לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיפוש מנווט navigational search -
חבילת יישום application package -
חיפוש מקיף comperhensive search -
חבילת נקודה צפה floating point package -
חיפוש סידרתי sequential search -
חיפוש עובדתי factual search -
חבילת תוכנה software package -
חיפוש עיוור blind search -
חבר adder -
חיפוש פיבונצ'י Fibonacci search -
חבר אנלוגי analog adder -
חיפוש רטוב wet search -
חבר בטור serial adder -
חיפוש רעיוני conceptual search -
חבר במקביל parallel adder -
חבר למחצה half adder -
חיפוש תחום area search -
חבר מלא full adder -
חיקוי emulation -
חבר־חסר adder-subtracter -
חישה sense -
חד־מגמי simplex -
חישוב compute -
חד־מעני one-address computer -
חישוב לולאה loop computing -
חד־צדדי single sided -
חישוב מען address computation -
חד־קוטבי unipolar -
חישת סימנים mark sensing -
חדות resolution -
חיתוך conjunction -
חדירה למחשב computer intrusion -
חדירת אות print through -
חלון window -
חלון (2) aperture -
חוזר חלילה recursive -
חלון אקטיבי active window -
חוט מגנטי magnetic wire -
חלון ממוזער minimized window -
חוליית תיקשורת communication link -
חלון פסיבי passive window -
חומרה hardware -
חומרת דיוק כפול double-precision hardware -
חלון קופצנים pop-up window -
חומת אש fire wall -
חלונות windows -
חופשה freeware -
חלוצי pilot -
חופשי מהטיה free from bias -
חלוקה division -
חוצץ buffer -
חלוקת זמן time sharing -
חוצץ כפול double buffering -
חלוקת זמנים בערוץ מרובב multiplexor channel time sharing -
חוק מטקלף Metcalfe`s law -
חלוקת עומס load sharing -
חזית/עורף foreground -
חלק המען address part -
חזיתי foreground -
חלק הפעולה function part operation part -
חזרה return -
חמיקה underflow -
חזרור iteration -
חסימה protection -
חטיבת זהות identification division -
חסימה (2) lock out -
חטיפת מחזור cycle stealing -
חסימה (3) blocking -
חיבור addition -
חסימה (4) inhibit -
חסימת כתיבה write inhibit -
חיבור הורס destructive addition -
חסימת מקלדת keyboard lockout -
חיבור חוזר reconnection -
חסימת רשומה record locking -
חיוב שגוי false positive -
חסר subtracter -
חיווט wiring -
חסר למחצה half subtracter -
חיוץ דיסק disk partition -
חסר מלא full subtracter -
חיזרור iteration -
חסר מענים no-address -
חסר סימן unsigned -
חיישן sensor -
חפיפה overlap -
חילול generating -
חפיפה (2) pipelining -
חילול מערכת system generation -
חצי מילה half word -
חילופין swapping -
חקאי emulator -
חיסור subtraction -
חיפוש search -
חקר ישימות feasibility study -
חיפוש אנכי vertical search -
חקר מילות מפתח keyword research -
חיפוש בוליאני boolean search -
חקר שיטות method study -
חיפוש בולייני boolean search -
חיפוש בותר dichotomizing search -
חריגה exception -
חיפוש בטבלה table lookup -
חריץ slot -
חיפוש בינרי binary search -
חריץ הרחבה expansion slot -
חיפוש בשרשרת chaining search -
חשבון דיוק־כפול double-precision arithmetic -
חיפוש המרה hash search -
חיפוש והחלפה search and replace -
חשיפה impression -
חיפוש יבש dry search -
חתימת דוא"ל e-mail signiture -
חיפוש ליניארי linear search -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות