חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הַלְווָאַת בְּעָלִים
 
 

לועזית: shareholders' loan
הלוואה הניתנת לחברה מאת בעל מניות בה, בנפרד מהשקעותיו במניות, בתנאי ריבית ותשלומים הנקבעים מראש.
הלוואת בעלים יכולה לנבוע מגורמים שונים, כגון: צורך זמני במימון, אך הבעלים אינם מעונינים בהרחבת ההשקעה הקבועה בעסק; שמירה על חלק יחסי בבעלות גם אם לא כל הבעלים נותנים את ההלואה; יתרונות מיסוי הנובעים מכך שהריבית והפרשי ההצמדה על ההלוואה מוכרת לצורכי מס וכד' אך הפרשי ההצמדה, בתנאים מסוימים פטורים ממס בידי נותן ההלוואה. מלווים אלה דינם כדין כל נושה אחר. תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים) מחייבים במקרה של חברה שמניותיה בבורסה להציג הלוואות אלה בנפרד ולציין את מועדי הפרעון ויתר התנאים. בניתוח פיננסי של חברה כזו לסיבות ההשקעה בדרך זו ולתנאיה יכול שתהיה משמעות לגבי החלטה לראות ההלוואות כהון זר או כהון עצמי.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021