חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חֶשְבּוֹן חוֹזֵר דֶבִּיטוֹרִי (חח"ד)
 
 

לועזית: current loan account
חשבון אשראי שוטף הנוצר על-ידי מתן הרשאה, שנותן הבנק ללקוח למשוך מחשבון העו"ש בצורת שיקים סכום מסוים, העולה על יתרת הזכות שיש לו בחשבון.
אשראי זה ניתן לתקופה קצובה. במשך תקופה זו רשאי הלקוח להכניס כסף לחשבון העו"ש שלו ולהוציאם ממנו, מבלי להזדקק לאישור הבנק לכל משיכה ומשיכה, ואף מבלי להתחייב, שיחזיר את הסכום בתשלומים קבועים או במועד קבוע ובלבד שלא ימשוך סכומים העולים על הסכום שהבנק התיר לו למשוך מחשבונו. בתום תקופת האשראי חייב הלקוח לוודא שחשבונו החוזר הדיביטורי יראה שוב יתרת זכות. על פי הנחיות המפקח על הבנקים כאשר בנק קובע מסגרת למשיכת יתר ללקוח, יש להודיע לו בכתב את גובה מסגרת האשראי לסוגיו, את שיעור העמלה בשל הקצאת אשראי ואת שיעור הריבית לכל סוג אשראי. כשמחליט הבנק להפחית את האשראי עליו להודיע על כך ללקוח בכתב לפחות עשרה ימים לפני השינוי אלא אם כן חושש הבנק שלא יוכל לגבות את הכספים, כגון במקרה שהלקוח נמצא במצב של פשיטת רגל. חישוב הריבית בחשבון כזה שונה מחישובה בחשבונות הלוואה לתקופה קבועה.
באחרון משלם הלקוח את הריבית, בין שהשתמש בכספו ובין שהיה הכסף לזכות חשבון העו"ש שלו בבנק, ואילו בחשבון חוזר דביטורי משלם הלקוח ריבית אך ורק על אותם הסכומים שמשכם בפועל מחשבונו בבנק, ואך ורק בעד אותה התקופה בה עמדו סכומים אלה בחובה. בכל פעם שהלקוח מחזיר את משיכתו נפסק תשלום הריבית, הנחשבת תמיד לפי יתרת החובה היומית בחשבון הלווה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2020