לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחידת פלט output unit -
יב"מ IBM -
יחידת קלט input unit -
ידידותי user friendly -
יחידת קלט ידנית manual input unit -
ידיעת המחשב computer literacy -
יחידת קלט/פלט output / input unit -
ידית handle -
יחידת קלט/פלט טלטייפ input/ output teletype unit -
ידני manual -
ידע knowledge -
יחידת תגובת שמע audio response unit -
יחידת תוכניתן programmer unit -
יחידת תצוגה חזותית visual display unit -
יחס relation -
יובפרום UVEPROM -
יחס סימן רווח mark to space ratio -
יוממות רחק tele-commuting -
יחס פעולות activity ratio -
יומן journal -
יחס פעילות activity ratio -
יחס שגיאות error ration -
יומן מהנדס lanruoj engineer's -
יחסי אדון עבד master slave arrangemsnt -
יומן תנועות transaction log -
ייטוב optimization -
יוניקס UNIX -
ייעוד designation -
יזם trigger -
ייצוג אנלוגי analog representation -
יחידה unit -
ייצוג בינרי לעשרוני binary coded decimal notation -
יחידה אסינכרונית asynchronous device -
יחידה אריתמטית arithmetic unit -
ייצוג הפרשי incremental representation -
יחידה היקפית peripheral device -
ייצוג הפרשים משולש ternary inremental representation -
יחידה לוגית logical unit -
ייצוג מיספרים number representation -
ייצוג נקודה צפה floating point representation -
ייצוג נתונים data representation -
ייצוג סיפרתי digital representation -
יחידה מוגבלת פלט outputbound device -
ייצור בעזרת מחשב Computer-Aided Manufacturing (CAM) -
ייצור מענים address generation -
יחידה נשלפת plug-in unit -
יישום application -
יחידה סינכרונית synchronous device -
יישום ליבה core application -
יחידה פיסית physical unit -
יישום מדעי scientific application -
יישום עסקי אינטראקטיווי enterprise application integration [eai -
יחידות מידע bits of information -
יישומי אינטרנט עשירים rich internet application [ria -
יחידת אחסון storage device -
יישור justify -
יחידת איסוף assembly unit -
יישור לימין right justify -
יחידת בקרה control unit -
יישור לשמאל left justify -
יחידת בקרה היקפית peripheral control unit -
יסוד אות signal element -
יחידת בקרה ראשית main unitcontrol -
יסודות קוד code elements -
יסף drop-in -
יחידת המרת תג tag converting unit -
יע"מ central processing unit (CPU) -
יציאה exit -
יחידת השוואה equality unit -
יחידת זהות identity unit -
יציבות stability -
יציבות (2) homeostasis -
יצירה creation -
יחידת ממשק רשת network interface unit -
יצירת קובץ file creation -
יחידת ניהול זיכרון memory management unit -
יתירות redundancy -
יחידת עיבוד מרכזית central processing unit [CPU] -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות