לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחס תימחור (בנקאות ושוק ההון) costing ratio -
י"ב (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תלות (כלכלה וסטטיסטיקה) dependency ratio -
י"ל (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תפעולי (חשבונאות וביקורת) operating ratio -
י"ע (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תפעולי (ארגון וניהול עסקים) operating ratio -
י"פ (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תפעולי (ייצור ותיפעול) operating ratio -
יא"ל (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תפעולי (ביטוח וניהול סיכונים) operating ratio -
יאט"א (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תקני (ביטוח וניהול סיכונים) standard turnover -
יאנג, תוכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) young plan -
יחס תקני (כלכלה וסטטיסטיקה) standard turnover -
יאפי (ארגון וניהול עסקים) yuppie -
יחס תשומה-תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) input-output ratio -
יב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תשלום (ארגון וניהול עסקים) payout ratio -
יב"מ (ראשי תיבות עבריים) -
יחס תשלום (חשבונאות וביקורת) payout ratio -
יב"מ (מחשבים ומערכות מידע) IBM -
יחס תשלום (בנקאות ושוק ההון) payout ratio -
יב"ק (ראשי תיבות עבריים) -
יחסי (כלכלה וסטטיסטיקה) proportional -
יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) imports -
יחסי אדון עבד (מחשבים ומערכות מידע) master slave arrangemsnt -
יבוא (שיווק ופירסום) imports -
יחסי אנוש (משאבי אנוש) human relations -
יבוא אזרחי (כלכלה וסטטיסטיקה) civil import -
יחסי אנוש (ארגון וניהול עסקים) human relations -
יבוא גלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) visible import -
יחסי גומלין (ארגון וניהול עסקים) reciprocity -
יבוא הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital import -
יחסי גומלין (ארגון וניהול עסקים) exchange relationship -
יבוא חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה) re-import -
יחסי גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocity -
יבוא לשם יצוא (בנקאות ושוק ההון) Import for the sake of export -
יחסי דוח רווח והפסד (כלכלה וסטטיסטיקה) profit and loss statement ratios -
יבוא מטבע (בנקאות ושוק ההון) import of currency -
יחסי דוחות כספיים (כלכלה וסטטיסטיקה) financial statement ratios -
יבוא מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה) parallel imports -
יחסי דוחות משולבים (כלכלה וסטטיסטיקה) interstatement ratios -
יבוא מקביל (שיווק ופירסום) parallel imports -
יחסי הון־עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) capital-labor ratio -
יבוא סחורות (כלכלה וסטטיסטיקה) merchandise import -
יחסי מאזן (כלכלה וסטטיסטיקה) balance-sheet ratios -
יבוא סמוי (כלכלה וסטטיסטיקה) invisible import -
יחסי מוכר-לקוח (שיווק ופירסום) seller-customer relationship -
יבוא עובדים (משאבי אנוש) import of workers -
יחסי מחזור (בנקאות ושוק ההון) Turnover ratios -
יבוא, הגבלות (כלכלה וסטטיסטיקה) import restrictions -
יחסי מחזור (שיווק ופירסום) turnover ratios -
יבואן (בנקאות ושוק ההון) importer -
יחסי מחזור (חשבונאות וביקורת) turnover ratios -
יבואן (שיווק ופירסום) importer -
יחסי מנהיג חבר (ארגון וניהול עסקים) leader member relations -
יבואן (כלכלה וסטטיסטיקה) importer -
יחסי מנוף (בנקאות ושוק ההון) leverage ratios -
יביל (תחבורה) transportable -
יחסי מנוף פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial leverage ratios -
יגיעה אישית (דיני עסקים) personal exertion -
יחסי נאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust relationship -
יד (ביטוח וניהול סיכונים) line -
יחסי נזילות (בנקאות ושוק ההון) liquidity ratios -
יד נעלמה (כלכלה וסטטיסטיקה) invisible hand -
יחסי עבודה (ייצור ותיפעול) industrial relations -
יד שנייה (שיווק ופירסום) second hand -
יחסי עבודה (יחסי עבודה) employment relations -
יד"ר (בנקאות ושוק ההון) EDR -
יחסי עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor relations -
יד"ר (ראשי תיבות עבריים) -
יחסי עובד-מעביד (יחסי עבודה) employee-employer relations -
ידידותי (מחשבים ומערכות מידע) user friendly -
יחסי עובד-מעביד (דיני עסקים) employee-employer relations -
ידים (בנקאות ושוק ההון) hands -
יחסי ציבור (תיקשורת) public relation [PR] -
ידים איתנות (בנקאות ושוק ההון) strong hands -
יחסי ציבור (משאבי אנוש) public relations (PR) -
ידים חלשות (בנקאות ושוק ההון) weak hands -
יחסי ציבור (יח"ץ) (שיווק ופירסום) (public relations (PR)) -
ידיעה (תיקשורת) news item -
יחסי ציבור (יח"ץ) (ארגון וניהול עסקים) (public relations (pr)) -
ידיעה (ארגון וניהול עסקים) information -
יחסי צרכן-מותג (שיווק ופירסום) consumer-brand relationship -
ידיעה (משאבי אנוש) knowledge -
יחסי רווחיות (כלכלה וסטטיסטיקה) profit ratios -
ידיעה כוזבת (בנקאות ושוק ההון) false information -
יחסי רווחיות (חשבונאות וביקורת) profitability ratios -
ידיעון (תיקשורת) bulletin -
יחסי ריכוזיות (כלכלה וסטטיסטיקה) concentration ratio -
ידיעת המחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer literacy -
יחסי שיתוף (משאבי אנוש) privity -
ידית (מחשבים ומערכות מידע) handle -
יחסים באמצעות מטרות (משאבי אנוש) relationship by objectives (RBO) -
ידני (מחשבים ומערכות מידע) manual -
יחסים בינבנקאיים (בנקאות ושוק ההון) interbank relations -
ידני (ייצור ותיפעול) manual -
יחסים בלתי פורמליים (משאבי אנוש) -
ידני (בנקאות ושוק ההון) script -
יחסים חשבונאיים (בנקאות ושוק ההון) accounting ratios -
ידע (ארגון וניהול עסקים) know how -
יחסים למניה (בנקאות ושוק ההון) per share ratios -
ידע (מחשבים ומערכות מידע) knowledge -
יחסים למניה (ארגון וניהול עסקים) per share ratios -
ידע (כלכלה וסטטיסטיקה) know how -
יחסים משמעותיים (בנקאות ושוק ההון) significant ratios -
ידע (ייצור ותיפעול) know-how -
יחסים משמעותיים (ארגון וניהול עסקים) significant ratios -
ידע (2) (ארגון וניהול עסקים) knowladge -
יחסים משמעותיים (חשבונאות וביקורת) significant ratios -
יו"ר (ראשי תיבות עבריים) -
יחסים משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) variable proportions -
יו-איטש-אף (מחשבים ומערכות מידע) UHF -
יחסים משתנים, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) law of variable proportions -
יו-פי-אס (מחשבים ומערכות מידע) UPS -
יחסים ניתוח (ארגון וניהול עסקים) ratio analysis -
יו.פי. / יו-פי (ראשי תיבות עבריים) -
יחסים ניתוח (חשבונאות וביקורת) ratio analysis -
יוארט (מחשבים ומערכות מידע) -
יחסים ענפיים (ארגון וניהול עסקים) industry ration -
יוב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
יחסים ענפיים (חשבונאות וביקורת) industry ration -
יובל (מידות ומשקלות) jubilee -
יחסים פורמליים (משאבי אנוש) formal relations -
יובל חכירה (מקרקעין) leasing jubilee -
יחסים פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) financial ratio -
יובפרום (מחשבים ומערכות מידע) UVEPROM -
יחסים פיננסיים (ארגון וניהול עסקים) financial ratio -
יוה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
יחסים פיננסים (בנקאות ושוק ההון) financial ratios -
יוזמה / יזמה (ארגון וניהול עסקים) enterprise -
יחסים רוחבים (ארגון וניהול עסקים) lateral relationship -
יוזמה חופשית (כלכלה וסטטיסטיקה) free enterprise -
יחסים תעסוקתיים (יחסי עבודה) employment relations -
יוזמה משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה) joint venture -
יחפ"כ (ראשי תיבות עבריים) -
יוזמה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private enterprise -
יחצן (תיקשורת) public relation person -
יום (מידות ומשקלות) day -
יחצנ"ות (ארגון וניהול עסקים) -
יום אחרון למסחר (בנקאות ושוק ההון) last trading day -
יט"א (ראשי תיבות עבריים) -
יום אקס (בנקאות ושוק ההון) Ex day -
ייזהר החותם (בנקאות ושוק ההון) caveat subscriptor -
יום ביטול עסקים (בנקאות ושוק ההון) Cessation of business day -
ייזהר החותם (דיני עסקים) caveat subscriptor -
יום בתר (בנקאות ושוק ההון) ex day -
ייזהר המוכר (מקרקעין) caveat venditor -
יום הכליל (בנקאות ושוק ההון) cum date -
ייזהר המוכר (דיני עסקים) caveat venditor -
יום הכרזה (בנקאות ושוק ההון) Declaration day / announcement day -
ייזהר הקונה (דיני עסקים) caveat emptor -
יום הצהרה (בנקאות ושוק ההון) declaration day -
ייזהר הקונה (מקרקעין) caveat emptor -
יום חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal day -
ייזום (ארגון וניהול עסקים) promotion -
יום חמישי השחור (בנקאות ושוק ההון) black thursday -
ייחוד כהונה (דיני עסקים) exclusivity of position -
יום חמישי השחור (כלכלה וסטטיסטיקה) black thursday -
ייחוד כהונה (יחסי עבודה) exclusivity of position -
יום יישוב (שיווק ופירסום) settlement day -
ייחוד עבודה (משאבי אנוש) specialization of work -
יום יישוב (בנקאות ושוק ההון) settlement day -
ייחוד עילה (ביטוח וניהול סיכונים) exclusivity of course of action -
יום מחלה (יחסי עבודה) day of sickness -
ייחוד פעולות (בנקאות ושוק ההון) exclusivity of actions -
יום מחר (בנקאות ושוק ההון) tomorrow next [TOM/NEXT] -
ייחודי (ייצור ותיפעול) one off -
יום מימוש (בנקאות ושוק ההון) exercise day -
ייחוס (ייצור ותיפעול) impute -
יום מנוחה (בנקאות ושוק ההון) rest day -
ייחוס (חשבונאות וביקורת) impute -
יום מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading day -
ייחוס הוצאות (חשבונאות וביקורת) expenses allocation -
יום מתן הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan giving day -
ייחוס הוצאות (דיני עסקים) expensese allocation -
יום סילוקין (בנקאות ושוק ההון) clearing day -
ייחוס הוצאות (ייצור ותיפעול) expensese allocation -
יום עבודה (בנקאות ושוק ההון) working day -
ייחוס סיבתיות (משאבי אנוש) attribution -
יום עבודה (ארגון וניהול עסקים) working day -
ייטוב (מחשבים ומערכות מידע) optimization -
יום עבודה (יחסי עבודה) working day -
יין זהב (בנקאות ושוק ההון) Gold Yen -
יום עבודה מוארך (דיני עסקים) extended working day -
ייסוד (ייצור ותיפעול) setup -
יום עבודה מוארך (יחסי עבודה) extended working day -
ייסוד חברה (דיני עסקים) company foundation -
יום עבודה מקוצר (דיני עסקים) shortened working day -
ייסוד חברה (בנקאות ושוק ההון) formation of company -
יום עבודה מקוצר (יחסי עבודה) shortened working day -
ייסוד שותפות (בנקאות ושוק ההון) partnership foundation -
יום עסקים (יחסי עבודה) business day -
ייסוד שותפות (דיני עסקים) partnership foundation -
יום עסקים (בנקאות ושוק ההון) business day -
ייסוף (כלכלה וסטטיסטיקה) revaluation -
יום עסקים (ארגון וניהול עסקים) business day -
ייסוף זוחל (בנקאות ושוק ההון) crawling peg -
יום פירעון (בנקאות ושוק ההון) payment date -
ייסוף טיב (ייצור ותיפעול) trading up -
יום פירעון (שיווק ופירסום) payment date -
ייסוף טיב (שיווק ופירסום) trading up -
יום קובע (בנקאות ושוק ההון) record date -
ייסוף כלכלי (חשבונאות וביקורת) econonic revaluation -
יום קום (בנקאות ושוק ההון) Cum day -
ייסוף כלכלי (ארגון וניהול עסקים) econonic revaluation -
יום ראשון למסחר (בנקאות ושוק ההון) first trading day -
ייסוף כלכלי (ייצור ותיפעול) econonic revaluation -
יום שבתון (ארגון וניהול עסקים) dies non -
ייסוף מטבע (בנקאות ושוק ההון) currency appreciation -
יום שבתון (שיווק ופירסום) dies non -
ייעוד (מחשבים ומערכות מידע) designation -
יום שבתון (דיני עסקים) dies non -
ייעוד (חשבונאות וביקורת) appropriation -
יום שבתון (בנקאות ושוק ההון) dies non -
ייעוד (ארגון וניהול עסקים) appropriation -
יום שיבות (שיווק ופירסום) lay day -
ייעוד ספציפי (מקרקעין) exclusive zoning -
יום שלישי השחור (בנקאות ושוק ההון) black Tuesday -
ייעוד ספציפי (תחבורה) exclusive zoning -
יום שני השחור (בנקאות ושוק ההון) black monday -
ייעוד עיסוק (משאבי אנוש) job designation -
יום תשלום (בנקאות ושוק ההון) payment day -
ייעוד קרקע (מקרקעין) land-use assignment -
יומונים (תיקשורת) dailies -
ייעוד רווחים (חשבונאות וביקורת) appropriation of profits -
יומינט (תיקשורת) huminet -
ייעוד רווחים (ארגון וניהול עסקים) appropriation of profits -
יומם (תחבורה) commuter -
ייעוד תמורה (בנקאות ושוק ההון) appropriation of proceeds -
יוממות (תחבורה) commuting -
ייעוד תמורה (חשבונאות וביקורת) appropriation of proceeds -
יוממות רחק (יחסי עבודה) tele-commuting -
ייעול (כלכלה וסטטיסטיקה) making efficient -
יוממות רחק (מחשבים ומערכות מידע) tele-commuting -
ייעול (ייצור ותיפעול) making efficient -
יומן (תיקשורת) daily news broadcast -
ייעוץ לא מורה (משאבי אנוש) nondirective counseling -
יומן (מחשבים ומערכות מידע) journal -
ייעוץ להשקעות (ביטוח וניהול סיכונים) investment advising -
יומן (בנקאות ושוק ההון) journal -
ייעוץ להשקעות (בנקאות ושוק ההון) investment advising -
יומן (2) (מחשבים ומערכות מידע) log -
ייעוץ משפטי (דיני עסקים) legal advise -
יומן אמריקני (חשבונאות וביקורת) american journal -
ייעוץ משפטי (ארגון וניהול עסקים) legal advice -
יומן אתר (ביטוח וניהול סיכונים) consruction log -
ייעוץ ניהולי (ארגון וניהול עסקים) management advisory service -
יומן התרחשות (שיווק ופירסום) blotter -
ייעוץ ניהולי (חשבונאות וביקורת) management advisory service -
יומן התרחשות (חשבונאות וביקורת) blotter -
ייעוץ ניהולי (ייצור ותיפעול) management advisory service -
יומן זמן (משאבי אנוש) time log -
ייעוץ פנסיוני מתמשך (ביטוח וניהול סיכונים) continuous pension advising -
יומן כללי (חשבונאות וביקורת) general journal -
ייפוי בניינים (מקרקעין) flipping -
יומן לויידס (של אוניות) (ביטוח וניהול סיכונים) Lloyds register (of shipping) -
ייפוי כוח (בנקאות ושוק ההון) power of attorny -
יומן לויידס (של אוניות) (תחבורה) Lloyds register (of shipping) -
ייפוי כוח (יחסי עבודה) power of attorney -
יומן מאזין (שיווק ופירסום) listener diary -
ייפוי כוח (דיני עסקים) power of attorney -
יומן מאזין (תיקשורת) listener diary -
ייפוי כוח (2) (דיני עסקים) enabling -
יומן מהנדס (מחשבים ומערכות מידע) lanruoj engineer's -
ייפוי כוח (2) (בנקאות ושוק ההון) procuration -
יומן מיוחד (חשבונאות וביקורת) special journal -
ייפוי כוח (3) (בנקאות ושוק ההון) enabling -
יומן מכירות (שיווק ופירסום) sales journal -
ייפוי כוח (4) (בנקאות ושוק ההון) proxy -
יומן מכירות (חשבונאות וביקורת) sales journal -
ייפוי כוח בלתי חוזר (דיני עסקים) irrevocable power of attorney -
יומן פשוט (חשבונאות וביקורת) simple journal -
ייפוי כוח בלתי חוזר (בנקאות ושוק ההון) unrevocable power of attorney -
יומן קופה (חשבונאות וביקורת) cash journal -
ייפוי כוח בר־קיימא (בנקאות ושוק ההון) durable power of attorney -
יומן קופה אנליטי (חשבונאות וביקורת) analtical cash journal -
ייפוי כוח כללי (בנקאות ושוק ההון) general power of appointment -
יומן קניות (שיווק ופירסום) buying diary -
ייפוי כוח כללי (דיני עסקים) general power of appointment -
יומן קניות (חשבונאות וביקורת) purchases journal -
ייפוי כוח להצבעה (בנקאות ושוק ההון) proxy -
יומן קניות (2) (שיווק ופירסום) purchases journal -
ייפוי כוח למניה (בנקאות ושוק ההון) stock power -
יומן רישומים סופיים (חשבונאות וביקורת) book of final entry -
ייפוי כוח מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited power -
יומן רישומים ראשוניים (חשבונאות וביקורת) book of original entries -
ייפוי כוח מוגבל (דיני עסקים) limited power -
יומן תנועות (מחשבים ומערכות מידע) transaction log -
ייפוי כוח מיידי (ארגון וניהול עסקים) summary power -
יומן תקבולי מזומן (חשבונאות וביקורת) cash receipt journal -
ייפוי כוח מקביל (יחסי עבודה) concurrent authority -
יומן תשלומי מזומן (חשבונאות וביקורת) cash disbursement journal -
ייפוי כוח מקביל (מקרקעין) concurrent authority -
יומרנות (דיני עסקים) pretentioness -
ייפוי כוח נוטריוני (דיני עסקים) notarial power of attorney -
יוני (מקרקעין) ionic -
ייפוי כוח נוטריוני (מקרקעין) natary power of athorny -
יוניצ"ף (ראשי תיבות עבריים) -
ייפוי מאזנים (ארגון וניהול עסקים) window dressing -
יוניקס (מחשבים ומערכות מידע) UNIX -
ייפוי מאזנים (חשבונאות וביקורת) window dressing -
יוע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ייצוב (כלכלה וסטטיסטיקה) stabilization -
יועמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
ייצוב (בנקאות ושוק ההון) funding -
יועץ (בנקאות ושוק ההון) consultant -
ייצוב (תחבורה) stabilization -
יועץ (ארגון וניהול עסקים) consultant -
ייצוב (2) (בנקאות ושוק ההון) stabilization -
יועץ (2) (ארגון וניהול עסקים) advisor -
ייצוב כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic stabilization -
יועץ ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance consultant -
ייצוב מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price stabilization -
יועץ ביטוח מוסמך (ביטוח וניהול סיכונים) accredited adviser in insurance [AAI] -
ייצוב מחירים (שיווק ופירסום) price stabilization -
יועץ השקעות (ביטוח וניהול סיכונים) investment adviser -
ייצוב מלא (ארגון וניהול עסקים) full funding -
יועץ השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment adviser -
ייצוב מלא (ביטוח וניהול סיכונים) full funding -
יועץ חיצוני (ארגון וניהול עסקים) external advisor -
ייצוב עיסוק (משאבי אנוש) job stabilization -
יועץ לבנייה (מקרקעין) construction advisor -
ייצוב עתודה (כלכלה וסטטיסטיקה) funding a reserve -
יועץ מאושר (בנקאות ושוק ההון) certified advisor -
ייצוב שוק (בנקאות ושוק ההון) market stabilization -
יועץ ניהול (ארגון וניהול עסקים) management consultant -
ייצוב שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wage stabilization -
יועץ ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities advisor -
ייצוב שכר (יחסי עבודה) wage stabilization -
יועץ עסקי (בנקאות ושוק ההון) business advisor -
ייצוב שערים (בנקאות ושוק ההון) rates stabilization -
יועץ פיננסי (ארגון וניהול עסקים) financial consultant -
ייצוב, מדיניות (כלכלה וסטטיסטיקה) policy stabilization -
יועץ פיננסי (ביטוח וניהול סיכונים) financial adviser -
ייצוג (בנקאות ושוק ההון) representation -
יועץ פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial consultant -
ייצוג (דיני עסקים) represantation -
יועץ פנימי (ארגון וניהול עסקים) internal advisor -
ייצוג (יחסי עבודה) representation -
יועץ פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension adviser -
ייצוג אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע) analog representation -
יועץ שיווק (שיווק ופירסום) marketing consultant -
ייצוג בינרי לעשרוני (מחשבים ומערכות מידע) binary coded decimal notation -
יוצר אופציה (בנקאות ושוק ההון) option writer -
ייצוג בעירוב בסיסים (מחשבים ומערכות מידע) mixed base notation -
יוצר חופשי (יחסי עבודה) free lance -
ייצוג הפרשי (מחשבים ומערכות מידע) incremental representation -
יוצר נאמנות (בנקאות ושוק ההון) trustor -
ייצוג הפרשים משולש (מחשבים ומערכות מידע) ternary inremental representation -
יוקר מחיה (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of living -
ייצוג מיספרים (מחשבים ומערכות מידע) number representation -
יוקרה (משאבי אנוש) prestige -
ייצוג נקודה צפה (מחשבים ומערכות מידע) floating point representation -
יוקרה, המחרת (חשבונאות וביקורת) (prestigious pricing -
ייצוג נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data representation -
יוקרה, המחרת (שיווק ופירסום) (prestigious pricing -
ייצוג סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) digital representation -
יורו (כלכלה וסטטיסטיקה) Euro -
ייצוגיות דגימה (חשבונאות וביקורת) sampling representation -
יוריסטיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) heuristics -
ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production -
יוריסטיקה (ארגון וניהול עסקים) heuristic -
ייצור (ייצור ותיפעול) production -
יורש (דיני עסקים) heir -
ייצור (2) (ייצור ותיפעול) manufacturing -
יורש משוער (דיני עסקים) presumptive heir -
ייצור (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) manufacturing -
יורש נחזה (דיני עסקים) apparent heir -
ייצור באצווה (ייצור ותיפעול) batch-type production -
יורש נכסים (בנקאות ושוק ההון) devisee -
ייצור בעזרת מחשב (ייצור ותיפעול) Computer-Aided Manufacturing (CAM) -
יורשים על־פי דין (דיני עסקים) Heirs at law -
ייצור בעזרת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) Computer-Aided Manufacturing (CAM) -
יורשים על־פי צוואה (דיני עסקים) heirs by will -
ייצור בעל אוריינטצית יעילות ייצור (ייצור ותיפעול) production efficiency oriented production -
יושב ראש אספה כללית (בנקאות ושוק ההון) chairperson of the general meeting -
ייצור בעל אוריינטצית יעילות ייצור (שיווק ופירסום) production efficiency oriented production -
יושב ראש בלתי תלוי (יחסי עבודה) impartial chairman -
ייצור בעל אוריינטצית שוק (ייצור ותיפעול) market oriented production -
יושב ראש מועצת המנהלים (כלכלה וסטטיסטיקה) chairperson of the board -
ייצור המוני (ייצור ותיפעול) mass production -
יושב ראש מועצת המנהלים (דיני עסקים) chairperson of the board -
ייצור המוני (כלכלה וסטטיסטיקה) mass production -
יושב ראש מושב הבורסה (בנקאות ושוק ההון) floor official -
ייצור זרימה (ייצור ותיפעול) flow production -
יושרה (ארגון וניהול עסקים) integrity -
ייצור טרומי (מקרקעין) prefabricated mautacturing -
יותרת (ארגון וניהול עסקים) synergy -
ייצור יחידני (ייצור ותיפעול) -
יותרת (ייצור ותיפעול) synergy -
ייצור יחידתי (ייצור ותיפעול) noitcudorp unit -
יותרת / אגבור (כלכלה וסטטיסטיקה) synergy -
ייצור יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) overproduction -
יותרת איחוד (מקרקעין) plottage increment -
ייצור יתר (ייצור ותיפעול) overproduction -
יותרתיות (ייצור ותיפעול) synergic -
ייצור לא־שוקי (ייצור ותיפעול) nonmarket production -
יזם (ארגון וניהול עסקים) entrepreneur -
ייצור למלאי (ייצור ותיפעול) production for inventory -
יזם (מחשבים ומערכות מידע) trigger -
ייצור לפי הזמנה (ייצור ותיפעול) tailor-made production -
יזם (כלכלה וסטטיסטיקה) entrepreneur -
ייצור ממוחשב (ייצור ותיפעול) computerized production -
יזם (מקרקעין) entrepreneur -
ייצור מעגלי (כלכלה וסטטיסטיקה) roundabout production -
יזמות נדל"ן (מקרקעין) real estate enterprise -
ייצור מעגלי (ייצור ותיפעול) roundabout production -
יזמות פנים ארגונית (ארגון וניהול עסקים) intramural entrepreneurship -
ייצור מענים (מחשבים ומערכות מידע) address generation -
יח"א (ראשי תיבות עבריים) -
ייצור מראש (ייצור ותיפעול) prefubricated -
יח"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
ייצור משותף (כלכלה וסטטיסטיקה) joint production -
יח"צ (ראשי תיבות עבריים) -
ייצור משקי בית (כלכלה וסטטיסטיקה) household production -
יח' (ראשי תיבות עבריים) -
ייצור מתוכנן (ייצור ותיפעול) scheduled production -
יחב"ם (ראשי תיבות עבריים) -
ייצור מתמשך (ייצור ותיפעול) continuous production -
יחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) jointly and severally -
ייצור ניסיוני (ייצור ותיפעול) pilot plant scale production -
יחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) individual -
ייצור ניסיוני (2) (ייצור ותיפעול) bench scale production -
יחיד (דיני עסקים) individual -
ייצור סדרתי (ייצור ותיפעול) serial production -
יחידה (כלכלה וסטטיסטיקה) unit -
ייצור על פי צורך (ייצור ותיפעול) production according to needs -
יחידה (שיווק ופירסום) lot -
ייצור עקיף (ייצור ותיפעול) indirect production -
יחידה (בנקאות ושוק ההון) unit -
ייצור תהליכי (ייצור ותיפעול) process prduction -
יחידה (מידות ומשקלות) unit -
ייצור תעשייתי (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial production -
יחידה (ארגון וניהול עסקים) unit -
ייצור תעשייתי (ייצור ותיפעול) industrial production -
יחידה (מחשבים ומערכות מידע) unit -
ייצור, מיבחן (ייצור ותיפעול) production testing -
יחידה (2) (ארגון וניהול עסקים) entity -
ייצור, תורות (כלכלה וסטטיסטיקה) manufacturing theories -
יחידה (2) (בנקאות ושוק ההון) lot -
יישוב (בנקאות ושוק ההון) final settlement -
יחידה אחריותית (חשבונאות וביקורת) accountabilily unit -
יישוב (יחסי עבודה) settlement -
יחידה אחריותית (ארגון וניהול עסקים) accountabilily unit -
יישוב (ביטוח וניהול סיכונים) settlement -
יחידה אסטרונומית (מידות ומשקלות) astronomical unit -
יישוב (2) (יחסי עבודה) reconciliation -
יחידה אסינכרונית (מחשבים ומערכות מידע) asynchronous device -
יישוב במזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash settlement -
יחידה אריתמטית (מחשבים ומערכות מידע) arithmetic unit -
יישוב חשבונות ברוטו מיידי [יחב"ם] (בנקאות ושוק ההון) real-time gross settlement [RTGS] -
יחידה בינלאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) international unit -
יישוב יתרות (בנקאות ושוק ההון) balance-order settlement -
יחידה בנקאית חוץ־גבולית (בנקאות ושוק ההון) off-shore banking unit -
יישוב משפטי (בנקאות ושוק ההון) judicial settlement -
יחידה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral device -
יישוב נטו (בנקאות ושוק ההון) net settlement -
יחידה חולשת (ייצור ותיפעול) overhead unit -
יישוב ניגודים (כלכלה וסטטיסטיקה) resolution of conflicits -
יחידה חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting unit -
יישוב ניגודים (משאבי אנוש) conflict reconciliation -
יחידה חשבונאית (ארגון וניהול עסקים) accounting unit -
יישוב ניגודים (שיווק ופירסום) conflict reconciliation -
יחידה טיפוגרפית (מידות ומשקלות) typographic unit -
יישוב ניגודים (ארגון וניהול עסקים) resolution of conflicts -
יחידה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic unit -
יישוב סופי (בנקאות ושוק ההון) final settlement -
יחידה כלכלית (יחסי עבודה) economic unit -
יישוב סכסוכי עבודה (דיני עסקים) disputes reconciliation -
יחידה לוגית (מחשבים ומערכות מידע) logical unit -
יישוב סכסוכי עבודה (יחסי עבודה) disputes reconciliation -
יחידה ליניארית (מחשבים ומערכות מידע) linear unit -
יישוב תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) settlement claim -
יחידה לקסיקלית (מחשבים ומערכות מידע) lexical unit -
יישום (ייצור ותיפעול) application -
יחידה לתיאום נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data adapter unit -
יישום (ארגון וניהול עסקים) application -
יחידה מגודרת (כלכלה וסטטיסטיקה) hedged unit -
יישום (מחשבים ומערכות מידע) application -
יחידה מוגבלת פלט (מחשבים ומערכות מידע) outputbound device -
יישום ליבה (מחשבים ומערכות מידע) core application -
יחידה מוניטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary unit -
יישום מדעי (מחשבים ומערכות מידע) scientific application -
יחידה מנהלית (ארגון וניהול עסקים) administrative unit -
יישום עסקי אינטראקטיווי (מחשבים ומערכות מידע) enterprise application integration [eai -
יחידה מפוצה (בנקאות ושוק ההון) compensated unit -
יישום עסקי אינטראקטיווי (ארגון וניהול עסקים) enterprise application integration [eai -
יחידה מפורשת (ייצור ותיפעול) specific unit -
יישומי אינטרנט עשירים (מחשבים ומערכות מידע) rich internet application [ria -
יחידה מפורשת, שיטת (חשבונאות וביקורת) specific unit method -
יישומיות הערכה (ארגון וניהול עסקים) appraisal application -
יחידה מפורשת, שיטת (ייצור ותיפעול) specific unit method -
יישור (מחשבים ומערכות מידע) justify -
יחידה מקבילה (ארגון וניהול עסקים) counterpart unit -
יישור לימין (מחשבים ומערכות מידע) right justify -
יחידה מקוזזת (בנקאות ושוק ההון) compensated unit -
יישור לשמאל (מחשבים ומערכות מידע) left justify -
יחידה נטענת (מחשבים ומערכות מידע) handle -
יכולת (משאבי אנוש) competence -
יחידה נשלפת (מחשבים ומערכות מידע) plug-in unit -
יכולת בידול (שיווק ופירסום) differentiation ability -
יחידה סינכרונית (תיקשורת) synchronous device -
יכולת המחאה (דיני עסקים) assignability -
יחידה סינכרונית (מחשבים ומערכות מידע) synchronous device -
יכולת המחאה (בנקאות ושוק ההון) assignability -
יחידה ספקולטיווית (כלכלה וסטטיסטיקה) speculative unit -
יכולת התרחבות (כלכלה וסטטיסטיקה) scalability -
יחידה עסקית (בנקאות ושוק ההון) business unit -
יכולת התרחבות (ייצור ותיפעול) scalability -
יחידה עסקית אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) strategic business unit (SBU) -
יכולת מנטלית (משאבי אנוש) mental competence -
יחידה פטורת מס (בנקאות ושוק ההון) tax exempt unit / free tax unit -
יכולת מנטלית (ייצור ותיפעול) mental competence -
יחידה פיסית (מחשבים ומערכות מידע) physical unit -
יכולת מספרית (משאבי אנוש) numerical competence -
יחידה צוברת (בנקאות ושוק ההון) accumulation units -
יכולת נשימה (חשבונאות וביקורת) defensive intrval -
יחידה צרכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer unit -
יכולת נשימה (בנקאות ושוק ההון) defensive interval -
יחידה צרכנית (שיווק ופירסום) consumer unit -
יכולת נשימה (ארגון וניהול עסקים) defensive intrval -
יחידה קונה (שיווק ופירסום) buying unit -
יכולת סביבתית (ארגון וניהול עסקים) environmental capacity -
יחידה תיפקודית (מחשבים ומערכות מידע) -
יכולת פיסיולוגית (ייצור ותיפעול) psychological competence -
יחידה תרמית בריטית (מידות ומשקלות) British termal unit [BTU] -
יכולת פירעון (בנקאות ושוק ההון) solvency -
יחידות אבודות (חשבונאות וביקורת) lost units -
יכולת רווחים מירבית (בנקאות ושוק ההון) potential earnings -
יחידות אבודות (ייצור ותיפעול) lost units -
יכולת רווחים מרבית (ארגון וניהול עסקים) potential earnings -
יחידות זרימה (ייצור ותיפעול) flow units -
יכולת שירות (ארגון וניהול עסקים) ability to service -
יחידות מיבחן (שיווק ופירסום) test unit -
יכולת שירות (בנקאות ושוק ההון) ability to service -
יחידות מידע (מחשבים ומערכות מידע) bits of information -
יכולת תמרון (ארגון וניהול עסקים) maneuvering ability -
יחידות מידע (כלכלה וסטטיסטיקה) bits of information -
יכולת תשלום (כלכלה וסטטיסטיקה) ability to pay -
יחידות מידע (שיווק ופירסום) bits of information -
יכטה (תחבורה) yacht -
יחידות נשלטות במשותף (בנקאות ושוק ההון) jointly controlled entities -
ילה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
יחידות פיקוד (משאבי אנוש) unity of command -
ילקוט הפירסומים [ילה"פ] (ביטוח וניהול סיכונים) -
יחידות שוות ערך (ייצור ותיפעול) equivalent units -
ימ"א (בנקאות ושוק ההון) ECU -
יחידות שוות ערך (חשבונאות וביקורת) equivalent units -
ימ"א (ראשי תיבות עבריים) -
יחידות תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) units of utility -
ימאות (תחבורה) seamanship -
יחידת אחסון (מחשבים ומערכות מידע) storage device -
ימאי (תחבורה) seaman -
יחידת אחריות (ארגון וניהול עסקים) accountability unit -
ימי אורכה (ביטוח וניהול סיכונים) days of grace -
יחידת אחריות נכסים (ארגון וניהול עסקים) aset accountability unit -
ימי חג (יחסי עבודה) holydays -
יחידת אחריות נכסים (ייצור ותיפעול) aset accountability unit -
ימי חופשה אישיים (יחסי עבודה) personal holydays -
יחידת אחריות נכסים (חשבונאות וביקורת) asset-accountability unit -
ימי חופשה אישיים (דיני עסקים) personal holydays -
יחידת איסוף (מחשבים ומערכות מידע) assembly unit -
ימי לוח (בנקאות ושוק ההון) running days -
יחידת בקרה (כלכלה וסטטיסטיקה) control unit -
ימי ערך (בנקאות ושוק ההון) value date -
יחידת בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control unit -
ימי שיבות (שיווק ופירסום) lay days -
יחידת בקרה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral control unit -
ימים נטו (בנקאות ושוק ההון) clear days -
יחידת בקרה ראשית (מחשבים ומערכות מידע) main unitcontrol -
ימים, ימי (ייצור ותיפעול) -
יחידת בקרת תכניות (מחשבים ומערכות מידע) -
יממה (מידות ומשקלות) 24 hour period -
יחידת דיור (מקרקעין) dwelling unit -
ינ' (ראשי תיבות עבריים) -
יחידת הארכה (תחבורה) extention unit -
ינה (מקרקעין) yena -
יחידת הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) spending unit -
ינואר, תוצא (בנקאות ושוק ההון) January effect -
יחידת הזמנה (שיווק ופירסום) order line -
ינקיס (בנקאות ושוק ההון) yankees -
יחידת הזמנה (ייצור ותיפעול) order line -
יסוד (מקרקעין) foundation -
יחידת הטבה (בנקאות ושוק ההון) bonus unit -
יסוד (ייצור ותיפעול) element -
יחידת המרת תג (מחשבים ומערכות מידע) tag converting unit -
יסוד אות (מחשבים ומערכות מידע) signal element -
יחידת הקלדה לתקליט (מחשבים ומערכות מידע) key-to-disk unit -
יסוד אות (תיקשורת) signal element -
יחידת השוואה (מחשבים ומערכות מידע) equality unit -
יסוד בודד (מקרקעין) single foundation -
יחידת השתתפות (בנקאות ושוק ההון) participating unit -
יסוד חברה (ארגון וניהול עסקים) company foundation -
יחידת זהות (מחשבים ומערכות מידע) identity unit -
יסוד חברה (דיני עסקים) formation of company -
יחידת זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory unit -
יסוד חולף (ייצור ותיפעול) nominal element -
יחידת זמן טבעית (מידות ומשקלות) natural time unit -
יסוד חולף (חשבונאות וביקורת) nominal element -
יחידת זמן מלאכותית (מידות ומשקלות) artificial time unit -
יסוד נמשך (מקרקעין) continuous foundation -
יחידת זרימה (כלכלה וסטטיסטיקה) flow unit -
יסוד רפסודה (מקרקעין) ralf foundation -
יחידת חישוב (כלכלה וסטטיסטיקה) unit of account -
יסוד שותפות (ארגון וניהול עסקים) partnership foundation -
יחידת חישוב (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) numeraire -
יסוד שותפות (דיני עסקים) partnership foundation -
יחידת חישוב אירופית (כלכלה וסטטיסטיקה) European unit of account -
יסודות קוד (מחשבים ומערכות מידע) code elements -
יחידת חשבון (כלכלה וסטטיסטיקה) unit of account -
יסודת דרך (תחבורה) road foundation -
יחידת מבחן (כלכלה וסטטיסטיקה) test unit -
יסודת דרך (מקרקעין) road foundation -
יחידת מדידה (ייצור ותיפעול) measurement unit -
יסף (מחשבים ומערכות מידע) drop-in -
יחידת מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה) unit of measure -
יע"ד (ראשי תיבות עבריים) -
יחידת מדידה (חשבונאות וביקורת) unit of measure -
יע"מ (מחשבים ומערכות מידע) central processing unit (CPU) -
יחידת מדידת זמן (ייצור ותיפעול) UMT. time measurment unit -
יע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
יחידת מדידת זמן (מידות ומשקלות) UMT. time measurment unit -
יעד (ארגון וניהול עסקים) objective -
יחידת מטבע אירופית (ימ"א) (כלכלה וסטטיסטיקה) European currency unit (ECU) -
יעד (שיווק ופירסום) destination -
יחידת מטבע אסיאתית (בנקאות ושוק ההון) Asian currency unit -
יעד (ביטוח וניהול סיכונים) destination -
יחידת מידה (מידות ומשקלות) measurement unit -
יעד (תחבורה) destination -
יחידת מידה תקנית (מידות ומשקלות) standard measurement unit -
יעד (בנקאות ושוק ההון) tenor -
יחידת מילים ידנית (מחשבים ומערכות מידע) -
יעד אינפלציה (בנקאות ושוק ההון) inflation target -
יחידת מיסוי (דיני עסקים) taxation unit -
יעד אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inflation target -
יחידת מיקוח (יחסי עבודה) bargaining unit -
יעד אישי (משאבי אנוש) personal target -
יחידת מיתוג מסרים (מחשבים ומערכות מידע) message exchange -
יעד כלכלי (ארגון וניהול עסקים) economic objective -
יחידת מכולות (תחבורה) twenty equivalent unit [TEU] -
יעדי יצוא (שיווק ופירסום) export objectives -
יחידת מלאי (כלכלה וסטטיסטיקה) stock unit -
יעדי מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה) research objectives -
יחידת ממשק רשת (מחשבים ומערכות מידע) network interface unit -
יעדי מכירה (שיווק ופירסום) sales objectives -
יחידת מניה מחולקת (בנקאות ושוק ההון) unbundled stock unit -
יעדי מכירה (ביטוח וניהול סיכונים) sales objectives -
יחידת מניות (בנקאות ושוק ההון) Shares Unit -
יעדי פירמה (ארגון וניהול עסקים) firm objectives -
יחידת מסה אטומית (מידות ומשקלות) unified atomic mass unit[amu] -
יעדי פירמה (כלכלה וסטטיסטיקה) firm objectives -
יחידת מסחר (שלמה) (בנקאות ושוק ההון) unit of trading / even lot [EL] / round lot -
יעדים (כלכלה וסטטיסטיקה) objectives -
יחידת מסחר מזערית (בנקאות ושוק ההון) Minimum Trading Lot -
יעדים ניידים (כלכלה וסטטיסטיקה) rolling targets -
יחידת מסחר מעורבת (בנקאות ושוק ההון) Mixed Lot -
יעדים תפעוליים (בנקאות ושוק ההון) operational targets -
יחידת משנה (ארגון וניהול עסקים) sub-unit -
יעדים, דירוג (ארגון וניהול עסקים) targets rating -
יחידת משנה (בנקאות ושוק ההון) subsidiary coinage -
יעודה (בנקאות ושוק ההון) Fund -
יחידת ניהול זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory management unit -
יעודה לחילוף (ייצור ותיפעול) replacement fund -
יחידת נכסים קבועים (ארגון וניהול עסקים) fixed asset unit -
יעודה לחילוף (חשבונאות וביקורת) replacement fund -
יחידת נכסים קבועים (חשבונאות וביקורת) fixed asset unit -
יעודה לפדיון (ארגון וניהול עסקים) redemption fund -
יחידת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data unit -
יעודה לפדיון (בנקאות ושוק ההון) redemption fund -
יחידת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) risk unit -
יעודה לפנסיה (חשבונאות וביקורת) pension fund -
יחידת עבודה (חשבונאות וביקורת) job unit -
יעודה לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension fund -
יחידת עבודה (מקרקעין) job unit -
יעודה לצרכים שוטפים (חשבונאות וביקורת) immediate reserve -
יחידת עבודה (ייצור ותיפעול) job unit -
יעודה לצרכים שוטפים (ארגון וניהול עסקים) immediate reserve -
יחידת עבודה טבעית (משאבי אנוש) natural work unit -
יעודה מיוחדת (חשבונאות וביקורת) special fund -
יחידת עיבוד מרכזית (מחשבים ומערכות מידע) central processing unit [CPU] -
יעודה מיוחדת (ארגון וניהול עסקים) special fund -
יחידת עלות (חשבונאות וביקורת) cost unit -
יעודות, קרנות ועתודות (חשבונאות וביקורת) funds and reserve -
יחידת עלות (ייצור ותיפעול) cost unit -
יעילות (ארגון וניהול עסקים) efficiency -
יחידת עתודה קיבוצית (כלכלה וסטטיסטיקה) collective reserve unit -
יעילות (ייצור ותיפעול) efficiency -
יחידת פונזי (כלכלה וסטטיסטיקה) Ponzi unit -
יעילות (כלכלה וסטטיסטיקה) efficiency -
יחידת פחת (ייצור ותיפעול) depreciation unit -
יעילות איקס (כלכלה וסטטיסטיקה) x-efficiency -
יחידת פחת (חשבונאות וביקורת) depreciation unit -
יעילות אנושית (ייצור ותיפעול) human efficiency -
יחידת פירסום (תיקשורת) advertising unit -
יעילות ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational efficiency -
יחידת פירסום ניידת (שיווק ופירסום) mobile advertising unit -
יעילות ארגונית (ייצור ותיפעול) organizational efficiency -
יחידת פלט (מחשבים ומערכות מידע) output unit -
יעילות ההשקעה (כלכלה וסטטיסטיקה) investment efficiency -
יחידת פעולה (משאבי אנוש) work unit -
יעילות הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital efficiency -
יחידת צבירה (ביטוח וניהול סיכונים) accumulation unit -
יעילות הפצה (כלכלה וסטטיסטיקה) distribution efficiency -
יחידת קלט (מחשבים ומערכות מידע) input unit -
יעילות הפצה (שיווק ופירסום) distribution efficiency -
יחידת קלט ידנית (מחשבים ומערכות מידע) manual input unit -
יעילות הקצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) allocation efficiency -
יחידת קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) output / input unit -
יעילות השקעה (ביטוח וניהול סיכונים) investment efficiency -
יחידת קלט/פלט טלטייפ (מחשבים ומערכות מידע) input/ output teletype unit -
יעילות השקעה (כלכלה וסטטיסטיקה) investment efficiency -
יחידת קריאה־ניקוב (מחשבים ומערכות מידע) read-punch unit -
יעילות טכנית (ייצור ותיפעול) technical efficiency -
יחידת שותפות נפט (ארגון וניהול עסקים) oil partnership unit -
יעילות טכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) technical efficiency -
יחידת שותפות נפט (בנקאות ושוק ההון) oil partnership unit -
יעילות ייצורית (ייצור ותיפעול) productive efficiency -
יחידת שיווק (שיווק ופירסום) marketing unit -
יעילות ייצורית (כלכלה וסטטיסטיקה) productive efficiency -
יחידת שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing unit -
יעילות כוח אדם (משאבי אנוש) manpower efficiency -
יחידת תגובת שמע (מחשבים ומערכות מידע) audio response unit -
יעילות כוח אדם (ייצור ותיפעול) manpower efficiency -
יחידת תוכניתן (מחשבים ומערכות מידע) programmer unit -
יעילות כלכלית (ייצור ותיפעול) economic efficiency -
יחידת תנועה [ית"ן] (תחבורה) PASSENGER CAR UNIT [PCU] -
יעילות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic efficiency -
יחידת תצוגה חזותית (מחשבים ומערכות מידע) visual display unit -
יעילות מחקר ופיתוח (ארגון וניהול עסקים) development and research efficiency -
יחידתיות (ארגון וניהול עסקים) unitism -
יעילות מכירות (שיווק ופירסום) sales effectiveness -
יחס (מחשבים ומערכות מידע) relation -
יעילות מכירות, מיבחן (שיווק ופירסום) sales effectiveness test -
יחס (מידות ומשקלות) proportion -
יעילות עלויות (ארגון וניהול עסקים) cost effectiveness -
יחס (חשבונאות וביקורת) ratio -
יעילות עלויות (כלכלה וסטטיסטיקה) cost effectiveness -
יחס (ארגון וניהול עסקים) relation -
יעילות עלויות (חשבונאות וביקורת) cost effectiveness -
יחס (כלכלה וסטטיסטיקה) ratio -
יעילות עלויות (ייצור ותיפעול) cost effectiveness -
יחס "אף" (כלכלה וסטטיסטיקה) F ratio -
יעילות פארטו (ייצור ותיפעול) Pareto efficiency -
יחס "חומצי" (חשבונאות וביקורת) acid test ratio -
יעילות פארטו (כלכלה וסטטיסטיקה) Pareto efficiency -
יחס "חומצי" (ארגון וניהול עסקים) acid test ratio -
יעילות פירסומת (שיווק ופירסום) effectivenes of advertising -
יחס "קיו" (כלכלה וסטטיסטיקה) q ratio -
יעילות שולית פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה) declining marginal efficiency -
יחס (2) (חשבונאות וביקורת) proportion -
יעילות שולית פוחתת (ייצור ותיפעול) declining marginal efficiency -
יחס אינדיקטורים מקדימים-מאחרים (כלכלה וסטטיסטיקה) lead-lag indicators relationship -
יעילות שולית של הון (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal efficiency fo capital -
יחס ביטחונות לחוב (חשבונאות וביקורת) collateral to debt ratio -
יעילות שולית של הון (ייצור ותיפעול) marginal efficiency of capital -
יחס ביטחונות לחוב (בנקאות ושוק ההון) collateral to debt ratio -
יעילות שולית של השקעה (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal efficiency of investment -
יחס ביצוע כולל (חשבונאות וביקורת) overall performance ratio -
יעילות שולית של השקעה (ארגון וניהול עסקים) marginal efficiency of investment -
יחס ביצוע כולל (בנקאות ושוק ההון) overall performance ratio -
יעילות שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market efficiency -
יחס בנייה לשטח (מקרקעין) building to land ratio -
יעילות שוק (שיווק ופירסום) market feeiciency -
יחס גבייה (חשבונאות וביקורת) collection ratio -
יעילות שימוש בזמן (ייצור ותיפעול) time using efficiency -
יחס גורמי ייצור על פי הקשר-אולין (כלכלה וסטטיסטיקה) Hecksher-Oholin factor proportions theory -
יעילות תמחירית (שיווק ופירסום) cost efficiency -
יחס גידור (בנקאות ושוק ההון) hedge ratio -
יעילות, מבחן (ייצור ותיפעול) -
יחס גידור (בנקאות ושוק ההון) hedge ratio -
יעילות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) efficiency analysis -
יחס דגימה (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling fraction -
יעילות, ניתוח (ייצור ותיפעול) efficiency analysis -
יחס דגימה (ייצור ותיפעול) sampling fraction -
יערנות (מקרקעין) forestry -
יחס דיבידנד משולם (בנקאות ושוק ההון) dividend payout ratio -
יפ"כ (ראשי תיבות עבריים) -
יחס דיבידנד משולם (חשבונאות וביקורת) dividend payout ratio -
יפונקה (מקרקעין) japonka -
יחס דיבידנד משולם (ארגון וניהול עסקים) dividend payout ratio -
יפיפייה נמה (בנקאות ושוק ההון) sleeping beauty -
יחס דיבידנד־רווח (בנקאות ושוק ההון) dividend payout ratio -
יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export -
יחס הגנה (בנקאות ושוק ההון) defence ratio -
יצוא (שיווק ופירסום) export -
יחס הון (ביטוח וניהול סיכונים) capital ratio -
יצוא גלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) visible exports -
יחס הון (בנקאות ושוק ההון) capital ratio -
יצוא הון (כלכלה וסטטיסטיקה) export of capital -
יחס הון חוזר (חשבונאות וביקורת) working capital ratio -
יצוא חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה) re-export -
יחס הון חוזר (בנקאות ושוק ההון) working capital ratio -
יצוא מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה) domestic export -
יחס הון למאזן (ארגון וניהול עסקים) capital to balance sheet ratio -
יצוא סחורות (כלכלה וסטטיסטיקה) merchandise exports -
יחס הון למאזן (בנקאות ושוק ההון) capital to balance sheet ratio -
יצוא סמוי (כלכלה וסטטיסטיקה) invisible export -
יחס הון למאזן (חשבונאות וביקורת) capital to balance sheet ratio -
יציאה (חשבונאות וביקורת) outage -
יחס הון לנכסים קבועים (בנקאות ושוק ההון) ratio of capital to fixed assets -
יציאה (מחשבים ומערכות מידע) exit -
יחס הון עצמי להתחייבויות (בנקאות ושוק ההון) equity ot debt ratio -
יציאה (2) (מחשבים ומערכות מידע) port -
יחס הון עצמי להתחייבויות (חשבונאות וביקורת) equity ot debt ratio -
יציאה חופשית (כלכלה וסטטיסטיקה) free exit -
יחס הון עצמי להתחייבויות (ארגון וניהול עסקים) equity ot debt ratio -
יציאה לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) retirement -
יחס הון קבוע למועסק (חשבונאות וביקורת) plant machinery per employee -
יציאה לפנסיה (יחסי עבודה) retirement -
יחס הון קבוע למועסק (כלכלה וסטטיסטיקה) plant-machinery epr employee ratio -
יציאה לציבור (בנקאות ושוק ההון) going public -
יחס הון-עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) capital-labor ratio -
יציאה מהירה (שיווק ופירסום) express check out -
יחס הון־תפוקה (חשבונאות וביקורת) ROC -
יציאה מהשוק (בנקאות ושוק ההון) market out -
יחס הון-תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) capital-output ratio (COR) -
יציאה מהשוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market exit -
יחס החזות (שיווק ופירסום) aspect ratio -
יציאה מתחתית (בנקאות ושוק ההון) bottom out -
יחס הטבעה (כלכלה וסטטיסטיקה) mint ratio -
יציאון (תחבורה) off ramp -
יחס היוון (בנקאות ושוק ההון) capitalization ratio -
יציאת חירום (מקרקעין) emerency exit -
יחס היוון (חשבונאות וביקורת) capitalization ratio -
יציבות (שיווק ופירסום) stability -
יחס היוון (ארגון וניהול עסקים) capitalization ratio -
יציבות (ארגון וניהול עסקים) stability -
יחס הכנסה להשקעה (ארגון וניהול עסקים) income to investment ration -
יציבות (מחשבים ומערכות מידע) stability -
יחס הכנסה להשקעה (חשבונאות וביקורת) income to investment ration -
יציבות (כלכלה וסטטיסטיקה) stability -
יחס הכנסה שולית (ארגון וניהול עסקים) marginal income ratio -
יציבות (2) (מחשבים ומערכות מידע) homeostasis -
יחס הכנסה שולית (חשבונאות וביקורת) marginal income ratio -
יציבות-אי־יציבות סביבתית (ארגון וניהול עסקים) environmental stability-non- stability -
יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים (חשבונאות וביקורת) operating income to operating assets ratio -
יציג (כלכלה וסטטיסטיקה) representative -
יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים (ייצור ותיפעול) operating income to operating assets ratio -
יציגות (יחסי עבודה) representativeness -
יחס הכנסה תפעולית לריבית נטו (בנקאות ושוק ההון) operating income as percent of net interest income -
יצירה (בנקאות ושוק ההון) origination -
יחס הלוואה לערך (בנקאות ושוק ההון) value to loan ratio -
יצירה (מחשבים ומערכות מידע) creation -
יחס המרה (שיווק ופירסום) conversion rate -
יצירה מחודשת (תיקשורת) remake -
יחס המרה (בנקאות ושוק ההון) conversion parity -
יצירת אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit creation -
יחס הפוך (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocal ratio -
יצירת גושי רשומות (מחשבים ומערכות מידע) record blocking -
יחס הקלקה (שיווק ופירסום) click-through ratio [ctr -
יצירת מודל (כלכלה וסטטיסטיקה) modeling -
יחס הקרבה (כלכלה וסטטיסטיקה) sacrifice ratio -
יצירת סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trade creation -
יחס השקעות קבוע (בנקאות ושוק ההון) constant ratio plan -
יצירת עבודה (ייצור ותיפעול) made work -
יחס השתנות (כלכלה וסטטיסטיקה) variability ratio -
יצירת פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) bank deposit creation -
יחס התחייבויות להון עצמי (ארגון וניהול עסקים) debt ot equity ratio -
יצירת קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file creation -
יחס התחייבויות להון עצמי (חשבונאות וביקורת) debt ot equity ratio -
יצירתיות (ארגון וניהול עסקים) creativity -
יחס התחייבויות להון עצמי (בנקאות ושוק ההון) debt ot equity ratio -
יצירתיות (משאבי אנוש) creativity -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי (בנקאות ושוק ההון) currnt liabilities to owners equity -
יצירתית, אסטרטגיה (שיווק ופירסום) creative strategy -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי (ארגון וניהול עסקים) currnt liabilities to owners equity -
יצקת (מקרקעין) cast iron -
יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי (חשבונאות וביקורת) currnt liabilities to owners equity -
יצרן (ייצור ותיפעול) producer -
יחס התחייבויות שוטפות למלאי (חשבונאות וביקורת) current debt to inventory -
יצרן (בנקאות ושוק ההון) producer -
יחס התחייבויות שוטפות למלאי (ייצור ותיפעול) current debt to inventory -
יצרן (כלכלה וסטטיסטיקה) producer -
יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי (בנקאות ושוק ההון) current liabilities to net tangible worth -
יצרן חוזי (ייצור ותיפעול) contract manufecturer -
יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי (חשבונאות וביקורת) current liabilities to net tangible worth -
יצרן שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal producer -
יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי (ארגון וניהול עסקים) current liabilities to net tangible worth -
יק"א (ראשי תיבות עבריים) -
יחס התכסות (בנקאות ושוק ההון) covering ratio -
יר"ם (ראשי תיבות עבריים) -
יחס זכויות (בנקאות ושוק ההון) rights ratio -
יר"ן (ראשי תיבות עבריים) -
יחס חוב (בנקאות ושוק ההון) debt ratio -
ירגון חוב מחדש (ארגון וניהול עסקים) debts reorganization -
יחס חוב לשווי נקי (בנקאות ושוק ההון) debt-to-worth ratio -
ירד (בנקאות ושוק ההון) yard -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי (ארגון וניהול עסקים) total debt to tangible net worth -
ירד (מידות ומשקלות) yard -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי (בנקאות ושוק ההון) total debt to tangible networth -
ירד מעוקב (מידות ומשקלות) cubic yard -
יחס חוב לשווי נקי מוחשי (חשבונאות וביקורת) total debt to tangible net worth -
ירד רבוע (מידות ומשקלות) square yard -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו (ארגון וניהול עסקים) funded debt to net working capital -
ירוק (יחסי עבודה) green hands -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו (בנקאות ושוק ההון) funded debt to net working capital -
ירושה (דיני עסקים) legacy / inheritance -
יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו (חשבונאות וביקורת) funded debt to net working capital -
ירחון (תיקשורת) monthly magazin -
יחס חוב מיוצב להון כולל (ארגון וניהול עסקים) funded debt to total capitalization -
ירחונים (שיווק ופירסום) monthly publication -
יחס חוב מיוצב להון כולל (חשבונאות וביקורת) funded debt to total capitalization -
יריבות (ארגון וניהול עסקים) rivalry -
יחס חוב מיוצב להון כולל (בנקאות ושוק ההון) funded debt to total capitalization -
יריבות ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational rivalry -
יחס חובות קצרי טווח (בנקאות ושוק ההון) short-term debt ratio -
יריבות יחידות משנה (ארגון וניהול עסקים) sub-units rivalry -
יחס חומרי גלם לעלות הייצור (חשבונאות וביקורת) ratio of raw material to cost of manufacture -
יריבות ישירה (ביטוח וניהול סיכונים) direct appetency -
יחס חזות (תיקשורת) aspect ratio -
יריד (שיווק ופירסום) fair -
יחס חיזוק (משאבי אנוש) reinforcement ratio -
יריד דירות (מקרקעין) apartment fair -
יחס חיזוק (יחסי עבודה) reinforcement ratio -
יריד מסחרי (שיווק ופירסום) trade fair -
יחס חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) par of exchange -
ירידה (שיווק ופירסום) decline -
יחס חשבונות זכאים (חשבונאות וביקורת) accounts payable ratio -
ירידה (בנקאות ושוק ההון) decline -
יחס חשבונות זכאים לקניות (חשבונאות וביקורת) accounts payable to purchases ratio -
ירידה (ייצור ותיפעול) decline -
יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (ארגון וניהול עסקים) days sales in receivables -
ירידה (2) (בנקאות ושוק ההון) off -
יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (שיווק ופירסום) days sales in receivables -
ירידה בלתי־רצויה (יחסי עבודה) unwelcome decline -
יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת) days sales in receivables -
ירידה חדה (בנקאות ושוק ההון) swing down -
יחס ימי מכירה למלאי (ארגון וניהול עסקים) days to sel inventory ratio -
ירידה חדה (2) (בנקאות ושוק ההון) plunge -
יחס ימי מכירה למלאי (ייצור ותיפעול) days to sel inventory ratio -
ירידה לנכסים בשל דמי חכירה (מקרקעין) distress for rent -
יחס ימי מכירה למלאי (חשבונאות וביקורת) days to sel inventory ratio -
ירידה מקרית (בנקאות ושוק ההון) downreversal -
יחס כושר פירעון (בנקאות ושוק ההון) solvency ratio -
ירידה קטנה (בנקאות ושוק ההון) dip -
יחס כיסוי (בנקאות ושוק ההון) coverage ratio -
ירידה רגעית (בנקאות ושוק ההון) glitch -
יחס כיסוי דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend cover ratio -
ירידה רצויה (יחסי עבודה) welcome decline -
יחס כיסוי דיבידנד בכורה (בנקאות ושוק ההון) preferred dividend coverage -
ירידת ערך (בנקאות ושוק ההון) Depreciation -
יחס כיסוי חיובים קבועים (בנקאות ושוק ההון) fixed charges coverage ratio -
ירידת ערך (חשבונאות וביקורת) deterioration -
יחס כיסוי ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest coverage ratio -
ירידת ערך (ייצור ותיפעול) deterioration -
יחס כיסוי שירותי חוב (שיווק ופירסום) debt coverage ratio -
ירידת ערך (ביטוח וניהול סיכונים) decrease un value -
יחס כיסוי שירותי חוב (חשבונאות וביקורת) debt coverage ratio -
ירידת ערך ממומשת (בנקאות ושוק ההון) realized depreciation -
יחס לוגריתמי (כלכלה וסטטיסטיקה) logarithmic ratio -
ירידת פריון (יחסי עבודה) decline of productivity -
יחס לממוצעים נעים (כלכלה וסטטיסטיקה) ratio to moving average -
ירידת פריון (ייצור ותיפעול) decline of productivity -
יחס מאחר (כלכלה וסטטיסטיקה) lagged relationship -
ירידת פריון (כלכלה וסטטיסטיקה) decline of productivity -
יחס מבנה הון (בנקאות ושוק ההון) capital structure ratio -
ירידת שער (בנקאות ושוק ההון) drop in price -
יחס מהיר (בנקאות ושוק ההון) ratio quick -
יריעה (תיקשורת) sheet -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות (ארגון וניהול עסקים) cash to current liabilifies ratio -
יריעה בינונית (תיקשורת) nidi format -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות (חשבונאות וביקורת) cash to current liabilifies ratio -
יריעה רחבה (תיקשורת) broadsheet -
יחס מזומן להתחייבויות שוטפות (בנקאות ושוק ההון) cash to current liabilifies ratio -
יריעת הגהה (שיווק ופירסום) galley proof -
יחס מזומנים (חשבונאות וביקורת) cash ratio -
ירכה (מקרקעין) abutment -
יחס מזומנים (ארגון וניהול עסקים) cash ratio -
ירכה (תחבורה) abutment -
יחס מחזור אשראי (שיווק ופירסום) credit turnover ratio -
ישווים (תחבורה) -
יחס מחזור אשראי (חשבונאות וביקורת) credit turnover ratio -
ישות (חשבונאות וביקורת) entity -
יחס מחזור גבייה (חשבונאות וביקורת) accounts receivable turnover -
ישות (ארגון וניהול עסקים) entity -
יחס מחזור הון (חשבונאות וביקורת) owners equity turnover -
ישות חשבונאית (ארגון וניהול עסקים) accounting entity -
יחס מחזור הון (ארגון וניהול עסקים) owners equity turnover -
ישות חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting entity -
יחס מחזור הון (שיווק ופירסום) owners equity turnover -
ישות טבעית (כלכלה וסטטיסטיקה) natural person -
יחס מחזור הון חוזר (בנקאות ושוק ההון) net working capital turnover -
ישות טבעית (דיני עסקים) natural entity -
יחס מחזור זכאים (ארגון וניהול עסקים) creditors turnover ratio -
ישות מלאכותית (בנקאות ושוק ההון) artificial entity -
יחס מחזור זכאים (חשבונאות וביקורת) creditors turnover ratio -
ישות משפטית (כלכלה וסטטיסטיקה) legal entity -
יחס מחזור חוב (בנקאות ושוק ההון) debt turnover ratio -
ישות משפטית (דיני עסקים) legal entity -
יחס מחזור חייבים (חשבונאות וביקורת) receivables turnover -
ישות נפרדת (בנקאות ושוק ההון) separate entity -
יחס מחזור מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory turnover -
ישות עסקית (ארגון וניהול עסקים) business entity -
יחס מחזור מפעל (חשבונאות וביקורת) plant turnover ratio -
ישות עסקית (כלכלה וסטטיסטיקה) business entity -
יחס מחזור נכסים (ארגון וניהול עסקים) assets turnover -
ישיבה (משאבי אנוש) meeting -
יחס מחזור נכסים (חשבונאות וביקורת) assets turnover -
ישיבה (ארגון וניהול עסקים) meeting -
יחס מחזור נכסים (ייצור ותיפעול) assets turnover -
ישיבת הנהלה (ארגון וניהול עסקים) management meeting -
יחס מחזור נכסים כולל (חשבונאות וביקורת) total assets turnover -
ישימות (מקרקעין) feasibility -
יחס מחזור נכסים כולל (ארגון וניהול עסקים) total assets turnover -
ישיר (תחבורה) express -
יחס מחזור נכסים כולל (ייצור ותיפעול) total assets turnover -
ישירות נסיעה (תחבורה) travel straighforwardness -
יחס מחזור נכסים קבועים (חשבונאות וביקורת) fixed assets turnover -
ישמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
יחס מחזור נכסים קבועים (ארגון וניהול עסקים) fixed assets turnover -
ישנוני (בנקאות ושוק ההון) sleeper -
יחס מחזור נכסים קבועים (מקרקעין) fixed assets turnover -
ית"ן (ראשי תיבות עבריים) PCU -
יחס מחזור סחורות (חשבונאות וביקורת) merchandise turnover -
יתד (בנקאות ושוק ההון) wedge -
יחס מחיר לדיבידנד (בנקאות ושוק ההון) price-dividend ratio -
יתד ייחוס (מקרקעין) reference peg -
יחס מחיר למכירות (שיווק ופירסום) price to sales ratio -
יתום (תיקשורת) orphan -
יחס מחיר למכירות (חשבונאות וביקורת) price to sales ratio -
יתירות (מחשבים ומערכות מידע) redundancy -
יחס מחיר־נפח (בנקאות ושוק ההון) price-volume ratio -
יתר (בנקאות ושוק ההון) long -
יחס מימוש (בנקאות ושוק ההון) Realiztion ratio -
יתר מוכרים (כלכלה וסטטיסטיקה) sellers over -
יחס מירווח גולמי (חשבונאות וביקורת) gross margin ratio -
יתר מוכרים (שיווק ופירסום) sellers over -
יחס מירווח גולמי (שיווק ופירסום) gross margin ratio -
יתר עומס (ארגון וניהול עסקים) overload -
יחס מירווח גולמי (ארגון וניהול עסקים) gross margin ratio -
יתרה (בנקאות ושוק ההון) balance -
יחס מכירות להתחייבויות שוטפות (שיווק ופירסום) sales to current liabilties ratio -
יתרה (2) (בנקאות ושוק ההון) avail -
יחס מכירות להתחייבויות שוטפות (חשבונאות וביקורת) sales to current liabilties ratio -
יתרה גבוהה (בנקאות ושוק ההון) high balance -
יחס מכירות לנכסים אחרים (חשבונאות וביקורת) sales to other assets ratio -
יתרה זמינה (בנקאות ושוק ההון) available balance -
יחס מכירות לנכסים אחרים (ארגון וניהול עסקים) sales to other assets ratio -
יתרה חדשה (בנקאות ושוק ההון) new balance -
יחס מכירות לנכסים אחרים (שיווק ופירסום) sales to other assets ratio -
יתרה חזויה (ביטוח וניהול סיכונים) anticipated balance -
יחס מכירות נטו להון חוזר (חשבונאות וביקורת) net sales to net working capital -
יתרה חזויה (בנקאות ושוק ההון) anticpated balance -
יחס מכירות נטו להון חוזר (ארגון וניהול עסקים) net sales to net working capital -
יתרה לא־משולמת (בנקאות ושוק ההון) unpaid balance -
יחס מכירות נטו להון חוזר (שיווק ופירסום) net sales to net working capital -
יתרה לתשלום (בנקאות ושוק ההון) collectible -
יחס מכירות נטו למלאי (שיווק ופירסום) net sales to inventory -
יתרה לתשלום (חשבונאות וביקורת) unpaid balance -
יחס מכירות נטו למלאי (חשבונאות וביקורת) net sales to inventory -
יתרה ממוצעת (בנקאות ושוק ההון) average balance -
יחס מכירות נטו לשווי נקי (ארגון וניהול עסקים) net sales ot net worth -
יתרה ממוצעת יומית (בנקאות ושוק ההון) average daily balance -
יחס מכירות נטו לשווי נקי (שיווק ופירסום) net sales ot net worth -
יתרה ממוצעת שנגבתה (בנקאות ושוק ההון) average collected balance -
יחס מכירות נטו לשווי נקי (חשבונאות וביקורת) net sales ot net worth -
יתרה מפצה (בנקאות ושוק ההון) compensating balance -
יחס מכפיל רווח למניה (בנקאות ושוק ההון) price / earnings to growth ratio [peg -
יתרה מצרפית (בנקאות ושוק ההון) aggregate balance -
יחס מכפיל רווח למניה (חשבונאות וביקורת) price / earnings to growth ratio [peg -
יתרה מקורית (בנקאות ושוק ההון) original balance -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (ארגון וניהול עסקים) raw material inventory to cost of manufacture -
יתרה מקזזת (בנקאות ושוק ההון) compensating balance -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (ייצור ותיפעול) raw material inventory to cost of manufacture -
יתרה מתואמת (בנקאות ושוק ההון) adjusted balance -
יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (חשבונאות וביקורת) raw material inventory to cost of manufacture -
יתרה מתואמת (חשבונאות וביקורת) adjusted balance -
יחס מלאי להון חוזר נטו (חשבונאות וביקורת) inventory to net working capital -
יתרה נטו (ביטוח וניהול סיכונים) net balance -
יחס מלאי מוצרים מוגמרים לעלות המכר (חשבונאות וביקורת) finished goods inventory to cost of goods sold ratio -
יתרה נטו (חשבונאות וביקורת) net balance -
יחס מלאי־מכירות (חשבונאות וביקורת) stock-sales ratio -
יתרה פוחתת, שיטת (ייצור ותיפעול) diminishing balance method -
יחס מנהל (ארגון וניהול עסקים) administrative ratio -
יתרה פוחתת, שיטת (חשבונאות וביקורת) diminishing balance method -
יחס נזיל (בנקאות ושוק ההון) liquid ratio -
יתרה פינקסית (חשבונאות וביקורת) ledger balance -
יחס נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה) reserve ratio -
יתרה פנויה (ייצור ותיפעול) free balance -
יחס נזילות (בנקאות ושוק ההון) reserve ratio -
יתרה פנקסית (ביטוח וניהול סיכונים) ledger balance -
יחס ניידות עובדים (כלכלה וסטטיסטיקה) labor mobility ratio -
יתרה רגילה (ארגון וניהול עסקים) normal balance -
יחס ניידות עובדים (משאבי אנוש) labor mobility ratio -
יתרה רגילה (חשבונאות וביקורת) normal balance -
יחס ניצול כושר (כלכלה וסטטיסטיקה) capacity usage ratio -
יתרה רדומה (בנקאות ושוק ההון) dormant balance -
יחס ניצול כושר (ייצור ותיפעול) capacity usage ratio -
יתרה שהועברה ל- (חשבונאות וביקורת) balance carried forward -
יחס ניצול מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory utilization ratio -
יתרה שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal balance -
יחס נכסים מוחשיים לתקופה ארוכה (בנקאות ושוק ההון) net tangible assets to long term debt -
יתרה שלא נדרשה (בנקאות ושוק ההון) unclaimed balances -
יחס נכסים קבועים להון עצמי (חשבונאות וביקורת) fixed assets to equity capital ratio -
יתרה שלילית (מקרקעין) adverse balance -
יחס נכסים קבועים להון עצמי (ארגון וניהול עסקים) fixed assets to equity capital ratio -
יתרה שלילית (בנקאות ושוק ההון) adverse balance -
יחס נכסים קבועים להון עצמי (מקרקעין) fixed assets to equity capital ratio -
יתרה שנגבתה (בנקאות ושוק ההון) collected balance -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב (בנקאות ושוק ההון) fixed assets to funded debt ratio -
יתרון (כלכלה וסטטיסטיקה) advantage -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב (חשבונאות וביקורת) fixed assets to equity capital ratio -
יתרון (ייצור ותיפעול) advantage -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב (ארגון וניהול עסקים) fixed assets to equity capital ratio -
יתרון היתחרותי (ייצור ותיפעול) competitive advantage -
יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב (מקרקעין) fixed assets to equity capital ratio -
יתרון הנוכח (כלכלה וסטטיסטיקה) incumbent advantage -
יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים (ארגון וניהול עסקים) fixed assets to total assets ratio -
יתרון הנוכח (שיווק ופירסום) incumbent advantage -
יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים (חשבונאות וביקורת) fixed assets to total assets ratio -
יתרון הראשוניות (שיווק ופירסום) first-mover advantage -
יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים (מקרקעין) fixed assets to total assets ratio -
יתרון השוואתי (ייצור ותיפעול) compensating advantage -
יחס סימן רווח (מחשבים ומערכות מידע) mark to space ratio -
יתרון השוואתי (ארגון וניהול עסקים) -
יחס סך־כל־חוב לסך־כל־נכסים (בנקאות ושוק ההון) total debt to total assets ratio -
יתרון השוואתי (כלכלה וסטטיסטיקה) compensating advantage -
יחס עבודה (ייצור ותיפעול) work ratio -
יתרון התחרותי (כלכלה וסטטיסטיקה) competitive advantage -
יחס עלויות משתנות (ייצור ותיפעול) variable cost ratio -
יתרון יחסי (כלכלה וסטטיסטיקה) comparative advantage -
יחס עלויות משתנות (חשבונאות וביקורת) variable cost ratio -
יתרון יחסי, פרדוקס (כלכלה וסטטיסטיקה) comparative advantage paradox -
יחס עלות וכמות (ייצור ותיפעול) volume relationship -
יתרון לגודל (ייצור ותיפעול) economies of scale -
יחס עלות עבודה (יחסי עבודה) labor cost ratio -
יתרון מוחלט (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute advantage -
יחס עלות עבודה (חשבונאות וביקורת) labor cost ratio -
יתרון מפצה (ייצור ותיפעול) -
יחס עלות עבודה (ייצור ותיפעול) labor cost ratio -
יתרון מפצה (כלכלה וסטטיסטיקה) compensating advantage -
יחס עלות שולית לעלות ממוצעת (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal cost of average cost relationship -
יתרון ראשוניות (כלכלה וסטטיסטיקה) first-mover advantage -
יחס עלות שולית לעלות ממוצעת (חשבונאות וביקורת) marginal cost to average cost relationship -
יתרון ראשוניות (שיווק ופירסום) first-mover advantage -
יחס עלות תועלת (חשבונאות וביקורת) cost-benefit ratio (CBR) -
יתרון תחרותי (כלכלה וסטטיסטיקה) competitive advantage -
יחס עלות-מחזור-רווח (ייצור ותיפעול) cost-profit-volume relationship -
יתרון תחרותי (שיווק ופירסום) competitive advantage -
יחס עליות־ירידות (בנקאות ושוק ההון) advance decline ratio -
יתרון תחרותי (ייצור ותיפעול) -
יחס פוגע (יחסי עבודה) offensive -
יתרונות היקף (כלכלה וסטטיסטיקה) economies fo scope -
יחס פחת (חשבונאות וביקורת) depreciation ratio -
יתרונות חיצוניים (ייצור ותיפעול) external advantages -
יחס פחת (ייצור ותיפעול) depreciation ratio -
יתרונות חיצוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) external advantages -
יחס פיגורים (חשבונאות וביקורת) delinquency ratio -
יתרונות לגודל (ייצור ותיפעול) economies of scale -
יחס פיגורים (בנקאות ושוק ההון) delinquency ratio -
יתרונות לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה) economies of scale -
יחס פירמידי (חשבונאות וביקורת) pyramid ratio -
יתרונות לגודל חיצוניים (ייצור ותיפעול) external economies of scale -
יחס פעולות (מחשבים ומערכות מידע) activity ratio -
יתרונות לגודל חיצוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) external economies of scale -
יחס פעילות (מחשבים ומערכות מידע) activity ratio -
יתרונות לגודל פנימיים (כלכלה וסטטיסטיקה) internal economies of scale -
יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים (חשבונאות וביקורת) days purchases to accounts payable ratio -
יתרונות לגודל פנימיים (ייצור ותיפעול) internal economies of scale -
יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים (שיווק ופירסום) days purchases to accounts payable ratio -
יתרונות מרכוז (כלכלה וסטטיסטיקה) agglomeration economies -
יחס רווח גולמי (שיווק ופירסום) gross profit ratio -
יתרות מזומנים ריאליות (כלכלה וסטטיסטיקה) real cash balance -
יחס רווח גולמי (חשבונאות וביקורת) gross profit ratio -
יתרות מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign currency balances -
יחס רווח נטו להון חוזר נטו (חשבונאות וביקורת) net profits on net working capital -
יתרות ריאליות (כלכלה וסטטיסטיקה) real balance -
יחס רווח נטו להון חוזר נטו (בנקאות ושוק ההון) net profits on net working capital -
יתרת בנק (בנקאות ושוק ההון) bank balance -
יחס רווח נטו למכירות (שיווק ופירסום) net profits on net sales -
יתרת בנק מתואמת (בנקאות ושוק ההון) adjusted bank balance -
יחס רווח נטו למכירות (ארגון וניהול עסקים) net profits on net sales -
יתרת בנק מתואמת (חשבונאות וביקורת) adjusted bank balance -
יחס רווח נטו למכירות (חשבונאות וביקורת) net profits on net sales -
יתרת זכות (בנקאות ושוק ההון) credit balance -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי (שיווק ופירסום) net profit ot tangible net assets ratio -
יתרת זכות (חשבונאות וביקורת) credit balance -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי (בנקאות ושוק ההון) net profit ot tangible net assets ratio -
יתרת זכות פנקסנית (בנקאות ושוק ההון) ledger credit balance -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי (חשבונאות וביקורת) net profit ot tangible net assets ratio -
יתרת חוב (בנקאות ושוק ההון) collectible -
יחס רווח תפעולי (חשבונאות וביקורת) operating profit ratio -
יתרת חוב (חשבונאות וביקורת) balance due -
יחס רווחיות נטו להון עצמי (חשבונאות וביקורת) net profits on equity capital -
יתרת חוב פנקסנית (בנקאות ושוק ההון) ledger debit balance -
יחס רווחיות נטו להון עצמי (שיווק ופירסום) net profits on equity capital -
יתרת חובה (בנקאות ושוק ההון) debit balance -
יחס רווחיות נטו להון עצמי (בנקאות ושוק ההון) net profits on equity capital -
יתרת חובה (חשבונאות וביקורת) debit balance -
יחס רזרבה (בנקאות ושוק ההון) reserve ratio -
יתרת חובה בבנק (בנקאות ושוק ההון) bank overdraft -
יחס ריכוזיות (ארגון וניהול עסקים) concentration ratio -
יתרת חובה בבנק (חשבונאות וביקורת) bank overdraft -
יחס ריכוזיות (כלכלה וסטטיסטיקה) concentration ratio -
יתרת חובה חריגה (בנקאות ושוק ההון) exceptional debit balance -
יחס רמת תיפעול (כלכלה וסטטיסטיקה) operating performance ratio -
יתרת חובה פינקסית (חשבונאות וביקורת) ledger debit balance -
יחס שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error ration -
יתרת חובה פינקסית (שיווק ופירסום) ledger debit balance -
יחס שווי נקי לנכסים קבועים (ארגון וניהול עסקים) net worth to fixed assets ratio -
יתרת חשבון (חשבונאות וביקורת) account balance -
יחס שווי נקי לנכסים קבועים (חשבונאות וביקורת) net worth to fixed assets ratio -
יתרת חשבון (בנקאות ושוק ההון) account balance -
יחס שוטף (חשבונאות וביקורת) current ratio -
יתרת מזומנים (כלכלה וסטטיסטיקה) cash balance -
יחס שוטף (בנקאות ושוק ההון) current ratio -
יתרת סולו (כלכלה וסטטיסטיקה) Solow residual -
יחס שוטף (ארגון וניהול עסקים) current ratio -
יתרת ספרים מתואמת (חשבונאות וביקורת) adjusted book balance -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים (חשבונאות וביקורת) notes payable to accounts payable ratio -
יתרת ספרים מתואמת (בנקאות ושוק ההון) adjusted book balance -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים (ארגון וניהול עסקים) notes payable to accounts payable ratio -
יתרת פתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening balance -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים (שיווק ופירסום) notes payable to accounts payable ratio -
יתרת פתיחה (חשבונאות וביקורת) opening balance -
יחס שטרות חייבים לחשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת) notes receiveable to accounts receivable ratio -
יתרת קו (חשבונאות וביקורת) balance of line -
יחס שירותי חוב לחוב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt of service ratio -
יתרת קרן (בנקאות ושוק ההון) principal balance -
יחס שכר (יחסי עבודה) wage ratio -
יתרת רווח גולמי (חשבונאות וביקורת) gross earnings -
יחס שכר (ביטוח וניהול סיכונים) wage ratio -
יתרת רווח גולמי (שיווק ופירסום) gross earnings -
יחס תוספתי הון-תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) incremental capital-output ratio (COR) -
יתרת רווח מסויגת (בנקאות ושוק ההון) restricted retained earnings -
יחס תועלת-עלות (כלכלה וסטטיסטיקה) benefit-cost ratio -
יתרת רווח שלא יועדה (חשבונאות וביקורת) retained earnings -
יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות (ארגון וניהול עסקים) cash flow to capital - expenditure ratio -
יתרת רווח שלא יועדה (בנקאות ושוק ההון) retained earnings -
יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות (חשבונאות וביקורת) cash flow to capital - expenditure ratio -
יתרת רווח שלא יועדה (ארגון וניהול עסקים) retained earnings -
יחס תזרים מזומנים לחוב כולל (חשבונאות וביקורת) cash flow ot total debt ratio -
יחס תזרים מזומנים לחוב כולל (ארגון וניהול עסקים) cash flow ot total debt ratio -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות