מעות - מילון הכלכלה המינהל והעסקים הוא האתר הסמכותי והעדכני ביותר הכולל במסגרת אחת יריעה רחבה של הגדרות והסברים הנוגעים לפעילות המשקית בתחומים אלה. הלקסיקונים שבמעות מעודכנים בכל הזרמים האירועים והמגמות ההיסטוריות והחדשות בתחומים שהם עוסקים בהם בהיקף ובמיגוון שאין כמותו.

מעות לא זו בלבד שהוא כולל יותר ערכים בכל תחום ותחום ממה שאפשר למצוא במקומות אחרים ולקבל עליהם הסבר ספציפי, אלא שעל ידי חיתוכים פנימיים (בתוך הלקסיקון המסוים) וחיצוניים (בין הלקסיקונים השונים) מקבלים יריעה רחבה מאוד של המושג המבוקש ותמונה מקיפה שלו.

הלקסיקונים באתר נועדו לשרת מקצוענים ולא מקצוענים בעלי רמות שונות ורקע שונה אם לצורך לימוד ואם לצורך עבודה יום-יומית. מכיוון שכך הוא מגיש קודם כל הגדרות בסיסיות בפשטות ובבהירות, ככל האפשר, ולאחר מכן, בהתאם לצורך, הוא מרחיב את הנושא אם באותו ערך עצמו ואם בערכים גובלים, באמצעות החיתוכים האמורים, ברמה מתקדמת יותר.

להלן רשימת הלקסיקונים (להרחבה ראו: רשימת תחומים):