חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תשואה להון
 
 

לועזית: returns to capital
יחס פיננסי של יחידה עסקית המחושב מתוך הדוחות הכספיים של אותה פירמה, המבטא את רמת הביצוע והרווח שלה בהשוואה להון המושקע בה. התשואה הינה הרווח השנתי כשהוא מחולק בהון העצמי לתחילת השנה. הנכסים במקרה זה מוגדרים כהון המניות המונפק, הון הלוואות, עתודות וסכומים אחרים העומדים לרשות הפירמה (כגון מס נדחה וכיוצ"ב), אך לא נכסים בלתי-מוחשיים. היחס יכול שיבחן לגבי רווח נקי או לגבי רווח גולמי, בתוספת ריבית ששולמה על הון הלוואות, לעומת הון המושקע בנכסים, בהתאם למרטות הבדיקה. יחס זה יכול להיות מדד לשיעור התשואה להון, או לבטא את יעילות השימוש בנכסים, או להצביע על מידת השימוש במנוף פיננסי על ידי השוואת התשואה להון הריבית שהיא משלמת על כספי הלוואות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021