לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ראשי תיבות לועזיים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
a - A
aii - AII
a-d - A-D
aim - AIM
a.d. - A.D.
aime - AIME
a.g.wt - A.G.WT
aip - AIP
a.o. - A.O.
air - AIR
a.p. - A.P.
alco - ALCO
a.t. - V,A.T.
algol - ALGOL
a/c - A/C
alu - ALU
a/d - A/D A/D
am - AM
a/or - A/OR
ambac - AMBAC
a/p - A/P
amc - AMC
a/r - A/R
amex - AMEX
a/s - A/S
ami - AMI
a/w - A/W
aml - AML
aa - AA
amps - AMPS
aagr - AAGR
amt - AMT
aai - AAI
amvi - AMVI
aaia - AAIA
amw - AMW
aar - AAR
anova - ANOVA
aba - ABA
ansi - ANSI
abb - ABB
aon - AON
abcp - ABCP
aor - AOR
abend - ABEND
ap - AP
abf - ABF
apb - APB
abi - ABI
apl - APL
abl - ABL
app. - APP.
abm - ABM
approx. - APPROX.
abs - ABS
apr - APR
abst - ABST
apt - APT
ac - AC
apv - APV
acats - ACATS
apy - APY
acb - ACB
aql - AQL
aqo - AQO
acd - ACD
ar - AR
ace - ACE
arb - Arb
ach - ACH
arbl - APBL
ack - ACK
arc - ARC
acrs - ACRS
arima - ARIMA
act - ACT
arm - ARM
acu - ACU
arps - ARPS
acv - ACV
arr - ARR
ad - AD
arrd. - ARRD.
ad&d - AD&D
art - ART
adb - ADB
as - AS
adc - ADC
asap - ASAP
adi - ADI
ascii - ASCII
adl - ADL
ascot - ASCOT
adp - ADP
ase - ASE
adr - ADR
asf - ASF
adsl - ADSL
aso - ASO
adtv - ADTV
asr - ASR
ae - AE
ass. - ASS.
aea - AEA
ata - ATA
aer - AER
atd - ATD
affe - AFFE
atdn - ATDN
afk - AFK
atm - ATM
afl-cio - AFL-CIO
atoi - ATOI
afra - AFRA
atp - ATP
aftra - AFTRA
atr - ATR
ag - AG
atrr - ATRR
agcy - AGCY
ats - ATS
agi - AGI
atty - ATTY
agm - AGM
atv - ATV
agma - AGMA
aum - AUM
agt - AGT
auth - AUTH
aht - AHT
aux. - AUX.
ai - AI
avp - AVP
aib - AIB
avs - AVS
aid - AID
awb - AWB
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות