חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הוצאה
 
 

לועזית: expense
1. הוויתור הכרוך בייצור מוצר; אין זה בהכרח הוצאה כספית, אלא ההכנסה הגבוהה ביותר שהיתה עשויה לנבוע מפעולה אלטרנטיבית.
2. בחשבונאות, עלות המקורות שהשתמשו בהם כדי ליצור הכנסה בפעילותו הרגילה של עסק ואשר שימשו - באופן ישיר או עקיף - ליצירת הכנסה. הוצאה יכול שתתבצע במזומן, בדמוי-מזומן, בהעברת רכוש או התחייבות לתשלום כספי או כל דבר ערך אחר בעתיד. לשון אחר: הוצאה היא אותו חלק מהעלות שקשור ביצירת הכנסה בתקופה חשבונאית מסוימת. לפיכך יהיה זה הסכום המופיע בדוח רווח והפסד של הפירמה כסכום המנוכה מאותה הכנסה כדי לקבל את הרווח או ההפסד. במובן זה הוצאה היא 'עלות פגה' (expired cost) - עלות המנוצלת בתקופה חשבונאית מסוימת. מכאן שכל ההוצאות הן עלויות אך לא כל העלויות הן הוצאות.
3. בלשון יומיום, מונח המשמש לעתים קרובות במקום המונח עלות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021