לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 כ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
כלכלת גאות הילודה (כלכלה וסטטיסטיקה) boomernomics -
כ"א (ראשי תיבות עבריים) -
כלכלת זהבית (כלכלה וסטטיסטיקה) Goldilocke economy -
כ"י (ראשי תיבות עבריים) -
כלכלת חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) barter economics -
כ"ן (ראשי תיבות עבריים) -
כלכלת ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production economics -
כ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
כלכלת מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) transitional economy -
כ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
כלכלת ניהול (כלכלה וסטטיסטיקה) management economics -
כאב וסבל (ביטוח וניהול סיכונים) pain and suffering -
כלכלת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor economics -
כאילו (ייצור ותיפעול) as if -
כלכלת פיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) development economics -
כאילו (שיווק ופירסום) as-if -
כלכלת צד היצע (כלכלה וסטטיסטיקה) supply side economics -
כאילו (חשבונאות וביקורת) as if -
כלכלת צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption economy -
כאילו (כלכלה וסטטיסטיקה) as if -
כלכלת רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה) welfare economics -
כאשר יונפק (בנקאות ושוק ההון) when issued -
כלכלת רייגן (כלכלה וסטטיסטיקה) Reaganomics -
כבאית (תחבורה) fire car / fire boat -
כלכלת שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market economy -
כבוד (שיווק ופירסום) esteem -
כלכלת תעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה) -
כבודה (תחבורה) laggage -
כלל (כלכלה וסטטיסטיקה) rule -
כבוי (מחשבים ומערכות מידע) 0. off -
כלל (ארגון וניהול עסקים) rule -
כבול (מקרקעין) turf / peat -
כלל (ייצור ותיפעול) rule -
כבורת (מקרקעין) sifted stones -
כלל "אחרת" (מחשבים ומערכות מידע) else rule -
כבידה (שיווק ופירסום) gravity -
כלל אד הוק (בנקאות ושוק ההון) ad-hoc rule -
כביש (מקרקעין) roadway -
כלל בייס (כלכלה וסטטיסטיקה) Bayes' rule -
כביש (תחבורה) roadway -
כלל ג'ונסון (ייצור ותיפעול) Johnson rule -
כביש אגרה (מקרקעין) toll way -
כלל האדם הסביר (דיני עסקים) prudent man rule -
כביש אגרה (תחבורה) toll road -
כלל האדם הסביר (בנקאות ושוק ההון) prudent man rule -
כביש חד-סטרי (תחבורה) one way road -
כלל החלטה חיבורי (ארגון וניהול עסקים) conjunctive decision rule -
כביש חוצה ישראל (מקרקעין) cross-Israel highway -
כלל המצב (ארגון וניהול עסקים) situation rule -
כביש מ"מ (תחבורה) C-D road -
כלל המצב (יחסי עבודה) situation rule -
כביש מאסף-מחלק (תחבורה) collection-distribution road -
כלל הסטיות (ארגון וניהול עסקים) rule of exceptions -
כביש משובש (תחבורה) distorted road -
כלל התנור החם (משאבי אנוש) hot-stove rule -
כביש עוקף (תחבורה) bypass -
כלל זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) golden rule -
כביש שירות (תחבורה) service road -
כלל עשרים-שמונים (שיווק ופירסום) twenty-eigthy principle -
כבישה (תחבורה) rolling -
כלל עשרים-שמונים (ארגון וניהול עסקים) twenty-eighty principle -
כבל (מחשבים ומערכות מידע) cable -
כלל שמונים - מאה (ארגון וניהול עסקים) eighty - hundred rule -
כבל חדשות (בנקאות ושוק ההון) news wire -
כללי בנקאות (שירות ללקוח) (בנקאות ושוק ההון) banking rules (service to customers) -
כבל חכם (מחשבים ומערכות מידע) intelligent cable -
כללי העדפה (ייצור ותיפעול) preference rule -
כבל סרט (מחשבים ומערכות מידע) ribbon cable -
כללי התנהגות מקצועית (חשבונאות וביקורת) code of professional ethics -
כבל קואקסיאלי (מחשבים ומערכות מידע) coaxial cable -
כללי חסימה (בנקאות ושוק ההון) blocking rules -
כבש (תחבורה) gangway / gangboard -
כללי חשבונאות (חשבונאות וביקורת) accounting principles -
כבש (מקרקעין) ramp -
כללי עבודה (יחסי עבודה) work rules -
כבש מילוט (תחבורה) escape ramp -
כללי צדק טבעי (ארגון וניהול עסקים) rules of natural justice -
כבש, עיקרון (משאבי אנוש) gangplank principle -
כללי צדק טבעי (דיני עסקים) natural justice rulles -
כבשה (2) (בנקאות ושוק ההון) lamb / sheep -
כללי רישום (בנקאות ושוק ההון) listing rules -
כדור מעקב (מחשבים ומערכות מידע) track ball -
כללי שוק (שיווק ופירסום) market practice -
כדור פורח (תחבורה) hot air balloon -
כללי שוק (ארגון וניהול עסקים) market practice -
כדור שלג (בנקאות ושוק ההון) snowball -
כללי שוק (בנקאות ושוק ההון) market practice -
כדכוד (מקרקעין) chalceology -
כללי שימור (בנקאות ושוק ההון) preservation rules -
כה"י (ראשי תיבות עבריים) -
כללים לניהול קרנות נאמנות (בנקאות ושוק ההון) unit trust management rules -
כהונה (ארגון וניהול עסקים) position -
כללים מוסכמים (יחסי עבודה) agreed rules -
כהונות צולבות (כלכלה וסטטיסטיקה) interlocking directorate -
כמויות מראש (ייצור ותיפעול) ex-ante quantities -
כהונות צולבות (דיני עסקים) interlocking diractorates -
כמות אופטימלית להזמנה (ייצור ותיפעול) (Q.O.E) -
כובע לבן (שיווק ופירסום) white hat -
כמות אופטימלית תקופתית (ייצור ותיפעול) economic part period EPP -
כובע לבן (מחשבים ומערכות מידע) white hat -
כמות אצווה (בנקאות ושוק ההון) batch quantity -
כובע שחור (שיווק ופירסום) black hat -
כמות במלאי (ייצור ותיפעול) inventory quantity -
כובע שחור (מחשבים ומערכות מידע) black hat -
כמות הזמנה (ארגון וניהול עסקים) order quantity -
כווה (תחבורה) hatchway -
כמות הזמנה (ייצור ותיפעול) order quantity -
כווה (מקרקעין) hatch niche -
כמות הזמנה כלכלית (ייצור ותיפעול) economic order quantity -
כוונה (דיני עסקים) intention -
כמות הזמנה קבועה (ייצור ותיפעול) fixed order quantity -
כוונה (ארגון וניהול עסקים) intention -
כמות הכסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money quantity -
כוונון עדין (כלכלה וסטטיסטיקה) fine tuning -
כמות הכסף (בנקאות ושוק ההון) money quantity -
כוונת קונים, סקר (שיווק ופירסום) buyers intention survey -
כמות חומרים תקנית (ארגון וניהול עסקים) standard material quantity -
כוות כניסה (תחבורה) manhole -
כמות חומרים תקנית (ייצור ותיפעול) standard material quantity -
כוות כניסה (מקרקעין) manhole -
כמות מבוקשת (כלכלה וסטטיסטיקה) quantity demanded -
כוזב (בנקאות ושוק ההון) bogus -
כמות מבוקשת מצרפית (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate quantity demanded -
כוח (ארגון וניהול עסקים) power -
כמות מוצעת (כלכלה וסטטיסטיקה) quantity supplied -
כוח (ייצור ותיפעול) power -
כמות מוצעת מצרפית (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate quantity supplied -
כוח (משאבי אנוש) power -
כמות מלאי קבועה (ייצור ותיפעול) fixed inventory quantity -
כוח אדם (ארגון וניהול עסקים) personnel -
כמות נוספת דרושה (ייצור ותיפעול) extra quantity needed -
כוח אדם (כלכלה וסטטיסטיקה) manpower -
כמות צפה (בנקאות ושוק ההון) floating quantity -
כוח אדם (משאבי אנוש) personnel -
כמות שהוא (שיווק ופירסום) as is) -
כוח אדם (2) (משאבי אנוש) personnel manpower -
כמות שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) equilibrium quantity -
כוח אדם (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) personnel -
כמותיות (ארגון וניהול עסקים) quantitativeness -
כוח אדם מפעיל (משאבי אנוש) operative personnel -
כמיסות (מחשבים ומערכות מידע) latency time -
כוח אדם פועל (משאבי אנוש) operated personnel -
כמיסות ממוצעת (מחשבים ומערכות מידע) average latency -
כוח הטייה (תחבורה) cornering force -
כמרת (תחבורה) trawler -
כוח התמדה (בנקאות ושוק ההון) staying power -
כן (מקרקעין) pedestal -
כוח זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory power -
כנ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
כוח כפייה (ארגון וניהול עסקים) coercive power -
כנ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
כוח לגיטימי (ארגון וניהול עסקים) legitimate power -
כנ"ר (בנקאות ושוק ההון) OR -
כוח ללוות (בנקאות ושוק ההון) borrowing power -
כנ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
כוח מאושר (ארגון וניהול עסקים) authorized power -
כנגד הקופה (בנקאות ושוק ההון) Against the box -
כוח מחשוב (מחשבים ומערכות מידע) computer power -
כניסה (מקרקעין) entrance -
כוח מיקוח (שיווק ופירסום) bargaining power -
כניסה (מחשבים ומערכות מידע) entry point entry -
כוח מיקוח (יחסי עבודה) bargaining power -
כניסה (2) (מחשבים ומערכות מידע) port -
כוח מיקוח (כלכלה וסטטיסטיקה) barganning power -
כניסה באמצעות השקעה (בנקאות ושוק ההון) admission by investment -
כוח מכירה (שיווק ופירסום) saleforce -
כניסה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) re-entrant -
כוח מכירה (משאבי אנוש) saleforce -
כניסה לפוזיציה (בנקאות ושוק ההון) position opening -
כוח מכירה, ניהול (שיווק ופירסום) saleforce management -
כניסה לשוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market entry -
כוח מכירה, ניהול (משאבי אנוש) saleforce management -
כניסה לשוק (שיווק ופירסום) market entry -
כוח מפצה (כלכלה וסטטיסטיקה) countervailing power -
כניסה לשוק (ארגון וניהול עסקים) market entry -
כוח מקזז (כלכלה וסטטיסטיקה) countervailing power -
כניסה מחדש (מקרקעין) reentry -
כוח מקזז (ארגון וניהול עסקים) countervailing power -
כניסון (תחבורה) on ramp -
כוח משותף (ארגון וניהול עסקים) coalition power -
כניסת משתמש (מחשבים ומערכות מידע) user port -
כוח משימה (ייצור ותיפעול) task force -
כניסת נתונים ישירה (מחשבים ומערכות מידע) direct data entry -
כוח סוס (מידות ומשקלות) horse power -
כניסת פגע וברח (כלכלה וסטטיסטיקה) hit and run entry -
כוח סוס [כ"ס] (תחבורה) horsepower -
כניסת קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) multiplication -
כוח עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor force -
כניע (תחבורה) tender -
כוח עבודה (משאבי אנוש) labor force -
כנן (תחבורה) capstan -
כוח עבודה אזרחי (משאבי אנוש) civil labor force -
כננת (תחבורה) winch -
כוח עבודה מהגר (כלכלה וסטטיסטיקה) migrant labor -
כנף (מקרקעין) wing -
כוח עבודה מהגר (משאבי אנוש) migrant labor -
כנף (תחבורה) fender -
כוח עליון (בנקאות ושוק ההון) act of god -
כסף (בנקאות ושוק ההון) money -
כוח עליון (תחבורה) force majeure -
כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money -
כוח עליון (ביטוח וניהול סיכונים) act of god -
כסף (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) silver -
כוח עליון (דיני עסקים) act of God -
כסף אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) Credit money -
כוח עליון (ייצור ותיפעול) act of god -
כסף בו־ברגע (בנקאות ושוק ההון) instant cash -
כוח קנייה (ביטוח וניהול סיכונים) purchasing power -
כסף במחזור (כלכלה וסטטיסטיקה) currency in circulation -
כוח קנייה (שיווק ופירסום) purchasing power -
כסף בנקאי (כלכלה וסטטיסטיקה) bank money -
כוח קנייה (כלכלה וסטטיסטיקה) purchasing power -
כסף בר-המרה (כלכלה וסטטיסטיקה) convertible money -
כוח קנייה של אוכלוסיה (שיווק ופירסום) purchasing power of a population -
כסף זול (בנקאות ושוק ההון) cheap money -
כוח קנייה של אוכלוסיה (כלכלה וסטטיסטיקה) purchasing power of a population -
כסף זמין (בנקאות ושוק ההון) ready money -
כוח קנייה של כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) purchasing power of currency -
כסף זמין (כלכלה וסטטיסטיקה) ready money -
כוח קנייה של שערי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) purchasing power of exchange rates -
כסף חדש (בנקאות ושוק ההון) new money -
כוח ראשי (תחבורה) principal force -
כסף חוקי (כלכלה וסטטיסטיקה) lawful money -
כוח שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market power -
כסף חכם (בנקאות ושוק ההון) smart money -
כוח שוק (שיווק ופירסום) market power -
כסף חם (כלכלה וסטטיסטיקה) hot money -
כוח שיווקי (שיווק ופירסום) marketing power -
כסף טוב (כלכלה וסטטיסטיקה) good money -
כוח תגמול (משאבי אנוש) reward power -
כסף יציב (כלכלה וסטטיסטיקה) stable money -
כוחות חיצוניים לשינוי (ארגון וניהול עסקים) external forces for change -
כסף יציב (בנקאות ושוק ההון) stable money -
כוחות שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market forces -
כסף יציג (כלכלה וסטטיסטיקה) representative money -
כוחות שוק (שיווק ופירסום) market forces -
כסף יקר (בנקאות ושוק ההון) dear money -
כוחות שוק (ארגון וניהול עסקים) market forces -
כסף יקר (כלכלה וסטטיסטיקה) dear money -
כוחלה (מקרקעין) kohla -
כסף כסחורה (כלכלה וסטטיסטיקה) money as a commodity -
כוך (מקרקעין) niche -
כסף לא מכוסה (כלכלה וסטטיסטיקה) uncovered money -
כוך (שיווק ופירסום) niche -
כסף לזריעה (בנקאות ושוק ההון) seed money -
כוכב (תיקשורת) star -
כסף מובטל (בנקאות ושוק ההון) idle money -
כוכב (ארגון וניהול עסקים) star -
כסף מולבן (בנקאות ושוק ההון) laundered money -
כוכב פעיל (מחשבים ומערכות מידע) active star -
כסף מזויף (בנקאות ושוק ההון) bogus money / counterfeit money -
כוכב פעיל (תיקשורת) active star -
כסף ממשי (בנקאות ושוק ההון) real money -
כוכבים (שיווק ופירסום) stars -
כסף נייר (כלכלה וסטטיסטיקה) paper money -
כוכבים (ייצור ותיפעול) stars -
כסף סחורה (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity money -
כוכית (מקרקעין) crypt -
כסף עקר (בנקאות ושוק ההון) barren money -
כולל דיווידנד (בנקאות ושוק ההון) cum dividend -
כסף פדיום (בנקאות ושוק ההון) money at call -
כולל ריבית (בנקאות ושוק ההון) and interest -
כסף פלסטי (בנקאות ושוק ההון) plastic money -
כוללנית, שיטה (יחסי עבודה) comprehensive system -
כסף פנוי (בנקאות ושוק ההון) idle money -
כולף (מקרקעין) scalpel -
כסף פעיל (בנקאות ושוק ההון) active money -
כונן (מחשבים ומערכות מידע) drive -
כסף קל (בנקאות ושוק ההון) easy money -
כונן ברירת מחדל (מחשבים ומערכות מידע) default drrive -
כסף קשה (בנקאות ושוק ההון) hard money -
כונן דו־צדדי (מחשבים ומערכות מידע) dual-sided disk drive -
כסף רך (בנקאות ושוק ההון) soft money -
כונן דיסק (מחשבים ומערכות מידע) disk drive -
כסף שחור (דיני עסקים) black money -
כונן ניקוב כרטיסים (מחשבים ומערכות מידע) card punch unit -
כסף שחור (בנקאות ושוק ההון) black money -
כונן סרט (מחשבים ומערכות מידע) magnetic tape unit -
כסף שמור (בנקאות ושוק ההון) nest noney -
כונן קשיח (מחשבים ומערכות מידע) hard disk -
כסף שמור (ביטוח וניהול סיכונים) nest egg -
כונן תוף (מחשבים ומערכות מידע) drum unit -
כסף שמיש (בנקאות ושוק ההון) usable funds -
כונן תקליט (מחשבים ומערכות מידע) disk drive -
כסף תקני (בנקאות ושוק ההון) standard money -
כונן תקליטונים (מחשבים ומערכות מידע) floppy disk drive -
כסף, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) silver -
כונן תקליטורים (מחשבים ומערכות מידע) compact disk pla er -
כספומט (בנקאות ושוק ההון) atomated teller machine [ATM] -
כוננות (ייצור ותיפעול) readiness -
כספי (בנקאות ושוק ההון) fiscal -
כונס ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim receiver -
כספי נאמנות (דיני עסקים) money in trust -
כונס זמני (בנקאות ושוק ההון) temporary receiver -
כספי נאמנות (בנקאות ושוק ההון) money in trust -
כונס מפעיל (בנקאות ושוק ההון) operating receiver -
כספי סיום (חשבונאות וביקורת) end money -
כונס נכסים (בנקאות ושוק ההון) receiver -
כספי פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit funds -
כונס נכסים (דיני עסקים) receiver -
כספי תום ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) end of insurance money -
כונס נכסים רשמי (כנ"ר) (בנקאות ושוק ההון) official receiver -
כספי תום ביטוח (דיני עסקים) end of insurance money -
כונס נכסים רשמי (כנ"ר) (דיני עסקים) official reciver -
כספיות (בנקאות ושוק ההון) moneyness -
כופל (כלכלה וסטטיסטיקה) coefficient -
כספים בהעברה (ביטוח וניהול סיכונים) cash in transit -
כופר (דיני עסקים) forfeit -
כספים בהעברה (בנקאות ושוק ההון) cash in transit -
כופר חנייה (מקרקעין) parking replacement payment -
כספים בני הלוואה (כלכלה וסטטיסטיקה) loanable funds -
כור (מידות ומשקלות) kur -
כספים מיידיים (בנקאות ושוק ההון) immediate funds -
כורכן (ארגון וניהול עסקים) binder -
כספים קצרי־טווח (בנקאות ושוק ההון) short-term funds -
כורכר (מקרקעין) sandstone -
כספים שטרם נגבו (בנקאות ושוק ההון) uncollected funds -
כושר (משאבי אנוש) merit -
כספים שנגבו (בנקאות ושוק ההון) collected funds -
כושר (בנקאות ושוק ההון) competency -
כספים שסולקו (בנקאות ושוק ההון) cleared funds -
כושר (ארגון וניהול עסקים) aptitude -
כספר (בנקאות ושוק ההון) teller / bank cashier -
כושר (ייצור ותיפעול) capacity -
כספת (בנקאות ושוק ההון) safe deposit box -
כושר (2) (בנקאות ושוק ההון) capacity -
כסת (בנקאות ושוק ההון) cushion -
כושר אופטימלי (ייצור ותיפעול) optimal capacity -
כף החלקה (מקרקעין) float -
כושר אידיאלי (ייצור ותיפעול) ideal capacity -
כף זכות (דיני עסקים) scale of merit -
כושר אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit worthiness -
כף חובה (דיני עסקים) scale of demerit -
כושר אשראי (שיווק ופירסום) creditworthiness -
כף סיידים (מקרקעין) spatula -
כושר אשראי (בנקאות ושוק ההון) creditworthiness -
כפולה (בנקאות ושוק ההון) multiple -
כושר החזר (בנקאות ושוק ההון) repayment power -
כפולת עמודים (שיווק ופירסום) double page spread -
כושר החזר (שיווק ופירסום) repayment power -
כפוף (משאבי אנוש) subordinate -
כושר הכרתי (משאבי אנוש) cognitive ability -
כפוף לאימות (בנקאות ושוק ההון) subject to verification -
כושר העברה (תחבורה) maximum service volume -
כפוף לגבייה (בנקאות ושוק ההון) subject to collection -
כושר הפרדה (מחשבים ומערכות מידע) resolution -
כפוף למכירה (מקרקעין) subject to sale -
כושר השתכרות (בנקאות ושוק ההון) earning power -
כפוף לספירה (בנקאות ושוק ההון) subject to count -
כושר השתכרות (חשבונאות וביקורת) earning power -
כפייה (דיני עסקים) duress -
כושר השתכרות (יחסי עבודה) earning power -
כפייה (משאבי אנוש) coercion -
כושר התחייבויות (בנקאות ושוק ההון) debt capacity -
כפיית המרה (בנקאות ושוק ההון) call provision -
כושר התחרות בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international competitiveness -
כפיית חוזה (בנקאות ושוק ההון) duress of contract -
כושר יחיד (בנקאות ושוק ההון) single capacity -
כפיית קו מוצרים (כלכלה וסטטיסטיקה) full line forcing -
כושר ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) capacity -
כפים (ייצור ותיפעול) manual -
כושר ייצור (ייצור ותיפעול) capacity -
כפיפות (בנקאות ושוק ההון) subordination -
כושר ייצור (ייצור ותיפעול) production capacity -
כפיפות (משאבי אנוש) subordination -
כושר ייצור בסגירה (ייצור ותיפעול) free production capacity -
כפיפות מבקר פנים (חשבונאות וביקורת) internal controlers subordination -
כושר יתר (משאבי אנוש) over- qualification -
כפיפות מבקר פנים (ארגון וניהול עסקים) internal controlers subordination -
כושר יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) excess capacity -
כפיפי מפתח (משאבי אנוש) key subordinates -
כושר יתר (ייצור ותיפעול) excess capacity -
כפיר (בנקאות ושוק ההון) kfir -
כושר כפול (בנקאות ושוק ההון) dual capacity -
כפיר (תחבורה) Kfir (young lion) -
כושר ללוות (בנקאות ושוק ההון) borrowing capacity -
כפל (ארגון וניהול עסקים) duplicate -
כושר מושלם (ייצור ותיפעול) ideal capacity -
כפל ביטוחים / ביטוח כפול (ביטוח וניהול סיכונים) double insurance -
כושר מושלם (כלכלה וסטטיסטיקה) ideal capacity -
כפל זמן (יחסי עבודה) double time -
כושר ממוצע (ייצור ותיפעול) average capacity -
כפל לוגי (מחשבים ומערכות מידע) logical multiply -
כושר מעשי (ייצור ותיפעול) practical capacity -
כפל מיסוי (ארגון וניהול עסקים) double taxation -
כושר מפעלי (ייצור ותיפעול) plant capacity -
כפל מיסוי (דיני עסקים) double taxation -
כושר נקודת איזון (חשבונאות וביקורת) breakeven capacity -
כפל מעבדים (מחשבים ומערכות מידע) dual processors -
כושר נקודת איזון (ייצור ותיפעול) breakeven capacity -
כפל משמעות (ביטוח וניהול סיכונים) ambiguity -
כושר פירעון (כלכלה וסטטיסטיקה) solvency -
כפל תאונה (ביטוח וניהול סיכונים) double indemnity -
כושר פירעון פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial solvency -
כפר גלובלי (תיקשורת) global village -
כושר פנוי (ייצור ותיפעול) idle capacity -
כפתור (מקרקעין) button -
כושר פנוי (כלכלה וסטטיסטיקה) idle capacity -
כפתור (שיווק ופירסום) button -
כושר פסיכו־מוטורי (משאבי אנוש) psycho-motoric ability -
כפתור כחול (בנקאות ושוק ההון) blue button -
כושר פרעון (חשבונאות וביקורת) solvency -
כר"מ (ראשי תיבות עבריים) -
כושר פרעון (בנקאות ושוק ההון) solvency -
כרבולת (מקרקעין) crest -
כושר קוגנטיווי (משאבי אנוש) cognitive ability -
כרוז (תיקשורת) announcement -
כושר רגיל (ייצור ותיפעול) normal capacity -
כרוכה (מחשבים ומערכות מידע) bundled -
כושר ריגושי (משאבי אנוש) emotional ability -
כרומה-קי (תיקשורת) chromakey -
כושר שיא (ייצור ותיפעול) peak capacity -
כרומו (שיווק ופירסום) chromo -
כושר שייט (תחבורה) seawortiness -
כרומולין (שיווק ופירסום) chromolin -
כושר שייט (ביטוח וניהול סיכונים) seaworthiness -
כרומוסקופ (תיקשורת) chromoscope -
כושר שכלי (משאבי אנוש) mental ability -
כרונומטר (תחבורה) cronometer -
כושר תחרות (שיווק ופירסום) competitiveness -
כרוניקה (תיקשורת) chronics -
כושר תיאורטי (ייצור ותיפעול) theoretical capacity -
כרזה (תיקשורת) poster / placard -
כושר תכנון ארוך־טווח (ייצור ותיפעול) long-run planning capacity -
כרזה (שיווק ופירסום) poster -
כושר תפוקה (ייצור ותיפעול) productive capacity -
כרזה פנימית (שיווק ופירסום) inside card -
כושר תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) service capacity -
כרזה תומכת (שיווק ופירסום) backer card -
כושר תפוקה, בסיס (חשבונאות וביקורת) output capacity basis -
כרזון (שיווק ופירסום) banner -
כושר תפוקה, בסיס (ייצור ותיפעול) output capacity basis -
כרזון אנכי (שיווק ופירסום) vertical banner -
כותב (בנקאות ושוק ההון) writer -
כרזון חיצון (שיווק ופירסום) out-door banner -
כותב אופציה (בנקאות ושוק ההון) option writer -
כרזון חלון (שיווק ופירסום) window banner -
כותב אופציה חשוף (בנקאות ושוק ההון) naked writer / uncoverd option writer -
כרזון מודולרי (שיווק ופירסום) modular banner -
כותב אופציית מכר (בנקאות ושוק ההון) put writer -
כרזון מטעה (שיווק ופירסום) trick banner -
כותב אופציית רכש (בנקאות ושוק ההון) call writer -
כרזון צולב (שיווק ופירסום) x banner -
כותב מכוסה (בנקאות ושוק ההון) covered option writer -
כרזון שולחני (שיווק ופירסום) table banner -
כותבת (מידות ומשקלות) kotevet -
כרטיס (תחבורה) ticket -
כותל (מקרקעין) wall -
כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) card -
כותר (תיקשורת) heading -
כרטיס אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit card -
כותר, כותרת (תיקשורת) header -
כרטיס אשראי (שיווק ופירסום) credit card -
כותר, כותרת (מחשבים ומערכות מידע) header -
כרטיס אשראי חליפי (בנקאות ושוק ההון) alternative credit card -
כותרות (תיקשורת) credits -
כרטיס בינגו (תיקשורת) bingo card -
כותרות יוניות (מקרקעין) ionic capitols -
כרטיס בנק (בנקאות ושוק ההון) bank card -
כותרות פיננסיות (ארגון וניהול עסקים) financial headlights -
כרטיס בנק (שיווק ופירסום) bank card -
כותרות פיננסיות (חשבונאות וביקורת) financial headlights -
כרטיס בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control card -
כותרות פרוטו איאוליות (מקרקעין) protos aeolus capitols -
כרטיס דוגמאות (שיווק ופירסום) samples card -
כותרת (תיקשורת) headline -
כרטיס הרחבה (מחשבים ומערכות מידע) expansion board -
כותרת (מקרקעין) capitol -
כרטיס וירטואלי (בנקאות ושוק ההון) virtual card -
כותרת (2) (תיקשורת) heading -
כרטיס וירטואלי (שיווק ופירסום) virtual card -
כותרת גוש (מחשבים ומערכות מידע) block header -
כרטיס זיעור (ארגון וניהול עסקים) micro card -
כותרת דוח (חשבונאות וביקורת) statement heading -
כרטיס זמן (יחסי עבודה) time ticket -
כותרת דף (מחשבים ומערכות מידע) page title -
כרטיס חיוב (שיווק ופירסום) charge card -
כותרת דף (תיקשורת) page title -
כרטיס חיוב (בנקאות ושוק ההון) debit card -
כותרת דקל (מקרקעין) palm capitol -
כרטיס חכם (מחשבים ומערכות מידע) smart card -
כותרת זוויתית (מקרקעין) angular capitol -
כרטיס חכם (בנקאות ושוק ההון) smart card -
כותרת כרזון (שיווק ופירסום) banner head -
כרטיס חתימה (בנקאות ושוק ההון) sugnature card -
כותרת משנה (חשבונאות וביקורת) side head -
כרטיס מאיץ (מחשבים ומערכות מידע) accelerator card -
כותרת סל (מקרקעין) basket capitol -
כרטיס מגנטי (בנקאות ושוק ההון) magnetic card -
כותרת סתומה (שיווק ופירסום) blind head -
כרטיס מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic card -
כותרת על (מקרקעין) super capitol -
כרטיס מחבר (מחשבים ומערכות מידע) -
כותרת עמוד (מקרקעין) columm capitol -
כרטיס מחורץ־שפה (מחשבים ומערכות מידע) edge notched card -
כותרת קורינתית (מקרקעין) corinth capitol -
כרטיס מנוי (תחבורה) pass -
כותרת ראשית (תיקשורת) headline -
כרטיס מנוקב (מחשבים ומערכות מידע) -
כותרת רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record header -
כרטיס מנוקב־הולרית (מחשבים ומערכות מידע) -
כותרת תיאודוסיאנית (מקרקעין) teodosian capitol -
כרטיס מנוקב־שוליים (מחשבים ומערכות מידע) margin punched card -
כחול לבן (שיווק ופירסום) buy national -
כרטיס מנוקב־שפה (מחשבים ומערכות מידע) edge punched card -
כחוש (מקרקעין) thin -
כרטיס מעגלים (מחשבים ומערכות מידע) circuit card -
כי"ל (ראשי תיבות עבריים) -
כרטיס נבון (מחשבים ומערכות מידע) -
כיבוד (בנקאות ושוק ההון) honor -
כרטיס נטען (בנקאות ושוק ההון) rechargeable card -
כיבוד חזקה, סעיף (בנקאות ושוק ההון) grandfather clause -
כרטיס ניקוב (מחשבים ומערכות מידע) punched card -
כיבוד חזקה, סעיף (דיני עסקים) grandfather clause -
כרטיס נשלף (מחשבים ומערכות מידע) plug-in card -
כיבוי (יחסי עבודה) extinction -
כרטיס נתקע (מחשבים ומערכות מידע) unit plug-in card -
כיבוס איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond washing -
כרטיס סיום עבודה (מחשבים ומערכות מידע) end-of-job card -
כיבוס ירוק (כלכלה וסטטיסטיקה) greenwashing -
כרטיס עבודה (יחסי עבודה) job card -
כידון (תחבורה) handlebar -
כרטיס עלות (ייצור ותיפעול) cost card -
כיו"ב (ראשי תיבות עבריים) -
כרטיס עלות (חשבונאות וביקורת) cost card -
כיוון הגרגר (מחשבים ומערכות מידע) grain divection -
כרטיס ערבות (בנקאות ושוק ההון) guarantee card -
כיוון התנגשות (תחבורה) collision direction -
כרטיס פקס (מחשבים ומערכות מידע) fax card -
כיוון זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flow direction -
כרטיס קשיח (מחשבים ומערכות מידע) hard card -
כיול (כלכלה וסטטיסטיקה) calibration -
כרטיס שיקים (בנקאות ושוק ההון) check card -
כיוצ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
כרטיס שמונים טורים (מחשבים ומערכות מידע) eighty-column card -
כיור (מקרקעין) sink -
כרטיס תכנית (מחשבים ומערכות מידע) program card -
כייד (מקרקעין) estate -
כרטיס תקוע (מחשבים ומערכות מידע) -
כייר (מקרקעין) molding material -
כרטיס תשעים־טורים (מחשבים ומערכות מידע) ninety-column card -
כיכר (מקרקעין) square / circus -
כרטיסייה (תחבורה) multiple-entry ticket -
כיכר (תחבורה) circus -
כרטיסן (תחבורה) conductor -
כיכר (מידות ומשקלות) talent -
כריזה (תיקשורת) proclamation -
כימוי (מחשבים ומערכות מידע) quantization -
כריזה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) call-over -
כימוי (כלכלה וסטטיסטיקה) quantification -
כריזה פומבית (בנקאות ושוק ההון) open outcry -
כימות (כלכלה וסטטיסטיקה) quantization -
כריזמה (תיקשורת) kharisma -
כימות (חשבונאות וביקורת) quantification -
כריזמה (ארגון וניהול עסקים) charisma -
כימות (ארגון וניהול עסקים) quantifing -
כריית מידע (שיווק ופירסום) data mining -
כימייה (משאבי אנוש) chemistry -
כריית מידע (מחשבים ומערכות מידע) data mining -
כינוי העבודה (ייצור ותיפעול) work title -
כריכה (מחשבים ומערכות מידע) rewind -
כינוי מקור (שיווק ופירסום) origin mark -
כריכת תשקיף (בנקאות ושוק ההון) prospectus cover -
כינוי מקור (דיני עסקים) origin mark -
כריש (בנקאות ושוק ההון) shark -
כינוי מקור, פנקס (ארגון וניהול עסקים) register of origin marks -
כרית אוויר (תחבורה) air cushion -
כינויי מקור, פנקס (דיני עסקים) register of origin marks -
כריתת שיא (בנקאות ושוק ההון) topping-out -
כינון (ייצור ותיפעול) setup -
כרך (מחשבים ומערכות מידע) volume -
כינון (מחשבים ומערכות מידע) set up -
כרך פרטי (מחשבים ומערכות מידע) private volume -
כינון (ביטוח וניהול סיכונים) re-instatement -
כרך רב־קבצים (מחשבים ומערכות מידע) multifile volume -
כינון (תיקשורת) set-up -
כרכוב (מקרקעין) cornice -
כינון (2) (ייצור ותיפעול) replacement -
כרכרה (תחבורה) carriage -
כינוס נכסים (דיני עסקים) receiving -
כרמלית (תחבורה) Carmelit -
כינוס נכסים (בנקאות ושוק ההון) receivership -
כרסום (בנקאות ושוק ההון) crunch -
כיס אוויר (תחבורה) air poket -
כשירות (בנקאות ושוק ההון) qualification -
כיס אוויר (בנקאות ושוק ההון) air pocket -
כשירות (ארגון וניהול עסקים) qualification -
כיסא גלגלים (תחבורה) wheelchair -
כשירות (משאבי אנוש) qualification -
כיסא נפלט (תחבורה) ejection chair -
כשירות (ביטוח וניהול סיכונים) commentary -
כיסוח (בנקאות ושוק ההון) haircut -
כשירות דירקטורים (בנקאות ושוק ההון) directors qualifications -
כיסוי (כלכלה וסטטיסטיקה) coverage -
כשירות לביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurability -
כיסוי (תיקשורת) cover -
כשירות לחברות בבורסה (בנקאות ושוק ההון) membership qualifications -
כיסוי (בנקאות ושוק ההון) cover -
כשירות משפטית (בנקאות ושוק ההון) legal competency -
כיסוי (2) (בנקאות ושוק ההון) covering -
כשירות פירעון II (ביטוח וניהול סיכונים) solvency II -
כיסוי אוטומטי (ביטוח וניהול סיכונים) automatic cover -
כשל (כלכלה וסטטיסטיקה) fallacy -
כיסוי ביטוח (בנקאות ושוק ההון) insurance cover -
כשל (מקרקעין) failure -
כיסוי ביטוחי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance coverage -
כשל (מחשבים ומערכות מידע) abort -
כיסוי הוצאות (יחסי עבודה) reimbursement -
כשל הטלה (שיווק ופירסום) projection fallacy -
כיסוי המטבע (בנקאות ושוק ההון) currency cover -
כשל חומרה (מחשבים ומערכות מידע) hard failure -
כיסוי חסר (בנקאות ושוק ההון) short covering -
כשל חיבור (ארגון וניהול עסקים) fallacy of composition -
כיסוי כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) currency cover -
כשל חיבור (כלכלה וסטטיסטיקה) fallacy of composition -
כיסוי לאירוע (ביטוח וניהול סיכונים) per occurrence coverage -
כשל ייצור יתר (ארגון וניהול עסקים) overproduction fallacy -
כיסוי מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward cover -
כשל ייצור יתר (ייצור ותיפעול) overproduction fallacy -
כיסוי מכירה בחסר (בנקאות ושוק ההון) short covering -
כשל ייצור יתר (שיווק ופירסום) overproduction fallacy -
כיסוי מלא, אסטרטגית (שיווק ופירסום) full coverage strategy -
כשל יצירת עבודה (ארגון וניהול עסקים) make-work fallacy -
כיסוי מלאי (ייצור ותיפעול) stock cover -
כשל כמות עבודה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) lump of labor fallacy -
כיסוי מרבי (ביטוח וניהול סיכונים) limit of cover -
כשל כמות עבודה כוללת (ארגון וניהול עסקים) lump-of labor fallacy -
כיסוי נטו (שיווק ופירסום) net coverage -
כשל סמוי (מחשבים ומערכות מידע) invisible failure -
כיסוי סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk cover -
כשל עסקי (ארגון וניהול עסקים) business failure -
כיסוי עיתונאי (תיקשורת) media coverage -
כשל עסקי (בנקאות ושוק ההון) business failure -
כיסוי עלות, שיטת (ייצור ותיפעול) cost recovery method -
כשל רוב (שיווק ופירסום) majority fallacy -
כיסוי עלות, שיטת (ארגון וניהול עסקים) cost recovery method -
כשל שוק (שיווק ופירסום) market failure -
כיסוי עם השתתפות עצמית (ביטוח וניהול סיכונים) deductible coverage -
כשל שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market failure -
כיסוי פתוח (ביטוח וניהול סיכונים) open cover -
כשרות הצדדים (דיני עסקים) capacity of parties -
כיסוי שווה (בנקאות ושוק ההון) Equal coverage -
כשרות הצדדים (יחסי עבודה) capacity of parties -
כיסוי שוק (שיווק ופירסום) market coverage -
כשרות משפטית (דיני עסקים) legal capacity -
כיסוי שטח (תחבורה) eara coverage -
כת"א (ראשי תיבות עבריים) -
כיסוי תו (מחשבים ומערכות מידע) overstrike -
כת"ב (ראשי תיבות עבריים) -
כיסוי, דרגת (שיווק ופירסום) coverage -
כת"י (ראשי תיבות עבריים) -
כיפה (תחבורה) domed roof -
כתב (בנקאות ושוק ההון) letter -
כיפה (ארגון וניהול עסקים) cap -
כתב (תיקשורת) correspodent / reporter -
כיפה (מקרקעין) domed roof -
כתב אופציה (כלכלה וסטטיסטיקה) warrant -
כיפה (חשבונאות וביקורת) cap -
כתב אחריות (שיווק ופירסום) warranty -
כירטוס משולב (תחבורה) combined tiket -
כתב אחריות (מקרקעין) deed warranty -
כישור (משאבי אנוש) skills and knowledge -
כתב אחריות (ארגון וניהול עסקים) warranty -
כישורים בין־אישיים (משאבי אנוש) inter-personal abilities -
כתב אישום (דיני עסקים) information charge sheet / indictment -
כישלון (כלכלה וסטטיסטיקה) failure -
כתב אפוטרופסות (בנקאות ושוק ההון) guardian deed -
כישלון אסדרה (כלכלה וסטטיסטיקה) regulatory failure -
כתב אפוטרופסות (דיני עסקים) guardian deed -
כישלון באספקת מניות (בנקאות ושוק ההון) fail position -
כתב בקשה (דיני עסקים) information letter -
כישלון בהעברה (בנקאות ושוק ההון) fail to deliver -
כתב דפוס (תיקשורת) printing script -
כישלון בקבלה (בנקאות ושוק ההון) fail to receive -
כתב הגנה (דיני עסקים) statement of defence -
כישלון יישוב (בנקאות ושוק ההון) settlement failure -
כתב הודעה (בנקאות ושוק ההון) letter of advice -
כישלון מוצר (שיווק ופירסום) product failure -
כתב החזר (שיווק ופירסום) back letter -
כישלון מוצר (ייצור ותיפעול) product failure -
כתב הסבה (בנקאות ושוק ההון) deed of assignment -
כישלון עסקי (כלכלה וסטטיסטיקה) business failure -
כתב הסדר (בנקאות ושוק ההון) deed of arrangement -
כישלון שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market failure -
כתב העברה (בנקאות ושוק ההון) deed of transfer / transfer deed -
כישלון תפקודי (ייצור ותיפעול) dysfunction -
כתב העברה בלנקו (בנקאות ושוק ההון) blank transfer deed -
כישלון תפקודי (שיווק ופירסום) dysfunction -
כתב העברה על החלק (בנקאות ושוק ההון) blank transfer deed -
כישלון תפקודי פעיל (ייצור ותיפעול) active malfunction -
כתב העברת מניות (בנקאות ושוק ההון) stock transfer deed -
כישלון תפקודי פעיל (שיווק ופירסום) active malfunction -
כתב העסקה (חשבונאות וביקורת) engagement letter -
כיתוב (תיקשורת) letterpress -
כתב הצטרפות (יחסי עבודה) adhesion agreement -
כיתוב בינארי (מחשבים ומערכות מידע) positional notation -
כתב הקצאה (בנקאות ושוק ההון) allotment letter -
כיתובית (תיקשורת) caption -
כתב השאלה (בנקאות ושוק ההון) borrowing letter -
כיתור (מקרקעין) encirclement -
כתב השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment letter -
כיתור, אסטרטגית (שיווק ופירסום) encirclement strategy -
כתב התחייבות בריבית משתנה (בנקאות ושוק ההון) floating rate note [FRN] -
ככל שיעלה המזלג (שיווק ופירסום) charging what the traffic will bear -
כתב התחייבות נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred liabilities deed -
ככל שיעלה המזלג (חשבונאות וביקורת) charging what the traffic will bear -
כתב ויתור (בנקאות ושוק ההון) release deed -
כל בו (שיווק ופירסום) department store -
כתב זיהוי (בנקאות ושוק ההון) identification letter -
כל הסיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) all risk -
כתב חרטומים (תיקשורת) hieroglyphics -
כל השירותים (בנקאות ושוק ההון) all-in-one -
כתב כיסוי (ביטוח וניהול סיכונים) cover note -
כל שאר התנאים שווים (כלכלה וסטטיסטיקה) ceteris paribus -
כתב כיסוי זמני (ביטוח וניהול סיכונים) temporary cover note -
כל' (ראשי תיבות עבריים) -
כתב כמויות (מקרקעין) quantities list -
כלבי דאו (בנקאות ושוק ההון) dow dogs -
כתב מורס (תיקשורת) Morse code -
כלוב (מקרקעין) cage -
כתב מינוי נהנה (ביטוח וניהול סיכונים) naming of beneficiary -
כלונס (מקרקעין) pile -
כתב מניה (בנקאות ושוק ההון) letter stock -
כלונסת (תחבורה) dolphin -
כתב משלוח (בנקאות ושוק ההון) transmittal letter -
כלי טיס (תחבורה) aircraft -
כתב נאמנות (בנקאות ושוק ההון) deed of trust -
כלי מדידה (משאבי אנוש) measurement instruments -
כתב נכונות (בנקאות ושוק ההון) letter of intent -
כלי מיון (משאבי אנוש) classification measures -
כתב נכונות (ארגון וניהול עסקים) letter of intent -
כלי מכירה (שיווק ופירסום) sales tools -
כתב נכונות (דיני עסקים) letter of intend -
כלי משחק (ארגון וניהול עסקים) pawn -
כתב סמכויות (יחסי עבודה) terms of reference -
כלי פיתוח תכניות (מחשבים ומערכות מידע) program development tools -
כתב סמכויות (דיני עסקים) terms of reference -
כלי רכב (תחבורה) motor vehicle -
כתב סמכות (בנקאות ושוק ההון) letter of athority -
כלי רכב, הוצאות (דיני עסקים) veihecle expenses -
כתב סמכות (2) (דיני עסקים) letter of authority -
כלי תקשורת המוני (תיקשורת) mass media -
כתב ערבות (בנקאות ושוק ההון) letter of guarantee / guarantee letter -
כליל (בנקאות ושוק ההון) cum -
כתב עת (שיווק ופירסום) periodical -
כליל (ביטוח וניהול סיכונים) cum -
כתב עת (תיקשורת) periodical -
כליל דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) cum-dividend -
כתב עת אופקי (תיקשורת) horizontal publication -
כליל זכויות (בנקאות ושוק ההון) cum-rights -
כתב עת אופקי (שיווק ופירסום) horizontal publication -
כלילות (ארגון וניהול עסקים) integrity -
כתב עת אנכי (תיקשורת) vertical publication -
כלכלה (כלכלה וסטטיסטיקה) economics -
כתב עת אנכי (שיווק ופירסום) vertical publication -
כלכלה אוולוציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) evolutionary economics -
כתב עת מיקצועי (תיקשורת) professional publication -
כלכלה בינלאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) international economics -
כתב עת מיקצועי (שיווק ופירסום) professional publication -
כלכלה בפיקוח (כלכלה וסטטיסטיקה) controlled economy -
כתב קבלה ושיחרור (ביטוח וניהול סיכונים) acceptance and release letter -
כלכלה בשלה (כלכלה וסטטיסטיקה) mature economy -
כתב קיבול בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bank acceptance -
כלכלה התנהגותית (כלכלה וסטטיסטיקה) behavioral economics -
כתב קיבול בנקאי (שיווק ופירסום) bank acceptance -
כלכלה חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) socio-economics -
כתב שחרור (בנקאות ושוק ההון) cerfiticate of release / release deed -
כלכלה חדשה (כלכלה וסטטיסטיקה) new economy -
כתב שחרור (מקרקעין) deed release -
כלכלה חופשית (כלכלה וסטטיסטיקה) open economy -
כתב שיעבוד (בנקאות ושוק ההון) hypothecation letter -
כלכלה חקלאית (כלכלה וסטטיסטיקה) agriculture economics -
כתב שיפוי (בנקאות ושוק ההון) letter of indemnity -
כלכלה ירוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) green economics -
כתב שיפוי (דיני עסקים) letter of indemnity -
כלכלה כפולה (כלכלה וסטטיסטיקה) dual economy -
כתב תביעה (דיני עסקים) statement of claim / suit -
כלכלה לא-רשמית (כלכלה וסטטיסטיקה) unofficial economy -
כתב-יד (תיקשורת) script -
כלכלה לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) national economy -
כתבה (תיקשורת) artical -
כלכלה ליברלית (כלכלה וסטטיסטיקה) liberal economics -
כתבה פרסומית (שיווק ופירסום) advertise correspondence -
כלכלה מאוזנת (כלכלה וסטטיסטיקה) balanced economy -
כתבה פרסומית (תיקשורת) advertise correspondence -
כלכלה מדינית (כלכלה וסטטיסטיקה) political economy -
כתבן (ארגון וניהול עסקים) typist -
כלכלה מוניטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary economy -
כתבת פרופיל (תיקשורת) profile story -
כלכלה מוסדית (כלכלה וסטטיסטיקה) institutional economics -
כתבת צבע (תיקשורת) human-interest story -
כלכלה מעורבת (כלכלה וסטטיסטיקה) mixed economy -
כתבת שער (תיקשורת) cover story -
כלכלה מפוקחת (כלכלה וסטטיסטיקה) controlled economy -
כתבת תדמית (תיקשורת) image story -
כלכלה מצרפית (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate economics -
כתבת תחקיר (תיקשורת) investigative story -
כלכלה מתוכננת (כלכלה וסטטיסטיקה) planned economy -
כתוביות (תיקשורת) caption -
כלכלה מתמטית (כלכלה וסטטיסטיקה) mathematical economics -
כתובית (תיקשורת) subtitle -
כלכלה מתעוררת (כלכלה וסטטיסטיקה) emerging economy -
כתובת (מחשבים ומערכות מידע) address -
כלכלה נורמטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) normative economics -
כתובת (בנקאות ושוק ההון) adress -
כלכלה נטולת משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) weightless economy -
כתובת אתר (תיקשורת) site adress -
כלכלה נטולת משקל (ייצור ותיפעול) weightless economy -
כתובת אתר (מחשבים ומערכות מידע) site adress -
כלכלה ניאו-קלאסית (כלכלה וסטטיסטיקה) neo-classical economics -
כתובת טלגרפית (בנקאות ושוק ההון) telegraphic adress -
כלכלה סביבתית (כלכלה וסטטיסטיקה) environmental economics -
כתובת ייחודית (מחשבים ומערכות מידע) uniform reasearch locator (url) -
כלכלה סביבתית (ייצור ותיפעול) environmental economics -
כתובת מוחלטת (מחשבים ומערכות מידע) absolute aoldress -
כלכלה סגורה (כלכלה וסטטיסטיקה) closed economy -
כתובת רשומה (בנקאות ושוק ההון) address of record -
כלכלה סטטית (כלכלה וסטטיסטיקה) static economy -
כתובת שיגור חשבון (שיווק ופירסום) bill to ship -
כלכלה פוזיטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) positive economics -
כתיב חסר (תיקשורת) deficient spelling -
כלכלה פתוחה (כלכלה וסטטיסטיקה) open economy -
כתיב חסר ניקוד (תיקשורת) unvowelized Hebrew spelling -
כלכלה קיינסיאנית / קיינסיאניזם (כלכלה וסטטיסטיקה) Keynesian economics -
כתיב מלא (תיקשורת) full spelling -
כלכלה קלאסית (כלכלה וסטטיסטיקה) classical economics -
כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) writing -
כלכלה ריכוזית (כלכלה וסטטיסטיקה) command economy -
כתיבה בשחקים (שיווק ופירסום) skywriting -
כלכלה שחורה (כלכלה וסטטיסטיקה) black economy -
כתיבה חופפת (מחשבים ומערכות מידע) overwriting -
כלכלה שימושית (כלכלה וסטטיסטיקה) applied economics -
כתיבה חשופה (בנקאות ושוק ההון) naked writing -
כלכלה תיאורית (כלכלה וסטטיסטיקה) descriptive economics -
כתיבה לאינטרנט (תיקשורת) internet copywriting -
כלכלה תעשייתית (ענפית) (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial economics -
כתיבה לפי דרישה (מחשבים ומערכות מידע) demand writing -
כלכלות הנמרים (כלכלה וסטטיסטיקה) tiger economies -
כתיבה ספרתית (מחשבים ומערכות מידע) digitizing -
כלכלות מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) transition economies -
כתיבת אופציה (בנקאות ושוק ההון) writing an option -
כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic -
כתמי דיו, מבחן (משאבי אנוש) -
כלכלית, מדיניות (כלכלה וסטטיסטיקה) economic policy -
כתף־אל־כתף (בנקאות ושוק ההון) side-by-side -
כלכלן (כלכלה וסטטיסטיקה) economist -
כתר (מקרקעין) coronet / cap -
כלכלת בחירות (כלכלה וסטטיסטיקה) election economy -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות