לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מחשבונים
ארגון וניהול עסקים
   
  1 בקרה וניהול
http://www.mabakara.co.il/calculator_new.html

 
  2 מחשבונים עיסקיים
http://www.flex.co.il/Calculators/Calculators.aspx

 
  3 נקודת איזון
http://www.goleango.com/breakeven-calculator.php

 
  ביטוח וניהול סיכונים  
  1 החזרי מס לשכיר
http://www.shekelgroup.co.il/shekel/...url=/calculateurs/taxsa.htm

 
  2 מחשבוני ביטוח
http://www.5052323.co.il/Coupon2.html

 
  3 מחשבונים פנסיוניים
http://www.ramot-life.co.il/?CategoryID=212

 
  4 תכנון חיסכון לגיל פרישה
http://www.prismafinance.co.il/Site/Categories/Research/1490.html

 
  בנקאות ושוק ההון
 
  1 חישוב הצמדה וריבית
http://www.shekelgroup.co.il/YNET/atsmadayn/atsmadayn.htm

 
  2 שערי חליפין
http://www.bankisrael.gov.il/heb.shearim/index.php

 
  יחסי עבודה
 
  1 דמי הבראה
http://www.goleango.com/havraa.php

 
  2 החזרי מס לשכירים
http://www.maspick.co.il/ynet.aspx

 
  3 חכירת רכב
http://www.goleango.com/leasing.php

 
  4 מחשבון שכר
http://www.goleango.com/salary-calculator.php

 
  5 פיצויי פיטורים
http://www.prisha.co.il/showCurrentPage.aspx?page=321

 
  6 שכר ברוטו לנטו
http://www.shekelgroup.co.il/YNET/brutonetoyn/brutonetoyn.htm

 
  7 שכר מנטו לברוטו
http://www.shekelgroup.co.il/YNET/netobrutoyn/netobrutoyn.htm

 
  כלכלה וסטטיסטיקה
 
  1 מחשבוני מדדים
http://www1.cbs.gov.il/reader/prices_db/Machshevon_1_H.html

 
  מידות ומישקלות
 
  1 המרת מידות
http://edulink.co.il/flash/convert.htm

 
  2 מחשבון מידות ומרחקים
http://www.milki-fun.com/mahsvonim/mahavon.htm

 
  שיווק ופירסום
 
  1 מחשבון לתיכנון השקעות
http://www.prismafinance.co.il/Site/Categories/Research/1022.html

 
  חשבונאות וביקורת
 
  1 חישוב נקודות זיכוי
http://www.shekelgroup.co.il/YNET/nekzikui/nekzikui.htm

 
  2 מחשבון מע"מ
http://www.flex.co.il/Calculators/VAT-Calculator.aspx

 
  3 מחשבונים פיננסיים
http://www.ucan2.co.il/calc.aspx

 
  מקרקעין
 
  1 בחר את המשכנתא המתאימה
http://www.shekelgroup.co.il/YNET/calc3yn/calc3yn.htm

 
       
האתר נבנה ע"י Click for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות