חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שווי נקי מותאם
 
 

לועזית: adjusted net worth
1. שווי נקי של פירמה לאחר שכל הנכסים וההתחייבויות שלה הותאמו לאינפלציה על ידי התאמת הערכים המוצגים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית לשינויים במדד, בדרך כלל מדד המחירים לצרכן.
2. שווי נקי של הון פירמה לאחר שהוכנסו בו התאמות הנובעות מאופי העסק וחוקי המס שחלים או יחולו על התאמות אלה (למשל: אצל מבטח שווי נקי מותאם הוא ההון, העודפים, עתודות וקרנות וולנטריות של המבטח, בתוספת הערך של עסקי הביטוח שבספריו ורווחי הון שלא מומשו, בניכוי מסים שהמבטח עשוי להתחייב בהם על רווחים אלה).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2019