לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניתוח מערכות systems analysis -
נאי"ר LIFO (Last In First Out) -
ניתוח מתמטי mathematical analysis -
נגד resistor -
נגיף מחשב computer virus -
נגישות accessibility -
ניתוח תנועה traffic analysis -
נדיפות volatility -
ניתוק disconnect -
נוהל procedure -
ניתן לחישת מכונה machine sensible -
נוהל אסינכרוני asynchronous procedure -
ניתן למיעון addressable -
נוהל במהלך זרימה in-stream procedure -
ניתן לתכנות programmable -
נוהל חוזר חלילה recursive procedure -
נכונות accuracy -
נוהל כניסה חוזרת reentrant procedure -
נל"ן point-to-point line -
נוהל רקורסיבי recursive procedure -
נמוך 6. low order -
נוהל תקשורת בקרת קו communications line control procedure -
ננו 910. nano -
נוטר monitor -
ננו־שנייה nanosecond (ns) -
נוטר אוטומטי auto monitor -
נסוג recursive -
נסיגה recursion -
נעול locked down -
נוטר חומרה hardware monitor -
נעילה latch -
נוטר תוכנה software monitor -
נעילת קבצים file locking -
נוטר תקשוב teleprocessing monitor -
נוטריקון acronym -
נפח שיא peak volume -
נומרי digital -
נפילה crash -
נושמה liveware -
נפילה (2) drop-dead halt -
נזי"ז garbage-in -
נפילת גב fallback -
נטאי הסדר ordering bias -
נפילת ראש head crash -
נטיקה netiquette -
נפרד discrete -
נטישה abort -
נקב בקרה control punch -
ניבל nibble -
נקב הזנה feed hole -
ניגוד contention -
נקודה dot -
ניגוד (2) contrast -
נקודה בינרית binary point -
ניהול ידע knowledge management -
נקודה כשירה available point -
ניהול ידע תוכן content knowledge management [ckm -
נקודה מרחפת floating point -
ניהול מטלות task management -
נקודה עשרונית decimal point -
ניהול מידע information management -
נקודה עשרונית מדומה assumed decimal point -
ניהול משאבים resource management -
נקודה עשרונית ממשית actual decimal point -
ניהול משימות task management -
נקודה צפה floating point -
ניהול מתקנים facilities management -
נקודה קבועה fixed point -
ניהול נתונים data administration -
ניהול נתונים מרחבי spatial data management -
נקודות לאינץ' dots per inch -
ניהול עבודה job management -
נקודת אחסון storage location -
ניהול קבצים file management -
נקודת בסיס radix point -
ניהול קשרי לקוחות customer relationship management [crm -
נקודת הטלה dump point -
ניהול תוכן content management -
נקודת חזרה reentry point -
ניוד migration -
ניוד (2) relocation -
נקודת טעינה load point -
ניוד דינמי dynamic relocation -
נקודת יציאה exit point -
ניוד סטטי static relocation -
נקודת מבדק checkpoint -
ניווט navigation -
נקודת מסך Picture Element (pixel) -
ניחות attenuation -
ניחות (2) attenuate -
נקודת שתחול rescue point -
ניטור בשיתוף זמנים time sharing monitor -
נרי"א First In First Out) FIFO -
ניטור ובקרה monitor and control -
נשא רציף end-around carry -
ניידות portability -
נשיאה מעגלית continuous carrier -
נייר רציף continuous forms paper -
נשיאה מעגלית end around carry -
נים thread -
נתב dispatcher -
נימען־בתים byte-addressable -
נתון datum -
נימען־מילים word addressable -
נתון אב master datum -
ניסוי test -
נתון בדיד discrete datum -
ניסוי מערכת system test -
נתון רציף continuous datum -
ניסויי pilot -
נתוני השוואה comparison data -
ניפוי debugging -
ניפוי יבש dry running -
נתוני על meta data -
ניפוי מקוון on-line debugging -
נתוני תנועה transaction data -
ניפוי מרחוק remote debugging -
נתונים data -
ניפוי סמלי symbolic debugging -
ניפעל Operand -
ניפרד punch -
ניקוב keypunch -
ניקוב כרטיסים card punching -
נתונים מיידיים immediate data -
ניקוב ספרתי numeric punching -
נתונים מספריים numerical data -
ניקוד מבדק checkpointing -
נתונים משודרים transmitted data -
ניקוי clearing -
נתונים נקלטים received data -
נירמול normalize -
ניתוב dispatching -
ניתוב (2) routing -
ניתוב מחדש rerouting -
נתח gulp -
ניתוב מסרים message routing -
נתח analyser -
ניתוח analysis -
נתיב route -
נתיב (2) path -
ניתוח זרימה flow anal sis -
נתיב ביקורת audit trail -
ניתוח מילוני lexical analysis -
נתיב גישה access path -
ניתוח מילות מפתח keyword analysis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות