לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אבטוח securing -
אירוע קרניבלי carnival event -
אבטחה security -
אירוע שיווקי marketing event -
אגבור synergy -
איש ביניים middleman -
אגודת צרכנים consumer cooperative -
איש ביניים סוכן agent middleman -
אדישות indifference -
איש מכירות (salesperson -
אהדה sympathy -
אישור acceptance -
אובדן הנחה lost discount -
אישיות פירסומית advartisment (personality -
אובדן שוק loss of market -
אישיות, מבחן personality test -
אוגר רשימות list compiler -
אישכול clustering -
אודימטר audimeter -
איתור דו-כיווני two-sided search -
אוהב סיכון risk seeker -
איתור לקוחות search for customers -
אוהל שולחן table tent -
איתור פעיל active search -
אוכלוסיית מטרה target population -
אמון הצרכן consumer confidence -
אוכלוסיית שוק market population -
אמונה belief -
אוליגופול (oligopoly -
אמינות credibility -
אוליגופול דיפרנציאלי differential oligopoly -
אמפטיה, גישת empathy approach -
אוליגופול הומוגני homogeneous oligopol -
אמצעי הפעלה action device -
אוליגופול הטרוגני hetrogeneous oligopoly -
אמצעי מעורבות involvement device -
אוליגופול טהור pure oligopoly -
אמצעי פרסום advertising medium -
אוליגופול מייחד differential oligopoly -
אוליגופול משוכלל perfect oligopoly -
אמצעי תימרוץ action device -
אוליגופסון oligopsony -
אמת בפירסום truth in advertising -
אומדן ביקוש demand estimate -
אנימציה animation -
אומדני מוכרנים salespersons estimates -
אסוציאציה, קשר associative connection -
אסוציאציות, מבחן free-association test -
און-ליין on-line -
אסוציאצית מותג brand association -
אוניה מתמחה specialist ship -
אסטרטגיה strategy -
אוניה שוטטת tramp steamer -
אסטרטגיה פירסומית advertising strategy -
אוניות, סיווג ships classification -
אסטרטגיה רב-לאומית multinational strategy -
אסטרטגיה שיווקית marketing strategy -
אוף-ליין off-line -
אסטרטגיות הרחבה וגידול expansion and growth strategy -
אסטרטגית גידול וחדירה grow-and-penetrate strategy -
אופטימיזציה של מנועי חיפוש optimization of search engine -
אופצית מוכר seller's option -
אופצית קונה buyer;s option -
אסטרטגית הגוונה diversification strategy -
אופרת סבון soap opera -
אסטרטגית העמקה בשוק penetration strategy -
אור מרצד stroboscopic light -
אסטרטגית הפצה distribution strategy -
אוריינטצית הישרדות survival orientation -
אסטרטגית הרחבת מוצרים product extension strategy -
אסטרטגית התכווצות constriction strategy -
אוריינטצית ערך פרגמטית pragmatic value orientation -
אסטרטגית כיתור encirclement strategy -
אוריינטצית רווחים profits orientation -
אסטרטגית לוחמת גרילה guerilla warfare strategy -
אורך חיים של מוצר products duration of life -
אורקולי audiovisual -
אסטרטגית מתחרים competitors strategy -
אסטרטגית מתקפה חזיתית frontal attack strategy -
אות נטוייה bending letter -
אספקה עד למזח delviered docks price -
אפיונים caracters)) -
אותות Otot -
אזור ביניים twilight zone -
אזור גיאוגרפי geographical territory -
אזור מכירות sales territory -
אפיק רב גוני multiplex channel -
אזור מסחר trade area -
אזור עסקים מרכזי central business district -
אחוז לחיצה click through rate CTR -
אחוז מכירות, שיטת percentage fo sales method -
אחוז תגובה response percentage -
אחזקת מחיר price maintenance -
אחסנה storage -
אפליית מחירים price discrimination -
אצווה חלופית alternative bunch -
אחרונות backwardation -
אצטט acetate -
אחרונות/תדירות recency/frequency -
אקס ex -
אחריות ישירה liability direct -
אקסטרפולציה extrapolation -
אחריות מוביל liability carrier's -
אקסמפלר exemplar -
אי island -
אקשן action -
אי יציבות instability -
אי כיבוד שיק dishonored check -
ארט art -
אי-התאמה הכרתית cognitive dissonance -
ארט דיירקטור art director -
אי-פרעון, סיכון non payment risk -
אריזה package -
אי-תחרות, הסכם non-competition agreement -
אריזה מראש prepackaging -
איבטוח מותג brand security -
איבטוח תשלום payment securing -
איגבור synergy -
אריזת בועה blister pack -
איגוד המפרסמים בישראל advertisers association of Israel [AAI] -
איגוד צרכנים consumers unions -
אריזת הטבה premume pack -
איגודי מסחר trade associations -
אריזת מחיר price pack -
איגוף flanking attack -
אריזת ערך value pack -
איור illustratiohn -
איחזוז gimmick -
אריזת תמריץ bonus pack -
אייריס iris -
ארץ מקור country of origin -
איכות quality -
אשגרה consignment -
איכות חיים quality of life -
אשכול clustering -
אינדי indi -
אשכולות, בררת cluster selection -
אינדיגו indigo -
אשמורה watch / drive -
אינטרא-נט intra-net -
אשמורת מינחה afternoon drive -
אשראי credit -
אינטרוויזיה intervision -
אשראי בתשלום אחד non-installment credit -
אינטרנט internet -
אינטש לטור column/inch -
אשראי כפוי forced rredit -
אינסרט insert -
אשראי לא מובטח unsecured credit -
איסוף מידע information collecting -
אשראי ליבוא import credit -
איסוף נתונים data collecting -
אשראי ליצוא export credit -
איסוף נתונים עקיף indirect data collecting -
אשראי ללא ריבית interest-free credit -
איפיון מותג brand character -
איפיונים features -
אשראי מסחרי trade credit -
איפנון מישרעת amplitude modula [AM] -
אשראי ספקים suppliers(credit): -
אירגון מידע information organization -
אשראי עונתי seasonal dating -
אירגון שיווק marketing organization -
אשראי פתוח open reedit -
אירוע ביתי party plan -
אשראי צרכנים consumer credit -
אירוע המוני mass event -
אשראי קונים buyer credit -
אירוע השקה launching event -
אשראי, סיכון credit risk -
אירוע לפי מידה custom-made event -
אתר מבחן beta site -
אירוע לקוחות customer`s event -
אתר תדמית image site -
אירוע מיוחד special event -
אירוע מן-המוכן ready-made event -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות