חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עלוּת אוֹ שוּק
 
 

לועזית: cost or market
עקרון חשבונאי המבוטא לעתים גם כ' עלות או שוק הנמוך שבהם' (LOWER OF COST AND MARKET) - להערכת מלאי (לרבות עבודות קבלניות), אך גם לגבי נכסים שוטפים נוספים (כגון חייבים, שאם ערך השוק שלהם נמוך, יש לרשום הפרשה לחובות מסופקים), והקובע כי את ערכם יש להציג לפי מחיר השוק או מחיר העלות - הנמוך שבהם. למשל, אם ערך השוק של המלאי נמוך ממחיר העלות או הרכישה שלו - יש להקטין את ערך המלאי ולהתאימו לערך השוק. את ההפסד הנובע מכך יש להראות כהוצאה בחשבונות התוצאתיים, למרות שההפסד טרם מומש. אם עולה ערך השוק על מחיר העלות, יוצג המלאי בערך הנמוך יותר, דהיינו במחיר העלות. בחשבונאות עלות פירושה עלות היסטורית, שבה נרכש המלאי, בתוספת הוצאות שנעשו על המלאי; ואילו מחיר השוק יכול שיהיה ערך מימוש נטו של המלאי או עלות החילוף שלו (כאשר הוא נמוך יותר מאשר ערך המימוש נטו). כלל זה נובע מעקרון השמרנות, לפיו הפסד צפוי יוכר בדו"חות הכספיים עם התגבשותו גם אם טרם מומש ובניגוד לרווח המוכר בדרך כלל רק עם מימושו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021