לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רכיב component -
ראמ RAM -
רכיב השהיה ספרתי digit delay element -
ראמפס RAMPS -
רכיב לוגי logic element -
ראש head -
רכיב נתונים atad element -
ראש אצווה batch head -
רכיב פעיל active element -
ראש הדפסה print head -
רכיב שקול equivalence element -
ראש השמעה read head -
רכיב תמונה picture element (pixel) -
ראש כתיבה write head -
רמז צץ tooltip -
ראש מגנטי magnetic head -
ראש מחיקה erase head -
רמת בקרה control break -
ראש סרט מגנטי magnetic tape head -
רמת גישה level access -
ראש סריקה scan head -
רמת דיוק recall -
ראש קריאה read head -
רמת הפרדה resolution -
רמת הרעש של מעגל circuit noise level -
ראש קריאה/כתיבה read/write head -
רמת טלטייפ teletype grade -
רב־כרטיס master card -
רמת נתונים data level -
רב־מעבדים multiprocessor -
רמת קישור נתונים data link level (ISO). -
רענון refresh -
רב־סרט master tape -
רעש noise -
רב־קובץ master file -
רציף contiguous -
רב־רטט multivibrator -
רצף sequence -
רב־רשומה master record -
רצף עמודים page turning -
רבב multiplexor -
רקורסיבי recursive -
רבב ערוצי נתונים data channel multiplexor -
רשומה record -
רבת אמצעים multi-media -
רשומה באורך משתנה variable length record -
רגיש לאור photosensitive -
רשומה באורך קבוע fixed length record -
רגישות עכבר mouse sensitivity -
רשומה גולשת overflow record -
רדוקציה reduction -
רשומה לוגית logical record -
רובד overlay -
רשומה מוגבלת פלט output-bound record -
רובוט robot -
רשומה מוגבלת קלט input-bound record -
רובוטיקה robotics -
רשומה משורשרת chained record -
רוגלה spyware -
רשומה נגררת trailer record -
רווח gain -
רשומה נוספת addition record -
רווח יחסי proportional spacing -
רשומה פיסית physical record -
רווח מסילות track density -
רשומות מקובצות grouped records -
רווחים נגררים trailing spaces -
רשומת ביטול record deletion -
רוויה saturation -
רשומת בית home record -
רוחב הייוויי highway width -
רשומת יחידה unit record -
רוחב פס bandwidth -
רוחב פס זיכרון memory bandwidth -
רשומת פלט output record -
רום ROM -
רשומת קלט input record -
רזולוציה resolution -
רשומת שינוי change record -
ריבוב multiplexing -
רשומת תווית label record -
ריבוב בחלוקת זמן time division multiplexing -
רשומת תנועה transaction record -
ריבוב בחלוקת זמן סינכרונית synchrinous time division multiplexing -
רשות גישה access permission -
ריבוב בחלוקת תדירות multiplexing frequency division (FDM) -
רשימה list -
ריבוב מטלות multiasking -
רשימה דחוסה dense list -
ריבוב משימות multitasking -
ריבוב סטטיסטי statisticalmultiplexing -
רשימה מעגלית circular list -
ריבוב עיבודים multiprocessing -
ריבוב תכניות multi-programming -
ריבוד overlaying -
ריבוד (2) overlay -
ריבוי מענים multiaddress -
ריבוי משימות multitasking -
ריבוי עיבודים multiprocessing -
רימוז mnemonics -
ריפוד padding -
רשם סרטי וידיאו Video Tape Recorder (VTR) -
ריפוד באפסים zero filling -
רשם קלטות וידאו Video Cassette Recorder (VCR) -
ריפוד ברווחים space filling -
רשת network -
ריצה run -
רשת אזור נרחב wide area network -
רשת אנלוגית analog network -
ריצה יבשה dry running -
רשת בין-ארגונית פרטית virtual private network -
ריצה מעגלית round robin -
רשת הטרוגנית heterogeneous network -
ריצה מקבילית parallel running -
רשת חברתית social media -
ריצוד flicker -
רשת טבעתית ring network -
ריצת הפקה production run -
רשת כוכב star network -
רשת מבוזרת distributed network -
ריצת מבדק test run -
רשת מסר ממותג message-switched network -
ריצת משק־בית housekeeping run -
רשת מקומית local area network [LAN] -
רשת נקודה לנקודה point-to-point network -
ריק null -
רשת נתונים Data Network (PSDN) -
רישום listing -
רשת נתונים data network -
רישום (2) registration -
רשת נתונים ציבורית public data network -
רישום אנכי vertical recording -
רשת סבכה mesh network -
רישום במפתחות indexes registration -
רשת סמויה invisible web -
רישום ידני manual entry -
רשת סמנטית semantic network -
רישום ייחוס reference listing -
רשת עץ tree network -
רישום ייחוסי return-to-reference recording -
רישום לא־ייחוסי nonreturn-to reference recording -
רשת פרסום advertising network -
רישום מגנטי magnetic recording -
רשת קול voice network -
רישום מופע phase modulation recording -
רשת רב־נקודתית multidrop network -
רישום סף assembly listing -
רשת תמסורת במיתוג ציבורי Public Switched Transmission Network (PSTN) -
רישום תכנית program listing -
רשת תקשורת communication network -
רישות networking -
רת"ם Local Area Network (LAN) -
רכז concentrator -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות