חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שמרנות, עיקרון
 
 

לועזית: conservatism principle
עיקרון חשבונאי האומר כי בהערכת הכנסה שוטפת, או בקביעת ערך נכסים, יש לנקוט אותם כללים ולבחור אותה חלופה חשבונית המשקפת את הערך האובייקטיבי הנמוך ביותר ולא הגבוה ביותר. עקרון השמרנות אומר אפוא כי בשעה שהחשבונאי יכול לבחור, במסגרת העקרונות החשבונאיים, בין דרכים שונות לרישום אירוע מסוים, עליו לבחור בדרך המראה את הרכוש או את זכויות הבעלים בערכים נמוכים יתר ולהציג נכסים בערך האובייקטיבי הנמוך יותר שלהם (כגון: עלות או שוק, הנמוך שבהם); וכן שכל הפסד חזוי יירשם מייד כהפסד או כאובדן. לעומת זאת, רווח לא יירשם אלא לאחר שימומש. כתוצאה מהעקרון של שמרנות משקפים הדו"חות הכספיים מצב שהוא בדרך כלל פחות טוב מאשר המצב הכלכלי של הפירמה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021