לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ט 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
טיפוח שער (בנקאות ושוק ההון) rate nursing -
ט"ס (ראשי תיבות עבריים) -
טיפול בארכיון (מחשבים ומערכות מידע) archiving -
ט' (ראשי תיבות עבריים) -
טיפול בהפרעות (ארגון וניהול עסקים) disturbance attention -
טא"ס (ראשי תיבות עבריים) -
טיפול במניות (בנקאות ושוק ההון) stock jobbing -
טאכיסטוסקופ (שיווק ופירסום) tachistoscope -
טיפול בנתונים (מחשבים ומערכות מידע) data manipulation -
טב"א (ראשי תיבות עבריים) -
טיפול בסיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit handling -
טבו (מקרקעין) land registry office -
טיפול בשגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error handling -
טבולה אנסטה (מקרקעין) tabula anstra -
טיפול משפטי (ביטוח וניהול סיכונים) legal defense -
טבולטור (מחשבים ומערכות מידע) tabulator .tab -
טיפולוגיה (ארגון וניהול עסקים) typology -
טבור הגלגל (מחשבים ומערכות מידע) hub -
טיפולוגיה של בלאו וסקוט (ארגון וניהול עסקים) Blau and Scott typology -
טביעת אצבעות (דיני עסקים) fingers print -
טיפולוגיה של וודוורד (ארגון וניהול עסקים) Woodward typology -
טביעת אצבעות (בנקאות ושוק ההון) finger printing -
טיפולוגיה של מינצברג (ארגון וניהול עסקים) Mintzberg typology -
טבלאות היוון (ביטוח וניהול סיכונים) capitalization tables -
טיפולוגיה של עציוני (ארגון וניהול עסקים) Etzioni typology -
טבלאות היוון (כלכלה וסטטיסטיקה) capitalization tables -
טיפולוגיה של פרו (ארגון וניהול עסקים) Perrow typology -
טבלה (חשבונאות וביקורת) schedule -
טיפולוגיה של קבוצת אסטון (ארגון וניהול עסקים) Aston typology -
טבלה (מחשבים ומערכות מידע) table -
טיפולי פוריות (יחסי עבודה) fertility treatment -
טבלה (כלכלה וסטטיסטיקה) schedule -
טיפולי פוריות (דיני עסקים) fertility treatment -
טבלה פרוגרסיבית (בנקאות ושוק ההון) progressive schedule -
טיפוס (משאבי אנוש) type -
טבלה פרוגרסיבית (ייצור ותיפעול) progressive schedule -
טיפוס (ארגון וניהול עסקים) type -
טבלואיד (תיקשורת) tabloid -
טיפוס (מחשבים ומערכות מידע) t pe -
טבלר (ארגון וניהול עסקים) Tabulator -
טיפוס (כלכלה וסטטיסטיקה) type -
טבלר (מחשבים ומערכות מידע) tabulator -
טיפוס אידיאלי (ארגון וניהול עסקים) ideal-type -
טבלת אב (ייצור ותיפעול) master schedule -
טיפוס תרנים (ייצור ותיפעול) mast climbing -
טבלת אופציות (בנקאות ושוק ההון) options table -
טיק (תחבורה) teak -
טבלת אחוזי נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disability percentage table -
טיקר (בנקאות ושוק ההון) ticker -
טבלת אחוזים מוגדלים (ביטוח וניהול סיכונים) extra percentage table -
טירה (תחבורה) castle -
טבלת איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond table -
טירה (מקרקעין) mansion -
טבלת איוש (משאבי אנוש) manning table -
טירון (משאבי אנוש) recruit -
טבלת איזון וחלוקה (ביטוח וניהול סיכונים) mutual payments on repartition table -
טכוגרף (ביטוח וניהול סיכונים) techograph -
טבלת אמת (מחשבים ומערכות מידע) truth table -
טכוגרף (תחבורה) techgraph -
טבלת אמת (ייצור ותיפעול) truth table -
טכנאי שירות (מחשבים ומערכות מידע) field engineer -
טבלת אפשרויות (כלכלה וסטטיסטיקה) contingency table -
טכנולוגיה (כלכלה וסטטיסטיקה) technology -
טבלת גיול (שיווק ופירסום) aging schedule -
טכנולוגיה (ייצור ותיפעול) technology -
טבלת גיול (חשבונאות וביקורת) aging schedule -
טכנולוגיה הגנתית (ייצור ותיפעול) defensive technology -
טבלת גיול חשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת) accounts receivable aging schedule -
טכנולוגיה יחידתית (ייצור ותיפעול) unit technology -
טבלת גיול חשבונות חייבים (שיווק ופירסום) accounts receivable aging schedule -
טכנולוגיה משבשת (שיווק ופירסום) disruptive technology -
טבלת גיוס עובדים (משאבי אנוש) staffing table -
טכנולוגיה מתקדמת (ייצור ותיפעול) high technology -
טבלת החלטה (מחשבים ומערכות מידע) decision table -
טכנולוגיה מתקדמת (כלכלה וסטטיסטיקה) high technology (High-Tech) -
טבלת המרה (מחשבים ומערכות מידע) conversion table -
טכנולוגיה סמנטית (מחשבים ומערכות מידע) semantic technology -
טבלת הפניה צולבת (מחשבים ומערכות מידע) cross-reference table -
טכנולוגיה רב-תכליתית (ייצור ותיפעול) general purpose technology [GPT] -
טבלת הקצאת קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file allocation table -
טכנולוגיה שוקעת (ייצור ותיפעול) declining technology -
טבלת השוואה (חשבונאות וביקורת) comparison schedule -
טכנולוגיית מידע (מחשבים ומערכות מידע) information technology [IT] -
טבלת השקעה-חיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה) investment saving (i.s) schedule -
טכנולוגית אצוות קטנות (ייצור ותיפעול) small batch-unit technology -
טבלת זכאות (מקרקעין) entitlement table -
טכנולוגית מידע (מחשבים ומערכות מידע) information technology -
טבלת חיובים (בנקאות ושוק ההון) schedule of charges -
טכנולוגית מידע (2) (מחשבים ומערכות מידע) informatics -
טבלת חיזוק (יחסי עבודה) reinforcement schedule -
טכנולוגית צריכה (שיווק ופירסום) consumption technology -
טבלת ייצור (ייצור ותיפעול) production schedule -
טכנולוגית צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption technology -
טבלת כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) pad -
טכנולוגית קיבוץ (ייצור ותיפעול) grouping technology -
טבלת כתיבה סיפרתית (מחשבים ומערכות מידע) digitizing pad -
טכנומטריקה (ייצור ותיפעול) technometric -
טבלת מידע (בנקאות ושוק ההון) information tables -
טכנוסטרוקטורה (ייצור ותיפעול) technostructure -
טבלת מעקב (בנקאות ושוק ההון) follow-up table -
טכנוסטרוקטורה (משאבי אנוש) technostructure -
טבלת מערכת (ייצור ותיפעול) system schedule -
טכנוסטרוקטורה (כלכלה וסטטיסטיקה) technostructure -
טבלת מתאם (כלכלה וסטטיסטיקה) correlation table -
טכנוקרטיה (כלכלה וסטטיסטיקה) technocracy -
טבלת ניתוח (ארגון וניהול עסקים) analysis schedule -
טכניקה גשמית (כלכלה וסטטיסטיקה) embodied technique -
טבלת ניתוח (חשבונאות וביקורת) analysis schedule -
טכניקה היטלית (משאבי אנוש) projective technique -
טבלת סטיות (כלכלה וסטטיסטיקה) chart for variables -
טכניקה להערכת תוכנית ולבדיקתה (פרט) (ארגון וניהול עסקים) program valuation and review techniqe -
טבלת סטיות (ייצור ותיפעול) schedule of variance -
טכניקה להערכת תכנית ולבדיקתה (פרט) (ייצור ותיפעול) program valuation and review technique -
טבלת סטיות (2) (ייצור ותיפעול) chart for variables -
טכניקה מופשטת (כלכלה וסטטיסטיקה) disembodied technique -
טבלת סילוקין (בנקאות ושוק ההון) clearing schedule -
טכניקה קבוצתית נומינלית (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal group technique (NGT) -
טבלת סיפור (תיקשורת) story board -
טכניקה קבוצתית נומינלית (ארגון וניהול עסקים) nominal group technique (NGT) -
טבלת סיפור (שיווק ופירסום) story board -
טכניקולור (תיקשורת) Technicolor -
טבלת סמלים (מחשבים ומערכות מידע) symbol table -
טכניקת גורדון (משאבי אנוש) Gordon technique -
טבלת עבירה (מקרקעין) lapsing schedule -
טכניקת יחידה כלכלית (ייצור ותיפעול) economic lot technique -
טבלת עבירה (חשבונאות וביקורת) lapsing schedule -
טכניקת ניהול (ארגון וניהול עסקים) management technique -
טבלת עמודות (ייצור ותיפעול) bar table -
טכנית, שיטה (בנקאות ושוק ההון) technical method -
טבלת פעולה בוליאנית (מחשבים ומערכות מידע) Boolean operation table -
טל"ח (ראשי תיבות עבריים) -
טבלת שטחים (ביטוח וניהול סיכונים) floor area specification -
טל"ח (בנקאות ושוק ההון) EO&E -
טבלת שכיחויות דו-משתנית (כלכלה וסטטיסטיקה) two-way frequency table -
טל' (ראשי תיבות עבריים) -
טבלת שכר (משאבי אנוש) wage scale -
טלאי (מחשבים ומערכות מידע) patch -
טבלת שכר (יחסי עבודה) wage scale -
טלבנק (בנקאות ושוק ההון) telebank -
טבלת שכר (חשבונאות וביקורת) wage scale -
טלגה (תחבורה) talaga -
טבלת שערים (בנקאות ושוק ההון) stock tables -
טלוויזיה (תיקשורת) television (tv) -
טבלת תכונות (כלכלה וסטטיסטיקה) chart for attributes -
טלוויזיה בכבלים (תיקשורת) cable television -
טבלת תכונות (ייצור ותיפעול) chart for attributes -
טלוויזיה במעגל סגור (תיקשורת) closed circuit television -
טבלת תצורה (מחשבים ומערכות מידע) configuration table -
טלוויזיה בתשלום (תיקשורת) pay T.V. -
טבלת תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption schedule -
טלוויזיה הידודית (שיווק ופירסום) interactive television -
טבעת (מחשבים ומערכות מידע) core ring -
טלוויזיה הידודית (תיקשורת) interactive television -
טבעת (בנקאות ושוק ההון) ring -
טלוויזיה חינוכית (תיקשורת) educational television -
טבעת הגנת קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file protection ring -
טלוויזיה לא־מסחרית (תיקשורת) non-commercial television -
טבעת הרשאת כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write permit ring -
טלוויזיה לימודית (תיקשורת) educational television -
טבעת חסימת כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write inhibit ring -
טלוויזיוקרטי (תיקשורת) televisiocratic -
טבעת מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) magnetic -
טלטולת (תחבורה) movement ability -
טבעת קיימברידג' (מחשבים ומערכות מידע) Cambridg core -
טלטלן (תחבורה) shaker -
טבעת קיימברידג' (תיקשורת) Cambridg core -
טלטקסט (מחשבים ומערכות מידע) teletext -
טברה (מקרקעין) concrete dish -
טלטקסט (תיקשורת) teletext -
טו"ס (ראשי תיבות עבריים) -
טלמטריה (מחשבים ומערכות מידע) telemetry -
טובות הנאה משניות (כלכלה וסטטיסטיקה) secondary benefits -
טלמטריה (תיקשורת) telemetry -
טובזה (מקרקעין) tubza -
טלמסר (תיקשורת) interactive voice responder -
טובין (דיני עסקים) goods -
טלמרקטינג (שיווק ופירסום) telemarketing -
טובין (כלכלה וסטטיסטיקה) goods -
טלנוולה / טלנובלה (תיקשורת) telenovela -
טובין (שיווק ופירסום) goods -
טלנט (מחשבים ומערכות מידע) Telenet -
טובין במחסן ערובה (ארגון וניהול עסקים) bonded goods -
טלנט (תיקשורת) talent -
טובין במחסן ערובה (חשבונאות וביקורת) bonded goods -
טלסין / טלסינה (תיקשורת) telecine -
טובת הנאה (כלכלה וסטטיסטיקה) benefit -
טלסקר (תיקשורת) tele-survey -
טובת הציבור (דיני עסקים) public interest -
טלפון חוזי (תיקשורת) video telephone -
טובת הציבור (שיווק ופירסום) public intrest -
טלפון סלולרי (תיקשורת) cellular thelephon -
טובת הציבור (בנקאות ושוק ההון) public welfare -
טלפון סלולרי (שיווק ופירסום) cellular thelephon -
טובת ציבור (כלכלה וסטטיסטיקה) public interest -
טלפון עיוור (שיווק ופירסום) cold call -
טובת ציבור (ארגון וניהול עסקים) public interest -
טלפון, החזקה (יחסי עבודה) telephon maintainance expenses -
טוהר (בנקאות ושוק ההון) fineness -
טלפון, החזקה (דיני עסקים) telephon maintainance expenses -
טווח (כלכלה וסטטיסטיקה) horizon -
טלפונוגרמה (תיקשורת) telephonogram -
טווח (מחשבים ומערכות מידע) range -
טלפילם (תיקשורת) telefilm -
טווח (ארגון וניהול עסקים) horizon -
טלפרומפטר (תיקשורת) teleprompter -
טווח (ייצור ותיפעול) range -
טלפרינטר (מחשבים ומערכות מידע) teleprinter -
טווח (חשבונאות וביקורת) range -
טלפרינטר (תיקשורת) teleprinter -
טווח (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) spread -
טלקומוניקציה (תיקשורת) telecommunication -
טווח (3) (כלכלה וסטטיסטיקה) range -
טלקורס (תיקשורת) tele-course -
טווח ארוך (כלכלה וסטטיסטיקה) long term / long run -
טלקס (תיקשורת) telex -
טווח ארוך (ארגון וניהול עסקים) long run -
טלקס (מחשבים ומערכות מידע) telex -
טווח ארוך (ייצור ותיפעול) long run -
טלקס (בנקאות ושוק ההון) telex -
טווח ארוך מאוד (כלכלה וסטטיסטיקה) very long run -
טלר (בנקאות ושוק ההון) teller -
טווח ארוך מאוד (ייצור ותיפעול) very long run -
טלרן (תחבורה) telerun -
טווח בינוני (כלכלה וסטטיסטיקה) medium term -
טמבור (תחבורה) bumper bar -
טווח בינוני (בנקאות ושוק ההון) medium term -
טמבור (מקרקעין) tambour -
טווח בינוני (ארגון וניהול עסקים) medium term -
טמיעה (ארגון וניהול עסקים) assimilation -
טווח בינרבעוני (כלכלה וסטטיסטיקה) interquartile range -
טנדם (תחבורה) tandem -
טווח בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bank range -
טנדר (תחבורה) van -
טווח הדרכה (משאבי אנוש) training range -
טנקר (תחבורה) tanker -
טווח השקעה (בנקאות ושוק ההון) range of investment -
טסט (תחבורה) test -
טווח השקעה (2) (בנקאות ושוק ההון) investment range -
טעונה (תחבורה) tonnage -
טווח זמן (ארגון וניהול עסקים) range of time -
טעות (מחשבים ומערכות מידע) error -
טווח זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) range of time -
טעות (דיני עסקים) error -
טווח זמן של שיקול דעת (ארגון וניהול עסקים) time span of discretion -
טעות (ארגון וניהול עסקים) Error -
טווח טיסה (תחבורה) flying range -
טעות (כלכלה וסטטיסטיקה) error -
טווח מחירים (בנקאות ושוק ההון) price range -
טעות (2) (מחשבים ומערכות מידע) bug -
טווח מכירה (בנקאות ושוק ההון) selling range -
טעות אחרונות אירועים (ארגון וניהול עסקים) recency of events error -
טווח מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading range -
טעות אי תשובה (כלכלה וסטטיסטיקה) non response error -
טווח נורמלי (מחשבים ומערכות מידע) normal range -
טעות בבדיקת השערות (כלכלה וסטטיסטיקה) errors in hypothesis testing -
טווח עיסוק (משאבי אנוש) job range -
טעות בהסבה (בנקאות ושוק ההון) endorsement error -
טווח עניני (ייצור ותיפעול) relevant range -
טעות בחיוב מס (דיני עסקים) tax debiting error -
טווח עניני (חשבונאות וביקורת) relevant range -
טעות ברישום (בנקאות ושוק ההון) mis-posting -
טווח פתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening range -
טעות בשגגה (בנקאות ושוק ההון) inadvertent error -
טווח קנייה (בנקאות ושוק ההון) buying range -
טעות בשכר (יחסי עבודה) wage mistake -
טווח קצר (כלכלה וסטטיסטיקה) short run -
טעות בתום לב (בנקאות ושוק ההון) bona fide error -
טווח קצר (ארגון וניהול עסקים) short run -
טעות גלישה (חשבונאות וביקורת) slide -
טווח קצרצר (ייצור ותיפעול) very short run -
טעות דגימה (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling error -
טווח קצרצר (כלכלה וסטטיסטיקה) very short run -
טעות דגימה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה) random sampling error -
טווח שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error range -
טעות הילה (ייצור ותיפעול) halo error -
טווח שכר (יחסי עבודה) wage range -
טעות הילה (משאבי אנוש) halo error -
טווח שליטה (ארגון וניהול עסקים) span of control -
טעות המשכה (ייצור ותיפעול) go error -
טווח תכנון (ארגון וניהול עסקים) planning range -
טעות המשכה (שיווק ופירסום) go error -
טווח תכנון (כלכלה וסטטיסטיקה) planning range -
טעות זניחה (שיווק ופירסום) drop error -
טווח תשלום (יחסי עבודה) pay range -
טעות זניחה (ייצור ותיפעול) drop error -
טוחן (בנקאות ושוק ההון) grinder -
טעות חד־צדדית (בנקאות ושוק ההון) unilateral mistake -
טוחן מספרים (מחשבים ומערכות מידע) number cruncher -
טעות חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting error -
טול (מקרקעין) tol -
טעות יסודית (בנקאות ושוק ההון) fundamental error -
טומנת רשתות (תחבורה) net hiding ship -
טעות כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total error -
טון (תחבורה) ton -
טעות כיסוי (כלכלה וסטטיסטיקה) coverage error -
טון מטען (תחבורה) cargo ton -
טעות כנה (דיני עסקים) genuine error -
טון תפוסה (תחבורה) register ton -
טעות כנה (יחסי עבודה) genuine error -
טונאז' (שיווק ופירסום) tonnage -
טעות כספית (חשבונאות וביקורת) monetary error -
טונאז' (תחבורה) tonnage -
טעות לא-מדגמית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-sampling error -
טונאז' (מידות ומשקלות) tonnage -
טעות לעולם חוזר (טל"ח) (בנקאות ושוק ההון) errors and omissions expected -
טונאז' רשום (שיווק ופירסום) registered tonnage -
טעות לעולם חוזר (טל"ח) (חשבונאות וביקורת) errors and omissions expected -
טונאז' רשום (מידות ומשקלות) registered tonnage -
טעות מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה) measurement error -
טונה (מידות ומשקלות) ton -
טעות מוחלטת (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute error -
טונה ארוכה (מידות ומשקלות) long ton -
טעות מוחלטת (מחשבים ומערכות מידע) absolute error -
טונה חסרה (שיווק ופירסום) short ton -
טעות מטיפוס I (כלכלה וסטטיסטיקה) type I error -
טונה חסרה (מידות ומשקלות) short ton -
טעות מטיפוס II (כלכלה וסטטיסטיקה) type II error -
טונה טי-אן-טי (מידות ומשקלות) tnt ton -
טעות מיון (משאבי אנוש) selection error -
טונה למייל (תחבורה) ton mile -
טעות מקזזת (בנקאות ושוק ההון) compensating error -
טונה למייל (מידות ומשקלות) ton mile -
טעות מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה) random error -
טונה למייל (שיווק ופירסום) ton mile -
טעות משתנה (כלכלה וסטטיסטיקה) variable error -
טונה מטרית (מידות ומשקלות) metric ton -
טעות נגדית (בנקאות ושוק ההון) counter error -
טונה מטרית (תחבורה) metric ton -
טעות סבירה (כלכלה וסטטיסטיקה) probable error -
טונה מלאה (מידות ומשקלות) long ton -
טעות סופר (חשבונאות וביקורת) clerical error -
טונה מלאה (שיווק ופירסום) long ton -
טעות סופר (בנקאות ושוק ההון) scrivener's error -
טונה משקל (ביטוח וניהול סיכונים) freight ton -
טעות סופר (ביטוח וניהול סיכונים) scrivener's error -
טונה משקל (תחבורה) freight ton -
טעות סופר (תיקשורת) scrivener's error -
טונה משקל (שיווק ופירסום) freight ton -
טעות סופר (דיני עסקים) clerical error -
טונה משקל (מידות ומשקלות) freight ton -
טעות סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical error -
טונה נפח (מידות ומשקלות) weight measurement -
טעות ספציפיקציה (כלכלה וסטטיסטיקה) specification error -
טונה נפח (שיווק ופירסום) weight measurement -
טעות עיגול (בנקאות ושוק ההון) rounding error -
טונה נפח (תחבורה) weight measurement -
טעות פירוש (מחשבים ומערכות מידע) -300. ambiguity error -
טונה קצרה (מידות ומשקלות) short ton -
טעות ציות (חשבונאות וביקורת) compliance error -
טונז' ברוטו (תחבורה) gross tonnage -
טעות ציות (דיני עסקים) compliance error -
טונז' רשום (ביטוח וניהול סיכונים) registered tonnage -
טעות קיטוע (חשבונאות וביקורת) cutoff error -
טונטוני (בנקאות ושוק ההון) tontine -
טעות רישום (חשבונאות וביקורת) clerical error -
טונטוני (ביטוח וניהול סיכונים) tontine -
טעות רישום (דיני עסקים) clerical error -
טונר (מחשבים ומערכות מידע) toner -
טעות שיורית (כלכלה וסטטיסטיקה) residual error -
טוסית (תחבורה) small airplane -
טעות שיטתית (כלכלה וסטטיסטיקה) systematic error -
טוען (דיני עסקים) pleader / contester -
טעות תקן (כלכלה וסטטיסטיקה) standard error -
טוען (מחשבים ומערכות מידע) loader -
טעות תשובה (כלכלה וסטטיסטיקה) response error -
טוף, טופה (מקרקעין) tuff / tufe -
טעינה (תחבורה) loading -
טופוגרפיה (מקרקעין) topography -
טעינה (מחשבים ומערכות מידע) loading -
טופולב (תחבורה) Tupolev -
טעם (כלכלה וסטטיסטיקה) taste -
טופולוגית רשת (מחשבים ומערכות מידע) network topology -
טעם (שיווק ופירסום) taste -
טופינג (מקרקעין) topping -
טעם עיוור, מבחן (שיווק ופירסום) bling taste test -
טופס (ארגון וניהול עסקים) form -
טעמי אפליה (כלכלה וסטטיסטיקה) reasons for discrimination -
טופס (בנקאות ושוק ההון) form -
טען ביניים (בנקאות ושוק ההון) interpleader -
טופס (מחשבים ומערכות מידע) form -
טען והרץ (מחשבים ומערכות מידע) load and go -
טופס 17 (ביטוח וניהול סיכונים) form 17 -
טענה חוסמת (בנקאות ושוק ההון) plea in bar -
טופס 4 (מקרקעין) form 4 -
טענה פונקציונלית (ארגון וניהול עסקים) functional argument -
טופס 5 (מקרקעין) form 5 -
טענת התיישנות (בנקאות ושוק ההון) statute of limitations plea -
טופס 867 (בנקאות ושוק ההון) form 867 -
טענת כשרות (דיני עסקים) lawfulness plea -
טופס 867 (דיני עסקים) form 867 -
טענת כשרות (יחסי עבודה) lawfulness plea -
טופס אב (בנקאות ושוק ההון) master -
טענת פסול (דיני עסקים) demurrer -
טופס אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) spreadsheet -
טענת פרעתי (דיני עסקים) acquittance plea -
טופס בקשה (משאבי אנוש) -
טענת שווא (בנקאות ושוק ההון) false pretense -
טופס בקשה משוקלל (משאבי אנוש) weighted application blank -
טעפאלה (מקרקעין) pot -
טופס דרישה (ייצור ותיפעול) requisition form -
טפולת (מקרקעין) putty -
טופס הוראה (בנקאות ושוק ההון) order form -
טפח (מקרקעין) handbreadth -
טופס הזמנה (ייצור ותיפעול) order form -
טפח (מידות ומשקלות) handbreadth -
טופס העברת מניות (בנקאות ושוק ההון) transfer form stock -
טפחה (מקרקעין) rafter -
טופס מוכן (מחשבים ומערכות מידע) preprinted form -
טפטוף דיו (מחשבים ומערכות מידע) ink bleed -
טופס מועמדות (משאבי אנוש) application blank -
טפי (מקרקעין) tafi -
טופס מידע ביוגרפי (משאבי אנוש) biographical information blank -
טפל (מקרקעין) glaziers glue -
טופס קידוד (מחשבים ומערכות מידע) coding form -
טפסה (מקרקעין) shuttering -
טופס שיק (בנקאות ושוק ההון) check form -
טפסה מטפסת (מקרקעין) climber shuttering -
טופק (מקרקעין) topek -
טפסה מתרוממת (מקרקעין) shuttering rise-up -
טוק טוק / טוקטוק (תחבורה) took-took -
טפסה ניידת (מקרקעין) shuttering moveable -
טוק שואו (תיקשורת) talk show -
טפסה פריקה (מקרקעין) detachable shuttering -
טוק-בק (שיווק ופירסום) talk-back -
טפסים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) -
טוקו-נו-מה (מקרקעין) toko-no-ma -
טפסן (מקרקעין) molder -
טור (תיקשורת) column -
טפסנות (מקרקעין) building casts -
טור (מחשבים ומערכות מידע) column -
טפסת ריצוף ניידת (תחבורה) slip-form paver -
טור חלוקה (חשבונאות וביקורת) distribution column -
טקטי (ארגון וניהול עסקים) tactic -
טור מחירים, המחרת (חשבונאות וביקורת) price lining -
טקטיקה (ארגון וניהול עסקים) tactics -
טורבוקופטר (תחבורה) turbocopter -
טקטיקה (בנקאות ושוק ההון) tactics -
טורט (מקרקעין) little tower -
טקטיקות השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment tactics -
טורי (מחשבים ומערכות מידע) serial -
טקלז' (תחבורה) -
טורי תנועה (חשבונאות וביקורת) transaction columns -
טקסונומיה (ארגון וניהול עסקים) taxonomy -
טורנדו (תחבורה) Tornado -
טקסט (חשבונאות וביקורת) text -
טטרמולין (תחבורה) tetramulin -
טקסט (שיווק ופירסום) text -
טי-די-אם (מחשבים ומערכות מידע) IDM -
טקסט-על (תיקשורת) hypertext -
טי-פי-איי (מחשבים ומערכות מידע) TPI -
טרבליג (משאבי אנוש) therblig -
טי־קיו־אם (ייצור ותיפעול) T.Q.M. -
טרגדיית נחלת הכלל (כלכלה וסטטיסטיקה) tragedy of the commons -
טיב עבודה (ייצור ותיפעול) work quality -
טרה (תחבורה) tare -
טיב קרקע (ביטוח וניהול סיכונים) soil quality -
טרה (מידות ומשקלות) tare -
טיבו"ר (בנקאות ושוק ההון) TIBOR (Tokyo interbank offered rate) -
טרה קוטה (מקרקעין) terra cotta -
טיגרט, מצודת טיגרט (מקרקעין) tigrat fortress -
טרה, טרא (מחשבים ומערכות מידע) tera -
טיהור (מקרקעין) purification -
טרה-הרץ (מידות ומשקלות) terra-hertz -
טיהור (דיני עסקים) rehabilitation -
טרוייקה (תחבורה) troika -
טיהור נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data purification -
טרולי (תחבורה) trolley car -
טיוב (כלכלה וסטטיסטיקה) reclamation -
טרוליבוס (תחבורה) trolleybus -
טיוב (מקרקעין) amelioration -
טרום הפקה (תיקשורת) pre-production -
טיווח (בנקאות ושוק ההון) targetting -
טרום חוזה (ארגון וניהול עסקים) pre-contract -
טיוטה (ארגון וניהול עסקים) draft -
טרום חוזה (דיני עסקים) pre-contract -
טיוטת המאזן (ארגון וניהול עסקים) tentative balance sheet -
טרום עריכה (מחשבים ומערכות מידע) pre-edit -
טיוטת המאזן (חשבונאות וביקורת) tentative balance sheet -
טרום־חוזה (בנקאות ושוק ההון) pre-contract -
טיוטת תשקיף (בנקאות ושוק ההון) red hering / prospectus draft -
טרופת (תחבורה) wreckness -
טיולית (ביטוח וניהול סיכונים) touring vehicle -
טריבונה (מקרקעין) stage -
טיולית (תחבורה) touring vehicle -
טריבונל (דיני עסקים) tribunal -
טיזר (שיווק ופירסום) teaser -
טריגה (תחבורה) triga -
טיח (מקרקעין) plaster -
טריוויאליות (ארגון וניהול עסקים) triviality -
טיח אומנותי (מקרקעין) artistic plaster -
טריז (בנקאות ושוק ההון) wedge -
טיח אקוסטי (מקרקעין) acoustic plaster -
טריילר (תיקשורת) trailer -
טיח חוץ (מקרקעין) outside plaster -
() -
טיח חיפוי (מקרקעין) covering plaster -
טרילר (תחבורה) -
טיח חלוקים (מקרקעין) pebble plaster -
טרימרן (תחבורה) trimaran -
טיח לחוץ (מקרקעין) pressed plaster -
טריפה (תחבורה) wrecking -
טיח מגורד (מקרקעין) scraped plaster -
טריפיביאני (תחבורה) triphibian -
טיח מותז (מקרקעין) sprayed plaster -
טריק (תיקשורת) trick -
טיח מחוספס (מקרקעין) rough plaster -
טרירה (תחבורה) trireme -
טיח מלוטש (מקרקעין) polished plaster -
טרם נפרע (בנקאות ושוק ההון) outstanding -
טיח ספוג (מקרקעין) sponged plaster -
טרמווי (תחבורה) tramcar -
טיח סרגל (מקרקעין) yardstick plaster -
טרמינולוגיה (ביטוח וניהול סיכונים) terminology -
טיח פרחים (מקרקעין) flower plaster -
טרמינולוגיה (כלכלה וסטטיסטיקה) terminology -
טיח צמנט (מקרקעין) cement plaster -
טרמפ (תחבורה) tramp ship -
טיח קיר (מקרקעין) wall plaster -
טרמפ (בנקאות ושוק ההון) free ride -
טיט (מקרקעין) clay -
טרמפ (2) (תחבורה) hitchhike -
טיילור ראסל, לוחות (ייצור ותיפעול) -
טרמפיידה (תחבורה) hitchhiking stop -
טיילוריזם (ייצור ותיפעול) Taylorism -
טרמפיסט (תחבורה) hitchhiker -
טיילת (תחבורה) promenade -
טרנזיט (תחבורה) transit -
טיילת (מקרקעין) promenade -
טרנזיסטור (מחשבים ומערכות מידע) transistor -
טייס אוטומטי (תחבורה) authomatic pilot -
טרנזיסטור (תיקשורת) transistor -
טייסת (משאבי אנוש) flying squadron -
טרנספונדר (תיקשורת) transponder -
טייסת (תחבורה) squadron -
טרנספורט (תחבורה) transport -
טייפ (בנקאות ושוק ההון) tape -
טרנספורמציה (כלכלה וסטטיסטיקה) transformation -
טייק (תיקשורת) take -
טרנספורמציה ליניארית (כלכלה וסטטיסטיקה) linear transformation -
טייקון (בנקאות ושוק ההון) tycoon -
טרנספורמציה שומרת זהות (כלכלה וסטטיסטיקה) identity preserving transformation -
טילברי (תחבורה) tilbary -
טרנספורמציה שומרת סדר (כלכלה וסטטיסטיקה) order preserving transformation -
טילווז (תיקשורת) televising -
טרנספלוקסור (מחשבים ומערכות מידע) transfluxor -
טילון (תחבורה) tilon -
טרנפייק (תחבורה) turnpike -
טילטול / טלטול (ארגון וניהול עסקים) shake-up -
טרסה (מקרקעין) terrace -
טין (מקרקעין) slit -
טרסט (כלכלה וסטטיסטיקה) trust -
טיסה (תחבורה) flight -
טרסט (ארגון וניהול עסקים) trust -
טיסה גבוהה (בנקאות ושוק ההון) high flyer -
טרסט (ייצור ותיפעול) trust -
טיסה ישירה (תחבורה) non-stop flight -
טרף (תחבורה) wreck -
טיסה רציפה (תחבורה) non-stop flight -
טרפדת (תחבורה) torpedo boat -
טיסן (תחבורה) model airplane -
טרפיק (שיווק ופירסום) traffic -
טיסן מנועי (תחבורה) motorized model airplane -
טרצו (מקרקעין) terrazo -
טיסת מבחן (תחבורה) check flight -
טרק (שיווק ופירסום) track -
טיסת מכשירים (תחבורה) instruments flight -
טרקטור (תחבורה) tractor -
טיסת שכר (תחבורה) charter -
טרקטור (מקרקעין) tractor -
טיעון דו צדדי (שיווק ופירסום) bilateral argumentation -
טרקטור (ביטוח וניהול סיכונים) tractor -
טיעון דו־צדדי (תיקשורת) bilateral argumentation -
טרקטור גלגלי (תחבורה) wheel tractor -
טיעון חד צדדי (שיווק ופירסום) unilateral argumentation -
טרקטור הזנה (מחשבים ומערכות מידע) feed tractor -
טיפ (בנקאות ושוק ההון) tip -
טרקטור זחלי (תחבורה) crawler tractor -
טיפה (מקרקעין) drop -
טרקטורון (תחבורה) all-terrian vehicle [ATV] -
טיפוגרפיה (שיווק ופירסום) typography -
טרקטורון (ביטוח וניהול סיכונים) all-terrian vehicle [ATV] -
טיפוגרפיה (תיקשורת) typography -
טרקלין (מקרקעין) parlor -
טיפוח (משאבי אנוש) nursing -
טרש (תיקשורת) trash -
טיפוח יחסים (ארגון וניהול עסקים) nursing relations -
טיפוח מניה (בנקאות ושוק ההון) share nursing -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות