לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סימן קבוצה group mark -
סאס SAS -
סימן קובץ file mark -
סבב session -
סימן תוף drum mark -
סביבה environment -
סימן תחילת סרט beginning-of-tape marker -
סברוטינה subroutine -
סינדיקציית תכנים content syndication -
סגירה close -
סינון mask -
סגמנט נתונים data segment -
סינכרוני synchronous -
סדנה סגורה closed shop -
סינתזה של דיבור speech synthesis -
סדנה פתוחה open shop -
סינתיסייזר s SYnthesizer -
סדר ביצוע execution sequence -
סיסמה password -
סדר מיון collating sequence -
סיפוח append -
סדר צילום phototype setting -
סיפרה digit -
סוג נתון data type -
סיפרה בינרית binary digit -
סוג קובץ file type -
סוגרי מדרג אלגבריים algebric hierarchy parentheses -
סוכם adder -
סיפרה הפחות משמעותית least significant digit -
סוכם חסר subtracter-adder -
סוכם למחצה half adder -
סיפרה עשרונית decimal digits -
סוכם מוגבל limitedintegrator -
סיפרות digitize -
סוכם מלא full adder -
סיפרייה library -
סוכן agent -
סיפריית מערכת system library -
סוס טרוייני Trojan horse -
סיפריית מתאר נתונים data description library -
סוף end -
סיפריית תכניות program library -
סוף מסר end of message -
סיפריית תת־שגרות subroutine library -
סוף קובץ FOE)elif-fo-dne -
סוף ריצה end-of-run (EOR) -
סיפרת מבדק סכום check-sum digit -
סוף שידור end of transmission (EOT) -
סוף שידור גוש end of block transmission -
סיפרת סימן sign digit -
סורק scanner -
סורק אופטי scanner optical scanner -
סירוג interleave -
סורק ידני hand-held scanner -
סירוג זיכרונות memory interleaving -
סורק נקודה מעופפת flying spot scanner -
סך בודק checksum -
סורק קוד עמודות barcode scanner -
סכום sum -
סורק שולחני flatbed scanner -
סכום אימות total proof -
סחיפה drift -
סכום אצווה batch total -
סטאגר STUGR -
סטטי static -
סכום בקרה control total -
סטייה bias -
סכום גיבוב hash total -
סטייה (2) aberration -
סי -
סכמה schema -
סי עוף branch instauction -
סכמתי schematic -
סליל reel -
סמולטוק 1972. smalltalk -
סמכות קידום אתרים site promotion authority -
סמל symbol -
סמל (2) icon -
סמל לוגי logical symbol -
סמל מבדק check symbol -
סי־מוס Complementary mos) CMOS -
סמל מפסק breakpoint symbol -
סמל תרשים זרימה flowchart diagram -
סמלן coder -
סמן cursor -
סמן לא הורס non-destructive cursor -
סמנטיקה semantics -
סנובול SNOBOL -
סיב אופטי optical fiber -
סף threshold -
ספיק־שפה metalanguage -
סיביות מידע information bits -
ספיקה throughput -
סיביות מצב שגיאה error status bits -
ספר ריצה run book -
סיביות פיסוק punctuation bits -
ספר תיעוד documentation book -
סיביות שירות service bits -
ספרות בינריות שקילות 11000. equivalent binary digits -
סיבית binary digit bit -
ספרות משמעותיות significant digits -
סיבית אפס zero bit -
ספריית דיסק disk directory r -
ספריית הרצה run-time library -
סיבית גבוהה high order bit -
ספריית פונקציות functions library -
ספריית שורש root director -
ספרן librarian -
ספרנית librarian -
סקטור sector -
סקטור פגום bed sector -
סיבית נמוכה low order bit -
סקלרי scalar -
סקר survey -
סידרה sequence -
סקרי ראיונות interview surveys -
סידרור sequencing -
סקריפט script -
סידרת פיבונצ'י Fibonacci series -
סרגל ruler -
סידרת קריאה calling sequence -
סידרתי בריר selective sequential -
סיווג classifying -
סרט tape -
סיווג (2) category -
סרט הוראה ראשי master instruction tape -
סיווג רשומות classification of records -
סרט זיעור microfilm -
סיום end -
סרט מגנטי magnetic tape -
סיום חריג Abnormal End (abend) -
סרט מחסנית cartridge tape -
סיום קובץ end-of-file [EOF] -
סיומת extension -
סרט ניקוב punched tape -
סיכה pin -
סרט סיפרייה library tape -
סיליקון silicon .Si -
סרט סיפרייה ראשי master library tape -
סימול encode -
סרט סיפרתי numerical tape -
סימול (2) coding -
סרט עבודה scratch tape -
סימון בינרי binary notation -
סרט עדכון תכנית Program Update Tape (PUT) -
סימן mark -
סימן (2) sign (-). -
סרט שגיאה error tape -
סימן גוש block mark -
סרט תכנית program tape -
סימן מספרי numeric character -
סריג grid -
סימן מקטע segment mark -
סריקה scan -
סימן סוף נתונים end of data marker -
סימן סוף סרט end-of-tape marker -
סריקה פנורמית graphics scan -
סימן סוף סרט כפול double end- of-tape marker -
סריקת סימנים mark scanning -
סימן סוף קובץ end of file marker -
סתירה inconsistency -
סימן סוף שדה end of field marker -
סימן סיום end mark -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות