חיפוש בלקסיקון
 
     
 
אשראי מסחרי
 
 

לועזית: trade credit
אשראי הניתן ע"י מוכרים או ספקים למוכרים אחרים, במסגרת הענף הכלכלי בו הם עוסקים, כשאלה נותנים את סחורותיהם ושירותיהם בהקפה ובדרך כלל גם ללא ריבית או בטחונות. אשראי זה מופיע בספרי הסוחר כהתחייבות שוטפת. אשראי כזה אם הוא נעשה לקונה מקומי הוא מכונה גם 'אשראי ספקים' ואם לקונה בחוץ לארץ יש והוא מכונה 'אשראי ליצוא'.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2020