לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קוצב זמן פנימי internal timer -
קאד CAD -
קוקית cookie -
קאד/קאם CAD/CAM -
קורא אופטי optical reader -
קאם CAM -
קאר CAR -
קורא סרט מגנטי magnetic tape reader -
קבוע constant -
קבוע סמלי figurative constant -
קורא תווים אופטי optical character reader (OCR) -
קבוצה set -
קורא תווים אופטי מתקדם advanced optical character reader (AOCR) -
קורל CORAL -
קבוצת הוראות מכונה machine instruction set -
קושחה firmware -
קטימה truncate -
קטלוג catalog -
קבוצת נתונים מחויצת partitioned data set -
קטע section -
קטע בקרה control section -
קטע קריטי critical section -
קבוצת תכניות suite of programs -
קיבולת capacity -
קביעה setting -
קיבולת זיכרון memory capacity -
קביעה מראש presetting -
קיבולת ערוץ channel capacity -
קביעת בעיות problem determination -
קיבוץ compress -
קיברנטיקה cybernetics -
קבל capacitor -
קידוד coding -
קבלה receiving -
קידוד אוטומטי automatic coding -
קבלה בלבד Receive Only (RO) -
קידוד אורך run length encoding -
קידוד הופמן Huffman coding -
קידוד היסט תדירות frequency shift keying -
קדימות priority -
קידוד ידני hand coding -
קדימות (2) precedence -
קידוד יחסי relative coding -
קדם מהדר precompiler -
קידוד ישיר direct coding -
קדם־מעבד preprocessor -
קידוד מוחלט phase encoding -
קדמית preamble sequence -
קידוד מחוץ לשורה out of line coding -
קהילה עסקית e-business -
קידוד מנצ'סטר Manchester coding -
קו אנלוגי analog line -
קידוד מקרו macro-coding -
קו בסיס base line -
קידוד נטול לולאות straight line coding -
קו בקרה control line -
קידוד פרטי own coding -
קו זרימה flow line -
קידוד תווים שוני־אורך variable length character encoding -
קו חיוג dial-up line -
קידוד, ספר code book) -
קו חכור leased line -
קידום Look ahead -
קו משהה delay line -
קידום הוראה instruction look ahead -
קו משהה אקוסטי acoustic delay line -
קיטוע segmentotion -
קו נקודה לנקודה point-to-point line -
קו סיפרתי digital line -
קילו kilo -
קו פרטי private line -
קילו־וט kilowatt -
קו רב־נקודתי multidrop line -
קילו־וט שעה kilowatt-hour -
קו תמסורת transmission line -
קילו־מגה־בית Kilomegabyte -
קואורדינטה coordinate -
קילו־מגה־הרץ kilomegaherz -
קובול COBOL -
קוביית מידע information cube -
קילובוד kilobaud -
קובץ file -
קילובית kilobyte KB -
קובץ אב father file -
קובץ אמיתי real file -
קובץ אקראי random file -
קובץ ארכיון archived file -
קימעונות אלקטרונית electronic retailing -
קובץ בינרי binary file -
קינון nesting -
קובץ בן son file -
קינטיקה kinetics -
קובץ גישה log file -
קיפס KIPS -
קובץ הפוך inverted file -
קיצוץ truncate -
קובץ התאוששות recovery file -
קיר אש fire wall -
קובץ יעד destination file -
קישור link -
קישור (2) edoc - Object -
קובץ מהופך inverted file -
קישור איכותי quality link -
קובץ מכווץ zipped file -
קישור בסיסי basic linkage -
קובץ מעטפת enveloped file -
קובץ מקטעים שרירותי arbitrarily sectioned file -
קישור חיצוני external link -
קובץ מרכזי מקוון on line central file -
קישור חכם smart linkage -
קובץ משורשר chained file -
קישור חסות sponsored link -
קובץ נדיף volatile file -
קישור טבעי editorial link -
קובץ נלקח בחשבון accountable file -
קישור יוצא outbound link -
קובץ סב grandfather file -
קישור יחסי relative link -
קובץ סדרתי sequential file -
קישור מוחלט absolute link -
קובץ סטטי static file -
קובץ סרט tape file -
קישור מלאכותי artificial link -
קובץ עבודה scratch file -
קובץ פיסי physical file -
קישור מת dead link -
קובץ פלט output file -
קישור נכנס back link -
קובץ קדום primitive file -
קישור נקודה לנקודה point-to-point connection -
קובץ רב־כרכים multivolume file -
קישור ערוץ לערוץ channel-to-channel connection -
קובץ רשת lattice file -
קישור פנימי deep link ;`internal link -
קובץ שגיאות error file -
קישור רעיוני conceptual link -
קובץ שטוח flat file -
קישור שבור broken link -
קובץ שינוי change file -
קישור תקשורת communications link -
קובץ תגים tag file -
קלוץ kludge -
קובץ תנועות transaction file -
קלט input -
קוד code -
קלט ידני manual input -
קוד (2) link -
קלט/פלט מאגרי buffered input/output -
קוד אימות עצמי self-validation code -
קלט/פלט ממופה זיכרון memory mapped input/output -
קוד אלפא־נומרי alphanumeric code -
קלט/פלט סדרתי איזוסינכרוני isosynchronous serial input/output -
קוד אלפא־ספרתי alphanumeric code -
קלטת cassette -
קוד אלפאביתי alphabetic code -
קליד key -
קליד "בית" home key HOME -
קוד אפור gray code -
קוד בודו Baudot code -
קוד בינארי מחזורי cyclic binary code -
קליד ביטול DEL delete key -
קוד בינרי binary code -
קליד בק-ספייס backspace key -
קוד בינרי דחוס dense binary code -
קליד בקרה control key -
קוד גיבוי redundant code -
קליד בריחה Escape key .Esc -
קוד גישה access code -
קוד דפקים pulse code -
קליד הוספה INS insert key -
קוד הולרית Hollerith code -
קוד הוראות instruction code -
קליד הטבלר tabulator -
קוד הוראת קלט input instruction code -
קליד העתקה shift key -
קוד המינג Hamming code -
קוד חדש New code -
קוד חוזר reentrant code -
קליד מסג BKSP backspace key -
קוד חוזר (2) return code -
קליד מתוכנת program function key -
קוד יחסי relative code -
קליד עזרה help key -
קוד ישן Old code -
קוד ישר straight line code -
קליד פונקציה function key -
קוד כניסה חוזרת reentrant procedure -
קוד כרטיס card code -
קוד ללא הדפסה Non-print code -
קליד רווח space bar -
קוד מאתר שגיאות error detecting code -
קלידי הסמן cursor keys -
קליטה input process -
קוד מוחלט absolute code -
קליעה hit -
קוד מוצרים בינלאומי Universal Product UPC) )edoC -
קליק click -
קוד מוצרים כללי universal product code -
קפיצה jump -
קוד מחשב computer code -
קפיצה בלתי מותנית two-out-of-five code -
קוד מטרה object code -
קפיצה מותנית conditional jump -
קוד מכונה machine code -
קצב העברה transfer rate -
קצב השעון clock rate -
קוד מתקן שגיאות error correcting code -
קוד נגיש accessible code -
קצב קריאה read rate -
קוד סריקה scan code -
קצב שגיאות error rate -
קוד עודף־חמישים excess-fifty code -
קוד עודף־שלושה excess-three code -
קצה גדול big endian -
קצה ייחוס המצע reference guide edge -
קצה קטן little ending -
קציר crawle -
קוד פתוח open code -
קרומית membrane -
קוד צופן password -
קרחון iceberg -
קוד קבוצתי group code -
קרט caret -
קוד רב־מענים multi-address code -
קריא במחשב computer readable -
קוד רמה־חמש five-level code -
קריא במכונה machine readable -
קוד שלדי skeletal code -
קריאה read -
קוד שרשרת chain code -
קוד שתים מתוך חמש two-out-of-five code -
קריאה בלבד read-only -
קוד תווי character code -
קריאה הורסת destructive read -
קוד תווים אסור forbidden character code -
קריאה ופיזור scatter read -
קודים ללא ייצור מחדש non-reproducing codes -
קריאה לא הורסת nondestructive read -
קודן coder -
קריאה למפקחת supervisor call -
קודסיל CODASYL -
קודק codec -
קריאה לתת־שגרה Sub-routine call -
קריאה מחדשת regenerative reading -
קוויקטרן QUICKTRAN -
קריאה תוך כתיבה read while write -
קריאה/כתיבה read/write -
קולון coulomb -
קריוגניקה cryogenics -
קרן רענון holding beam -
קולמוס stylus -
קרס hook -
קרש חיתוך Bread board -
קשור connected -
קשר link -
קונטרול Ctrl control key -
קשר הדוק tightly coupled -
קונסולה operator console -
קשר רופף loosely coupled -
קופסה box -
קשת sector -
קופסת החלטה decision box -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות