לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 ל 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
לוח ראשי mother board -
לא־וגם not-and -
לוח תקעים plugboard -
לא־חוקי illegal -
לולאה loop -
לא־כרוכה unbundled -
לא־מאותחל uninitialized -
לא־מוגדר undefined -
לולאה מקננת nesting loops -
לא־מקוון off-line -
לולאה סגורה closed loop -
לא-פעיל No Operation (no-op) -
לא־תקף invalid -
לוגו Logo -
לומדה courseware -
לוגי logical -
לוקלי local -
לוגי לעומת פיסי logical vs. physical -
לחיץ push key -
לוגיקה logic -
לחיצת־יד handshake -
ליבה kernel -
לוגיקה חיצונית external logic -
ליבה מגנטית magnetic core -
ליבה מגנטית דו־יציבה bistable magnetic core -
לוגיקה מתמטית mathematical logic -
ליבת פריט ferrite core -
לוגיקה סמלית s mbolic logic -
ליווח tabulation -
לוגיקת מחשב computer logic -
ליטרל literal -
לווין תקשורת communication satellite -
לייזר laser -
לוח אם motherboard -
לימוד בעזרת מחשב computer assisted instruction -
לוח בקרה control panel -
לימוד מכונה machine learning -
לוח גרפי graphic panel -
ליספ LISP -
לוח התוויה plotting board -
לכידה trappung -
לוח מודעות אלקטרוני Bulletin Board System (BBS) -
לכידת נתוני מקור source data capture -
לוח מלא full populated -
לכסון skew -
לוח מספרת digitizing pad -
ללא מיעון nonaddressable -
לוח מעגלים מודפסים printed circuit board -
למידה Tearniny -
לוח מקשים keyboard -
לקוח customer -
לוח משאב clipboard -
לקוח (2) client -
לוח נתונים digitizing pad -
לוח סיכות pinboard -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות