לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פסיקת סרק Idle interrupt -
פגיעה hit -
פסק interrupt -
פוט PUT -
פסק אוטומטי automatic interrupt -
פוטוגרפי photographic -
פסק וקטורי vectored interrupt -
פוטושופ photoshop -
פסק חומרה hardwave interrupt -
פולט ספרתי digit emitter -
פסק מאופשר interrupt-enable -
פסק מבדק מכונה machine check interrupt -
פונקציה function -
פסק קלט/פלט O interrupt -
פסק שגיאת מעבד processor error interrupt -
פונקציה חיצונית external function -
פסק שגיאת תכנית program error interrupt -
פסקי שגיאות error interrupt -
פסקל pascal -
פונקציה מוגבלת detcirtser function -
פעול operand -
פעולה action -
פעולה בוליאנית Boolean operation -
פונקציית בקרה control function -
פעולה בינרית binary operation -
פונקציית העברה transfer function -
פעולה דיידית dyadic operation -
פונקצית נסיגה recursive function -
פעולה חשבונית arithmetical operation -
פונקצית עזרה help function -
פעולה ידנית 1. not-and operation -
פוסטסקריפט postscript -
פעולה לא־חוקית illegal operation -
פועל operator -
פעולה לא־מקוונת off-line operation -
פועל verb -
פעולה לוגית logical operation -
פועל דיידי dyadic operator -
פעולה ללא השגחה unattended operation -
פועל יחסי relational operator -
פעולה מונדית monadic operation -
פועל לוגי logical operator -
פעולה מושלמת complete operation -
פועל תווי character operator -
פעולה מקוונת on-line operation -
פופ- POP-2 -
פעולה משלימה complementary operation -
פופולריות popularity -
פעולה נשנית repetitive operation -
פעולה עצמאית stand-alone operation -
פורום forom -
פעולה תחת השגחה attended operation -
פורום עמיתים affiliate forum -
פעולות מילה מפוצלת split-word operation -
פורטל portal -
פעולות משק־בית housekeeping operation -
פורטרן FORTRAN -
פורמט format -
פעולות עזר auxiliary operation -
פורמט של format -
פעולות צעד־צעד single step operation -
פורת FORTH -
פעולות קלט/פלט output operation -
פחת decrement -
פעולת העברה transfer operation -
פט FET .mos -
פעולת חשבון בינרית binary arithmetic operation -
פעיל nter-record gap -
פעילות activity -
פעימה impulse -
פעימות שעון clock pulses -
פעימת כונן drive pulse -
פעמה beat -
פענוח decode -
פיזור dispersion -
פענוח־אפנון demodulation -
פיילוט PILOT -
פענח decoder -
פייסבוק facebook -
פענח הוראות instruction decoder -
פילוקסני philoxenic -
פער בין־גושי interblock gap -
פינג־פונג ping-pong -
פינוי zap -
פקודה command -
פיצול fragmantation -
פקודה חיצונית external command -
פיצול קבצים elif fragmentatiom -
פקודה פנימית internal command -
פיקה pica -
פקודת מפעיל operator command -
פיקו pico -
פקודת מתאר declarative instruction -
פיקו־שנייה pico second (psec) -
פקודת ערוץ channel command -
פיקסל pixel -
פקס fax -
פירוק deblocking -
פקסימיליה facsimile -
פירוש interperting -
פרוטוקול protocol -
פירטיות piracy -
פרוטוקול העברת קבצים file transfer protocol [ftp -
פירמוט formatting -
פרוטוקול כתובת אינטרנט internet protocol address [ip -
פיתוח יישומים application development -
פרוטוקול מבוסס מניית בתים byte-count oriented protocol -
פיתוח מצליב cross development -
פל pel -
פרוטוקול מבוסס תווים character-oriented protocol -
פלופי floppy (disk) -
פרוטוקול תקשורת communication protocol -
פלח slice -
פרולוג prolog -
פלח זמן time slice -
פרום PROM -
פלט output -
פלט מחשב ממוזער Computer Output Microfilm (COM) -
פלט קולי voice output -
פרט PERT -
פלטו cdc PLATO -
פרטיות privacy -
פלטפורמה platform -
פריט item -
פלטפורמה platform -
פליטה output process -
פריצה burst -
פמטו femto -
פריקה download -
פנטיום pentium -
פרישה decompress -
פס band -
פרמטר parameter -
פס מגן guard band -
פרמטר דינמי dynamic parameter -
פס צר baseband -
פרמטר חיצון external parameter -
פס רחב broadband -
פרמטר סמלי symbolic parameter -
פס ריק clear band -
פרמטר קבוע מראש preset parameter -
פס תדר frequency band -
פרמטר תכנית program parameter -
פסולת junk -
פרפור thrashing -
פסוק statement -
פרץ burst -
פרק chapter -
פסיעה pitch -
פתוח לכול free for all [ffa -
פסיעת הזנה feed pitch -
פתח־פסק stop start -
פתיח intro -
פתיח (2) heading -
פסיקה interrupt -
פתיחה open -
פסיקה חיצונית external interrupt -
פתיחת קובץ opening a file -
פסיקה פנימית internal interrupt -
פתיל גישור patchcord -
פסיקת חומרה hardware interrupt -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות