לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זמן בלתי יעיל ineffective time -
זבל garbage -
זמן גישה access time -
זהות identification -
זמן דמימה down time -
זוגיות parity -
זמן האצה start time -
זום zoom -
זמן הוראה instruction time -
זומבי zoomby -
זמן הורדה takedown time -
זחלן spider -
זמן היאחזות binding time -
זי-80 Z80 -
זמן הידור compilation time -
זיהוי recognition -
זמן היתחדשות regeneration period -
זמן היתפשטות propagation time -
זיהוי דיבור speech recognition -
זמן הכפלה multiplication time -
זיהוי הפרעת קלט/פלט input identification -
זמן המתנה latency time waiting time -
זיהוי קובץ file identification -
זמן העברה transfer time -
זיהוי קול voice recognition -
זמן הצבה positioning time -
זיהוי תבניות pattern recognition -
זמן השבתה dead time -
זיהוי תווי דיו מגנטית magnetic ink character recognition (MICR) -
זיהוי תווים character recognition -
זיהוי תווים אופטי optical character recognition (OCR) -
זמן התקנה installation time -
זיווג הדוק tightly coupled -
זמן זמין available time -
זיכרון storage -
זמן חיבור/חיסור add-subtract time -
זיכרון אקוסטי acoustic memory -
זמן חיפוש search time -
זיכרון בגישה אקראית Random Access Memory (RAM) -
זיכרון בועות bubble memory -
זמן ייחוס reference time -
זיכרון בלתי נדיף non-volatile memory -
זמן יע"מ CPU time -
זמן יעיל effective time -
זיכרון בקרה control memory -
זמן יצרני productive time -
זיכרון גישה מהירה access-rapid memory -
זמן כשל decay time -
זיכרון דינמי dynamic memory -
זמן מחזור cycle time -
זמן מחזור איחסון store cycle time -
זמן מילה word time -
זיכרון חיצוני external storage -
זמן ממוצע בין תקלות mean time between failures -
זיכרון מגנטי magnetic memory -
זמן ממשי real time -
זמן מפצה makeup time -
זיכרון מוליך־למחצה semiconductor memory -
זמן נלקח בחשבון accountable time -
זיכרון מטמון cache memory -
זמן סבב turnaround time -
זיכרון מיידי scratch pad memory -
זמן סיפרה digit time -
זיכרון מתחדש regenerative memory -
זמן סרק idle time -
זיכרון נדיף volatile memory -
זמן עבודה לקוי־מכונה machine-spoilt work time -
זמן עלייה rise time -
זיכרון סטטי static memory -
זמן פיתוח תכנית program development time -
זיכרון סמיכותי associative stovage associative memory -
זמן פעולה operation time -
זיכרון עבודה working memory -
זמן קשר connect time -
זמן ריצה run time -
זיכרון פחות שמיש least frequently used memory -
זמן ריתוק holding time -
זיכרון פנימי internal memory -
זמן שבת idle time -
זיכרון קבוע בגישה אקראית random access memory static -
זמן שהות dwell time -
זיכרון קו מושהה delay line store -
זמן שיוט seek time -
זמן תאוצה acceleration time -
זיכרון ראשי main main storage -
זמן תגובה response time -
זיכרון שכבה דקה thin-film memory -
זמן תיקון ממוצע mean repair time -
זמן תרגום translating time -
זימון call -
זקיף sentinel -
זיקה interest -
זרוע גישה access arm -
זכות privilege -
זרימה דו־סיטרית Bi-directional flow -
זכות גישה access right -
זרם tnerruc -
זמינות availability -
זרם חילופין alternating current -
זמן איתור seek time -
זרם ישר dirct current -
זמן אמיתי real time -
זרם נתונים data stream -
זמן בדיקת תכנית program testing time -
זרם סיביות bit stream -
זמן בטל idle time -
זרם עבודות job stream -
זמן ביצוע execution time -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות