חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עקרונות חשבונאיים
 
 

לועזית: accounting principles
נהלים, שיטות, כללים ומוסכמות מוגדרים, המהווים תקנים של החשבונאות ונועדו לאפשר לה לשמש שפת עסקים. עקרונות אלה ישימים ונכונים לכל סוגי התארגנות עסקית, בין אם זו בעלות יחיד, שותפות או חברה בע"מ. קבלתו של עיקרון או נוהל חשבונאי תלויה במידת עמידתם במבחן של שלושה קריטריונים: תועלתיות, אובייקטיוויות ומעשיות. בעקבות שינויים כלכליים, בעיקר התפתחות עצומה במורכבות של עסקות ושל שווקים ובשל אפליה מתמדת ברמת המחירים ברוב ארצות העולם - אין בעקרונות החשבונאות, לפחות בחלקם, כדי לענות על הצרכים. לפיכך מתקיימים דיונים מתמידים על הדרכים לתיקון המצב, אם על ידי שינוי מושגי היסוד והעקרונות המתבססים עליהם, ואם על ידי השארתם תוך השלמת אינפורמציה נוספת כפי שהדבר נעשה בחשבונאות בתנאי אינפלציה. (ראה: עקרונות חשבונאיים מקובלים).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021