לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
value - ערך
variable length character encoding - קידוּד תָווים שונֵי־אורֶך
variable name - שֵם מִשתַנֶה
virtual reality - מציאות מדומה
vector - וֶקטור
virtual server - שרת וירטואלי
vector display - צג וקטורי
vectored interrupt - פֶּסֶק וֶקטורי
verification - אימות
visual voice mail - מענה קולי חזותי
verification] - אימות
voice network - רֶשֶת קול
version - גירסה
voice output - פֶּלֶט קולי
vertical recording - רישוּם אנָכי
voice recognition - זיהוּי קול
vertical redundancy check (vrc) - מיבדק יתֵירות אנָכי
voice response - תגוּבה קולית
vertical resolution - הַפרָדה אנָכית
voice-grade channel - עָרוּץ קול
vertical scroll - גלילה אנָכית
vertical search - חיפוש אנכי
volatile file - קובֶץ נָדיף
vertical sites - אתרים אנכיים
very high frequency (vhf) - תדירוּת גבוהה מאוד
volatility - נדיפוּת
volt - וולט
video cassette recorder (vcr) - רשם קָלָטות וידאו
video tape recorder (vtr) - רַשָם סִרטֵי וידיאו
video terminal - מָסוף וידאו
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות