סיכונים) American Lloyd's -
לשכת מסחר (בנקאות ושוק ההון) chamber of commerce -
לוייה (מקרקעין) ornamental chain -
לשכת מסחר (ארגון וניהול עסקים) chamber of commerce -
לוכסן קצה (תחבורה) end taper -
לשכת עבודה (יחסי עבודה) employment bureau -
לול (מקרקעין) shaft -
לשכת עבודה לנוער (יחסי עבודה) youth employment bureau -
לולאה (מקרקעין) loop -
לשכת רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) association of accountants -
לולאה (תיקשורת) cartridge -
לשכת רישום מקרקעין (מקרקעין) land registry bureau -
לולאה (תחבורה) loop -
לשכת רישום מקרקעין (בנקאות ושוק ההון) land registry bureau -
לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop -
לשכת רישום משכונות (בנקאות ושוק ההון) pawn registry bureau -
לולאה (2) (תיקשורת) loop -
לשכת רישום משכונות (מקרקעין) pawn registry bureau -
לולאה אינסופית (מחשבים ומערכות מידע) endless loop -
לשכת שירות (בנקאות ושוק ההון) service bureau -
לולאה מקומית (מחשבים ומערכות מידע) local loop -
לשכת שמאי מקרקעין (מקרקעין) land valuers association -
לולאה מקומית (תיקשורת) local loop -
לשכת תעריפים (ביטוח וניהול סיכונים) rate bureau -
לולאה מקננת (מחשבים ומערכות מידע) nesting loops -
לשנה (בנקאות ושוק ההון) per annum -
לולאה סגורה (מחשבים ומערכות מידע) closed loop -
לתך (מידות ומשקלות) letech -
לולאה פתוחה (מחשבים ומערכות מידע) open loop -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות